Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Oproep zorgverzekeraars aan minister

Oproep zorgverzekeraars aan minister: stop onmiddelijk groei zzp'ers

zorgaanbieder Jul 08, 2022

Zorgverzekeraars Nederlands roept de minister op om de groei van zzp'ers in de zorg te stoppen. De "ongelukkige regelgeving van de arbeidsmarkt" heeft de groei van zzp'ers in de zorg de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Samengevat luidt de oproep zorgverzekeraars aan minister: stop onmiddellijk de groei van zzp'ers. ZZP'ers in de zorg vertonen minder betrokkenheid en hebben minder kennis. Ze volgen minder bij- en nascholing en vermijden avond-, nacht en weekenddiensten, aldus ZN.

Wat is het probleem volgens zorgverzekeraars?

Zorgverzekeraars Nederland wijzen in hun brief aan de minister een aantal problemen aan als het op de arbeidsmarkt aankomt. Zorgverzekeraars zien dat 'werkgevers in de zorg hard bezig zijn om zich te ontwikkelen tot een werkgever van deze tijd'. Meer ruimte, minder regels en meer zeggenschap van zorgmedewerkers over de organisatie van hun werk is in volle gang, aldus ZN. Daar ligt het niet aan. Met meer digitalisering in de zorg en mínder zorgaanbieders dragen bij aan een goed loondienstverband voor de zorg.

ZZP'ers in de zorg maken de zorg kwalitatief minder goed, ze ondergraven de continuïteit van zorg, verslechteren de toegang tot zorg en doen de zorgkosten stijgen. 'De structurele inhuur van zzp’ers leidt doorgaans tot minder kennis en betrokkenheid bij de zorgorganisatie en -netwerken, minder training en bijscholing en minder deelname aan avond-, nacht- en weekenddiensten. Bovendien leidt het tot hogere zorgpremies en risico’s op minder goede toegang tot zorg voor verzekerden.'

Lees ook: Onderzoek: werkdruk steeds grotere reden om dienstverband te verlaten

Oproep zorgverzekeraars aan minister: stop de groei!

'ZN vraagt u de minister op te roepen om de groei van zzp’ers in de zorg onmiddellijk te stoppen. Samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten maatregelen getroffen worden zoals hogere toetredingsdrempels voor zelfstandigen in de zorg, de aanpak van schijnzelfstandigheid, een verplichting tot deelname aan Avond Nacht Weekend-diensten, het maximeren van zzp-tarieven voor zorgprofessionals en een verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen.'

Volgens ZN is inmiddels 15% van de 1,3 miljoen werkenden in de zorg zzp'er geworden. Zorgverzekeraars Nederland deed de oproep om de groep zzp'ers in de zorg te beperken op de dag dat de minister Langdurige Zorg en Sport over de arbeidsmarkt in de zorg zou spreken. De oproep van ZN valt in dezelfde lijn als die van de Taskforce inzet zorgprofessionals en de suggestie van 'verkeerde flex'.

Lees ook: Ruim de helft van zzp’ers in de zorg stopt bij gedwongen dienstverband

Waar gaat de oproep zorgverzekeraars níet over?

Als je de nieuwsfeed van ZN voorbij scrolt, dan wordt vooral helder waar Zorgverzekeraars Nederland het níet over heeft gehad het afgelopen jaar. ZN plaatst geen nieuwsberichten als er onderzoek uitkomt dat spreekt over de uitstroom redenen van vast personeel. Als salarissen in de zorg 22 jaar achter blijven, blijft het oorverdovend stil. Ook de continu stijgende verzuim- en verloopcijfers krijgen geen aandacht. Rapporten over de zorgwekkende arbeidsmarkt van de wijkverpleging worden eveneens niet aangeraakt. In tegenstelling tot de trend dat de kwaliteit van het dienstverband moeilijk op orde te krijgen is door werkgevers, communiceert ZN dat het dienstverband het probleem niet is en zorgverleners erin terug kunnen keren. 

Samengevat: de zinsnede van ZN 'We hebben onze zorgprofessionals heel hard nodig de komende jaren om de toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen.' geldt dus voor zorgmedewerkers die bereid zijn weer in dienst te treden. Niet voor de zorgmedewerkers die dat buiten dienstverband willen doen. Samenwerkende brancheorganisaties voor zzp'ers stuurden een reactie op de brief van ZN.

Lees ook: Thuiszorg loopt vast, maar inzet zzp-ers afgebouwd door zorgverzekeraars

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg