Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Cliënten goed ondersteunen als

Cliënten goed ondersteunen als tijd schaars is. Hoe gaat dat?  

zorgprofessional May 03, 2022

Zorgverleners willen cliënten altijd goed ondersteunen, ook als tijd schaars is. Zij negeren hun professionele waarden niet en dat blijft niet zonder gevolgen. Hoe ervaren zorgverleners en cliënten dat chronische gemis aan tijd? Dit artikel is een eerste verkenning van dit probleem, waar een vervolg op komt. Cliënten goed ondersteunen als tijd schaars is. Hoe gaat  dat?  

Zorgverleners liggen wakker als er onvoldoende tijd is 

Zorgverleners willen goede zorg geven, daarom werken ze in de zorg. Ze zijn de hele dag bezig met cliënten die aandacht, begeleiding, verzorging en/of verpleging nodig hebben. Het is heel lastig om tegen een client met een probleem te zeggen ‘daar heb ik nu geen tijd voor’. Maar het gebeurt wel, want er zijn altijd cliënten die op hen wachten. Hoe ga je daar mee om als zorgverlener? Cliënten goed ondersteunen als tijd schaars is. Hoe loopt dan het contact met de cliënten?

"Ik hol de hele dag en heb bijna geen tijd voor de patiënten. Ik mis het sociale contact van even een praatje of een grapje maken. Dat is belangrijk is voor iemand die in het ziekenhuis ligt. Dus ik maak af en toe toch tijd. En dan blijft iets anders liggen. Dat is best moeilijk." - Elly, verpleegkundige zzp'er. 

Afwegingen tijdens schaarse tijd

Wat doe je als de zorgverzekeraar onvoldoende uren vergoed voor de zorg van een terminale cliënt en als je daar ruzie over krijgt met de familie? Als tijd al schaars is, dan is dat heel lastig. Hoe ga je om met het feit dat een cliënt viel en met een armbreuk in het ziekenhuis beland, toen je een andere cliënt naar bed begeleidde? En hoe gaan zorgverleners waar je mee samenwerkt om met keuzes die je maakt bij het gebrek aan tijd? In de volgende casus wordt een verzorgende erop aangesproken dat zij tijd neemt voor een gesprek met een cliënt en niet voor de geplande klussen in huis. Zij maakt haar eigen professionele afwegingen, maar daar is niet iedereen het mee eens.

Kritiek op de keuze voor aandacht: een casus

Daan van Zandwijk, een bewoner van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, komt terug uit het ziekenhuis. Hij is ernstig dementerend en de overgang van het ziekenhuis terug naar de woning is groot. Daan is erg ontdaan. Els is verzorgende in de woning van Daan. Zij heeft dienst op de morgen dat hij terugkomt uit het ziekenhuis. Els ziet het als haar professionele verantwoordelijkheid om deze overgang van het ziekenhuis naar de woning voor Daan te verzachten door extra tijd en aandacht aan hem te geven. Haar collega’s spreken haar tussen de middag echter aan op het feit dat de was niet is gedaan en de afwasmachine niet is gevuld. Zij vragen Els waar zij die ochtend toch zo druk mee is geweest. Bron.

Deze verzorgende koos wat volgens haar het juiste was om te doen binnen de schaarse tijd die ze heeft.

Cliënten ervaren ook problemen als tijd schaars is. 

Patiëntenfederatie Nederland krijgt regelmatig signalen over het tijdgebrek van zorgverleners. Cliënten  hebben er last van dat zorgverleners weinig tijd hebben. Daarom onderzocht de Patiëntenfederatie dit probleem. Dit rapport geeft inzicht in de ervaringen van cliënten en patiënten. Wat merken zij van het tekort aan tijd in de zorg? Zij melden onder andere dat zij moeten lang wachten, persoonlijke aandacht en emotionele steun missen en dat de zorg niet past bij hun manier van leven.

Mijn moeder zat om 8.00 uur al veelal klaar om gewassen te worden. Het kwam voor dat zij pas om 10.30 werd geholpen en was dan te laat voor de koffie beneden met andere bewoners en naar dat moment keek ze altijd uit.

Intussen rennen zorgverleners zich rot en voelen zich verantwoordelijk voor het ontbreken van aandacht voor de cliënt en tijd voor de noodzakelijke zorg.  Het probleem van tijdgebrek wordt door iedereen gevoeld. Cliënten goed ondersteunen als tijd schaars is blijkt heel moeilijk.  

Is de kloof tussen de benodigde zorg en beschikbare tijd te overbruggen? 

Voor dit al jarenlange probleem is de afgelopen jaar nog geen sluitende oplossing gevonden. Die bestaat misschien ook wel niet. Er is al veel geschreven over wat er mis gaat in de zorg. Daar zijn verschillende visies op en ook wie voor de oplossing moet zorgen. Ook ZZP-erindezorg.nl schrijft over symptomen van dit probleem. In dit artikel lees je over de groei van zzp 'ers in de zorg en in dit bericht gaan we in op de poging tot gedwongen loondienst voor medisch specialisten. Hier lees je over de toename van verzuim in de zorg. Om de kloof te overbruggen zijn voorwaarden nodig op macro-, meso- en microniveau. Met ervaringen van zorgverleners vergroten we begrip en kennis over voorwaarden voor het overbruggen van die kloof.

Houdt dit onderwerp je bezig en wil je hierover met ons in gesprek? 

De ervaring is dat als er een probleem is, je er vreemd genoeg juist tijd voor vrij moet maken. Dat is ook in dit geval zo. Daarom zoeken we zzp 'ers in de zorg die hun positieve en negatieve ervaringen met ons willen delen. Dat doen we omdat een doorlopend gesprek over dit onderwerp belangrijk is.

Wil je jouw verhaal een keer aan ons vertellen of heb je er nog vragen over? Stel ze hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg