Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Verzuim stijgt verder dus

Verzuim stijgt verder dus inzet van flex neemt toe

arbeidsmarkt Feb 14, 2022

De afgelopen weken kwamen er losse nieuwsberichten voorbij die wat ons betreft een relatie met elkaar hebben. Verzuimcijfers blijven toenemen in de zorgsector en daarnaast 'stijgen de zorgkosten' door meer inzet van zzp'ers en uitzendkrachten. Oftewel: het verzuim stijgt verder dus inzet van flex neemt toe.

Verzuim neemt toe

Het astronomisch hoge verzuim in de zorg is inmiddels zo vaak voorbij gekomen dat we er inmiddels gewend aan zijn geraakt. In sommige ziekenhuizen is het verzuim tot wel 20% gestegen en dit heeft gevolgen voor de beschikbare capaciteit. Het landelijk gemiddelde in ziekenhuizen ligt op zo'n 10%. In het vierde kwartaal van vorig jaar bedroeg het verzuim 8,24%, een stijging met 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Vooral het langdurige verzuim neemt steeds verder toe.

Dus inzet flex neemt toe

Niet zo verwonderlijk zou je zeggen dat de inhuur van uitzendkrachten en zzp'ers voor zorgorganisaties toeneemt. Immers, verzuim in het rooster leidt tot gaten en die moeten opgevuld worden. Dat doe je met 'PNIL', (Personeel Niet In Loondienst). Maar zodra de discussie gaat over de inzet van zzp'ers, komt er een waas voor de ogen van de zorgsector en hebben we het niet langer over de gevolgen van verzuim. Nee, we hebben het dan over 'stijgende zorgkosten'.

Verzuim stijgt verder dus inzet van flex neemt toe

Als we een onlangs verschenen rapport van Intrakoop erbij pakken dat zowel op verzuim áls op de inzet van flex ingaat, dan zie je een heldere relatie tussen verzuim en flex. Verzuim (links) stijgt verder en de inzet van flex neemt eveneens toe (rechts).

Een logische relatie dus tussen verzuim en flex inzet? Wij denken van wel, maar berichtgeving zoals "Stijgende zorgkosten, ondermeer door zzp’ers en uitzendkrachten" laat zien hoe cijfers geïnterpreteerd worden. Als verzuim stijgt dan wordt dit gelaten aangenomen. Zodra verzuim wordt opgelost met flex dan heet dit 'stijgende zorgkosten' en leidt dit tot verontwaardiging. Daarmee doen we geen recht aan de enorme inzet die zzp'ers in de zorg plegen om de gaten in de rooster van organisaties op te lossen.

Lees ook: Afschuw over flexwerkers en hun bureaus houdt aan. Hoe zit het echt?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg