Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wordt regionale flexpool Workflow

Wordt regionale flexpool Workflow het alternatief op zzp?

flexwerken May 13, 2022

Onlangs ontving de minister het eindadvies vanuit de 'Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgprofessionals'. Eén van de maatregelen tegen de groei van het aantal zzp'ers zou het 'organiseren van een flexibele schil van zorgmedewerkers' moeten zijn. Met een flexibel dienstverband actief zijn binnen de regio, als alternatief op zzp. Hoe ziet dat eruit? Maak kennis met 'Workflow' van werkgeverskoepel De Rotterdamse Zorg. Wordt regionale flexpool Workflow het alternatief op zzp?

Waarom is dit belangrijk?

De aanpak van schijnzelfstandigheid in de zorg komt dichterbij. Het handhaven van de wet DBA zet de zorgsector in zo'n geval op spanning, zo is de verwachting. Wat gaan zorgverleners doen als zzp lastiger wordt? Beleidsmakers, werkgevers en vakbonden willen voorkomen dat zorgprofessionals de zorgsector verlaten. In het bedenken van alternatieven voor deze zorgprofessionals doen werkgevers de aanname dat zorgverleners voor een alternatief in loondienst kiezen als zo'n alternatief zou bestaan. Al jarenlang wordt er door werkgevers over zo'n concept gesproken. Voor het eerst is zo'n concept nu goed zichtbaar. De vraag is of jij zo'n alternatief ziet zitten als zzp'er in de zorg.

Lees ook: Taskforce optimale inzet zorgprofessionals: dring zzp-schap terug

Wat is de Rotterdamse Zorg?

De Rotterdamse Zorg is één van de regionale koepels van werkgevers in de zorg. In het geval van de Rotterdamse Zorg verenigen zij de werkgevers van de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan ziekenhuizen, maar ook aan verpleeghuizen en thuiszorg. Regionale samenwerkingsverbanden zoals de Rotterdamse zorg zijn op hun beurt weer verenigd in RegioPlus; een landelijke koepel. Het stimuleren van samenwerking en arbeidsmarktonderzoek is een belangrijk doel voor RegioPlus en haar leden. "RegioPlus zet zich in voor bekwaam en voldoende personeel in Zorg en Welzijn. We richten ons daarbij op vier samenhangende thema’s: Werven, Leren, Werken en Innoveren." - RegioPlus

Eén van de innovaties die de Rotterdamse Zorg heeft ontwikkeld, is een platform voor flexwerkers in de provincie. Dit platform heet de 'Workflow' en is een regionale flexpool van zorgmedewerkers met een dienstverband. In de jaarplannen van 2019, 2020, 2021 en 2022 is gesproken over een regionale pool aan zorgverleners. De Workflow is een uitwerking van die plannen.

Wat is Workflow?

De regionale flexpool Workflow is "de nieuwe flexplek van alle ziekenhuizen in de regio Rijnmond en Dordrecht, waar zorgprofessionals samenkomen die flexibel en zelfstandig in de zorg willen werken, met de voordelen van een flexibel contract bij een aangesloten zorgorganisatie. Het is hét nieuwe alternatief voor werken als zzp’erBen je zzp’er? Sluit je dan bij ons aan. Kies voor vrijheid, zekerheid en gemak. Voor een werk-privé balans die bij jouw situatie past. Werken waar en wanneer je wilt, want als het voor jou goed geregeld is, komt het ook de zorg ten goede!"

Workflow is een 'overzichtelijk, digitaal platform waar je gemakkelijk passende diensten kunt vinden en jezelf direct kunt inroosteren.' Workflow wordt daarmee een digitaal geregisseerde flexpool op regioniveau waar verschillende zorgorganisaties uit kunnen putten. Wordt regionale flexpool Workflow het alternatief op zzp?

Wat is de toegevoegde waarde van de Workflow?

Wat is het onderscheidende vermogen van de Workflow naast jouw huidige zzp? Op basis van de website zouden dit de argumenten moeten zijn om jou als zzp'er in de zorg over te laten stappen van zzp naar een flex dienstverband in Zuid-Holland.

 • Vrijheid, afwisseling, uitdaging en persoonlijke ontwikkeling;
 • Voorrang & voorkeur t.o.v. collega's die interim werken of uitzendkracht zijn;
 • Zelf kiezen waar, wanneer en hoeveel je werkt;
 • De zekerheid van een flexibel contract;
 • Geen administratieve rompslomp;
 • Basiszekerheden zoals pensioen en inkomen bij ziekte;
 • Opleidingsbudget inbegrepen (naast de gratis verplichte opleidingen);
 • Mogelijkheid jaarlijks coachtraject;
 • wet DBA-proof;
 • Zelf kiezen waar, wanneer en hoeveel je werkt.

Hoe zit Workflow in elkaar?

Op basis van onderzoek naar dit concept hebben we een redelijk beeld over hoe het in elkaar zit. De website van Workflow laat zien dat het op dit moment om een pilot gaat op de OK's van deelnemende ziekenhuizen. Deelnemers zijn het Erasmus MC, het Franciscus gasthuis & Vlietland, het Maasstad, Ikazia, het Albert Schweitzer en het IJsselland ziekenhuis.

Als zorgmedewerker krijg je een loondienstverband aangeboden bij één van de deelnemende ziekenhuizen. Minimaal 50% van je (contract)uren werk je bij dat ziekenhuis. Voor de overige contracturen werk je minimaal 25% bij een ander ziekenhuis van het samenwerkingsverband. Via het online systeem van Workflow schrijf je je in voor werkzaamheden bij één van de deelnemende ziekenhuizen.

Is de CAO van toepassing?

Ziekenhuizen zijn gehouden aan het volgen van de CAO. Je kunt daar niet zomaar van afwijken als je dat wilt. We vermoeden dat de Rotterdamse Zorg het concept van 'Ondernemend Werknemerschap' vanuit de VVT heeft overgenomen, of een afgeleide daarvan.Via dat concept kun je als zorgmedewerker ontheffing krijgen van de CAO. Daarmee beweegt het concept van de Workflow dus binnen de contouren van de CAO, maar mag je - in overleg tussen werkgever en werknemer - bepaalde rechten en plichten loslaten.

CAO VVT - "Cao-partijen faciliteren nieuwe wijzen waarop aantrekkelijk werkgeverschap vorm kan worden gegeven om iedereen die de vrijheden van het ondernemerschap ambieert maar niet de bijbehorende onzekerheden, te behouden voor de sector. Beoogd wordt een aantrekkelijk aanbod aan ondernemersgerichte werknemers binnen de context van deze CAO te kunnen doen."

Of Ondernemend Werknemerschap als mogelijkheid opgenomen wordt in de CAO Ziekenhuizen zoals dat bij de CAO VVT het geval is, is onbekend. 

Wat is Ondernemend Werknemerschap?

Ondernemend Werknemerschap is een flexibele wijze van het invullen van werkgevers- en werknemersplichten binnen de zorg. Als de werkgever en werknemer ervoor kiezen, kunnen zij afstand doen van de gedetailleerde plichten binnen de CAO. Het concept is in 2015 ontstaan in de VVT en dus inmiddels zeven (!) jaar oud. Het is een initiatief van werkgevers en werknemersorganisaties. Het doel van Ondernemend Werknemerschap was dat werkgevers van VVT organisaties ruimte konden bieden aan hun eigen werknemers. Dit is als concept nooit doorgebroken, ondanks dat pilots veelbelovend waren en zorgmedewerkers al jaren laten zien dat zij behoefte hebben aan ruimte.

Wat kun je met Ondernemend Werknemerschap bieden aan zorgmedewerkers?

Waar komt het op neer als een werkgever jou in staat stelt om te kiezen voor Ondernemend Werknemerschap?

 • De zorgmedewerker krijgt een vast inkomen en sociale zekerheden zoals pensioen en is verzekerd bij ziekte;
 • Een all-in salaris inclusief vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8%) en levensloop bijdrage levert netto meer op;
 • Het afzien van vakantiedagen of het uitbreiden van het aantal vakantiedagen biedt ruimte.

Het is niet zo dat een zorgmedewerker via Ondernemend Werknemerschap meer verdient dan een collega die de CAO volgt. De indeling van rechten en plichten en daarmee het netto salaris is anders geregeld. De Workflow lijkt een vergelijkbaar concept als Ondernemend Werknemerschap in te zetten om flexkrachten in de regio meer ruimte te geven. Het is opmerkelijk te noemen dat de deelnemende ziekenhuizen niet ieder afzonderlijk gekozen hebben voor zo'n werkwijze.

Wordt regionale flexpool Workflow het alternatief op zzp?

Of een regionale flexpool van zorgmedewerkers met een dienstverband een reëel alternatief gaan vormen voor het zzp-schap in de zorg is nog maar zeer de vraag. We hebben inmiddels een aantal zzp'ers gevraagd wat zij van dit idee vinden. De materiële en immateriële voordelen van zzp'er in de zorg komen sterker naar voren dan dat van een dienstverband, zelfs in deze vorm. Het wordt interessant om te zien hoe de pilot de deelnemers gaat bevallen. Of de regionale flexpool Workflow een onmiddellijk alternatief wordt op zzp in de zorg valt echter te betwijfelen. Zeker met de naderende handhaving van de wet DBA binnen de zorgsector wordt het interessant om te volgen met hoeveel 'dwang' zorgmedewerkers naar dit concept gestuurd worden. Laten we hopen dat de Rotterdamse Zorg uitgebreid onderzoek doet naar draagvlak onder zzp'ers voor dit concept. We blijven het volgen.

Heb jij als zzp'er in de zorg een mening over de Workflow? Die kun je hier kwijt >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg