Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek: dit zijn de

Onderzoek: dit zijn de redenen waarom zorgmedewerkers zzp'er worden

starten als zzp'er werken als zzp'er Aug 03, 2023

Waarom maken zorgmedewerkers de stap naar zzp? Het beeld is dat dit vooral samenhangt met hoge verdiensten en belastingvoordelen. We zijn op zoek gegaan naar de feiten via onderzoek: dit zijn de redenen waarom zorgmedewerkers zzp'er worden.

In week 29 van 2023 deed ZZP-erindezorg.nl onderzoek onder zzp'ers in de zorg. Dit leverde ruim 1100 respondenten op.

Flexibiliteit op plek 1, meer verdienen op plek 6

Zorgmedewerkers maken de stap naar zzp-schap vooral vanwege de behoefte aan flexibiliteit in hun werkrooster (66%). Meer afwisseling in het werk is voor 51% van de ondervraagden de voornaamste reden om te starten. De lol van het ondernemerschap en de mogelijkheid om op meerdere plekken ervaring op te kunnen doen staan respectievelijk op plek 3 en 4. Het kunnen combineren van werk en privé staat met 42% op plek 5, gevolgd door 'een hoger inkomen' op plek 6 (30%). Voor minder dan een derde van de ondervraagden is het inkomen een heel voorname factor. Het kunnen ontdekken wat de zorg inhoudelijk als sector te bieden heeft is voor een kwart van de respondenten een belangrijk doel. Slechts 3% van de ondervraagden geeft aan dat fiscale voordelen de voornaamste reden zijn van de start als zzp'er in de zorg.

ZZP'ers in de zorg doen het niet voor het geld

Zelfstandig ondernemerschap zou niet solidair zijn en vooral veel meer netto inkomsten opleveren. Zzp'ers zelf geven aan dat dit geen uitgangspunt is. Een factsheet van Berenschot liet onlangs zien dat een zelfstandig ondernemer in de zorg netto niet meer overhoudt dan een collega in loondienst. Het beeld dat zzp'ers in de zorg vooral op zoek zijn naar meer en veel geld klopt niet. Door deze framing in stand te laten, wordt er tijd verspild. We stellen al langer dat de instroom naar zzp-schap een directe relatie heeft met de kwaliteit van het dienstverband. Eerdere onderzoeksresultaten leverden op dat driekwart van de zzp'ers in de zorg start omdat het dienstverband niet past. Eenmaal binnen het zzp-schap actief, zien we dat 70% van de respondenten zich ondernemer voelt en ook zo wordt gezien. 74% van de respondenten geeft aan de zorg 'mogelijk' of 'zeker' te verlaten als zzp zijn wordt belemmerd.

Via zzp-schap een waardevolle bijdrage leveren

Zo'n 250 respondenten (20%) liet een persoonlijke reactie achter via de 'anders' antwoordmogelijkheid. Eigen regie blijkt een belangrijk resultaat van het ondernemerschap. ZZP'ers geven aan dat zij "een grotere bijdrage kunnen leveren in het oplossen van de tekorten in de zorg door zelf de werkdagen te bepalen. Ik kan zo een voor mij gezonde wijze meer diensten werken." Zzp'ers worden op deze wijze "minder ziek van elke keer je vakantie afkeuren. Zelf je roosteren bepalen geef meer rust en is super gezond voor je zelf." Ook komen er veel opmerkingen terug over de vlucht uit de hiërarchie. "Ik was alle bullshit van hogerop zat. Continu veranderingen, minder personeel en meer werkdruk" en "minder stress van teamzaken/ conflicten." Vijfmaal werd het woord 'autonomie' benoemd en zeven maal geven respondenten aan dat een eigen praktijk starten een voorname reden was. Want uiteindelijk is het vooral te doen om de client. "De uitdaging om samen met zorgvrager problemen op te lossen spreekt mij aan" en "ik wilde mijn professie en passie beter kwijt kunnen zonder binnen strakke kaders te werken waar dit niet kon."

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg