Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
pgb zorgverlener zzp

Van ZZP'ers in de zorg wordt kennis over het PGB verwacht

zorgaanbieder zorgprofessional Dec 01, 2021

Word jij als zzp'er in de zorg betaald vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Wees je er dan bewust van dat er van jou wordt verlangd dat je begrijpt wat er komt kijken bij het PGB. Van zzp'ers in de zorg wordt kennis over het PGB verwacht. Dit komt voort uit jouw verplichtingen als zorgaanbieder.

Iedere zzp'er in de zorg is een zorgaanbieder

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wtza in werking. Voor zzp'ers in de zorg betekent dit dat zij vanaf dat moment allemaal gezien worden als zorgaanbieder. Heb jij als zelfstandige in de zorg eigen cliënten? Dan word jij gezien als een 'solistisch werkende zorgverlener' en ben je eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Het maakt hierbij niet uit of je nu via natura of het PGB gefinancierd wordt. Onderdeel van de spelregels die jij als zorgaanbieder moet volgen, is dat jij weet hoe de financiering van zorg werkt. Ook bij het Persoonsgebonden Budget is dit het geval.

De eisen die gelden voor administratie en declaratie

Van jou wordt verlangd dat je weet hoe je zorg goed registreert, zodat de zorg ook wordt uitgekeerd aan jou als zorgaanbieder. Neem bijvoorbeeld deze passage van de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd - "Het is belangrijk dat u de door u geleverde zorg ook correct registreert en declareert. Onterechte of te hoge declaraties en het declareren van duurdere of andere dan in werkelijkheid geleverde zorg leiden tot hogere zorgkosten zijn daarom ook niet toegestaan. De basis voor correcte declaraties is gelegen in een goede administratie. Uit zo’n administratie blijkt in ieder geval welke zorg u wanneer tegen welke tarieven aan welke patiënten levert. " Als je niet goed registreert, dan kan de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente besluiten om geld terug te vorderen. Dit geldt ook bij het PGB.

'Maar het PGB is toch van de PGB-houder?'

In de praktijk merken we dat zzp'ers in de zorg bij het PGB denken dat alle verantwoordelijkheid voor de organisatie, administratie en afhandeling bij de PGB-houder ligt. Dat is echter niet mogelijk. Als jij niet goed registreert en weet hoe het PGB werkt, loopt de cliënt de kans dat hij of zij niet goed declareert. Met alle gevolgen van dien. PGB-houders zijn dus in de praktijk afhankelijk van goede administratie, om veilig te kunnen declareren. Daar hebben ze jou als zzp'er in de zorg hard bij nodig. Als zzp'er in de zorg ben je niet in dienst bij een PGB houder, maar word je gezien als een zelfstandige zorgaanbieder. Van zzp'ers in de zorg wordt dan ook kennis over het PGB verwacht.

Hoe kun jij je kennis over het PGB vergroten?

Wil jij als zorgaanbieder weten hoe het precies zit met het Persoonsgebonden Budget? Het is verstandig om in deze kennis te investeren. Wat houdt het PGB precies in? Op welk moment heeft iemand recht op een PGB? Wat kun je wel en niet doen met het PGB? Wat wordt er precies uit het PGB vergoed? Op het moment dat je wil weten hoe het PGB functioneert komen er allerlei vragen omhoog. ZZP-erindezorg.nl is voor jou op zoek gegaan naar mogelijkheden om jouw kennis te vergroten. We kwamen uit bij Per Saldo, de vereniging van mensen met een PGB. Zij blijken over allerlei trainingen te beschikken, speciaal voor zorgaanbieders die gefinancierd worden vanuit het PGB.

Trainingen voor zorgaanbieders van PGB houders

Hieronder benoemen we een aantal trainingen die wat ons betreft interessant voor jou zouden kunnen zijn. Kies je voor een training? Neem deze dan onderbouwd mee in jouw opleidingsplan. Het Wtza abonnement van ZZP-erindezorg.nl beschikt binnen het basis kwaliteitssysteem over een format voor een opleidingsplan.

Update over wijzigingen in het PGB

Alhoewel het PGB een verankerd recht is, is het in de praktijk lang niet altijd eenvoudig om aan een PGB te komen. Wet- en regelgeving wijzigt voortdurend en daarnaast zijn er ook praktijkervaringen die je mee moet nemen in jouw ondersteuning naar PGB-houders. De tweeënhalf uur durende 'APK voor het PGB' is ook bedoeld voor zorgaanbieders die werken met het PGB. Kosten zijn aftrekbaar van de belasting.

Het PGB en de vier wetten

In de gratis online training 'PGB in vier wetten', maak je kennis met de mogelijkheden van het PGB binnen de Wlz, de ZVW, de Jeugdwet en de WMO. Vervolgens kun je doorinvesteren in de training hoe jij je als zorgprofessional op dient te stellen bij het Zvw-PGB of bijvoorbeeld het Wlz-PGB. Met behulp van deze trainingen neem jij als zorgaanbieder je verantwoordelijkheid en begrijp je waar jouw cliënt mee te maken krijgt. Hierdoor krijg je een beeld van waar jouw verantwoordelijkheden als zorgaanbieder liggen.

Een overzicht van alle beschikbare cursussen van Per Saldo vind je hier >>

Van zzp'ers in de zorg wordt kennis over het PGB verwacht

Als zzp'er in de zorg ben je geen zorgverlener met een KvK nummer, maar een volwaardige zorgaanbieder. Het is belangrijk dat je je realiseert dat het versturen van je factuur niet het enige is dat jij met de financiering en administratie van het PGB te doen hebt. Je hoort te begrijpen hoe het PGB werkt, zodat je mee kunt denken met de budgethouder. Op die manier kun jij bijdragen aan het op orde houden van jouw eigen verantwoordelijkheden, maar kun je bijvoorbeeld ook de cliënt steunen in het behoud van het PGB of het kiezen voor het PGB. ZZP-erindezorg.nl heeft de rol om jou te wijzen op de eisen die gelden, maar ook het bieden van oplossingen om deze in te vullen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg