Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
PGB update

PGB update en analyse van verkiezingsprogramma's

pgb werken als zzp'er zorgaanbieder Nov 15, 2023

Heb jij eigen cliënten en word jij gefinancierd via het PGB? Dan heb jij er belang bij dat deze financieringsvorm in stand blijft. In dit artikel lees je onze PGB update en een analyse van de verkiezingsprogramma's. Belangvereniging Per Saldo beoordeelde de politieke partijen op hun aandacht voor het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Hoe gaat het met het PGB?

Omdat we veel schrijven over de ontwikkelingen van zorgorganisaties en zzp'ers, zou je bijna vergeten dat er ook heel veel zzp'ers werkzaam zijn voor eigen cliënten. Ook aan die kant volgen de ontwikkelingen zich op. Nu ongecontracteerde zorg nog lastiger wordt omdat zorgverzekeraars keuzevrijheid beperken door de restitutiepolis te schrappen, blijft de ontwikkeling van het PGB heel belangrijk. Belangenorganisatie Per Saldo publiceert regelmatig over het PGB. In taal spreekt het kabinet nog steeds steun uit voor het PGB. Medio 2023 gaf minister Helder aan dat het pgb een belangrijk instrument is om ‘mensen die dat kunnen de mogelijkheid te bieden om zelf zorg op maat te regelen.’ Dit kan volgens Per Saldo niet zonder degelijke tarieven, een eerlijke beschikking en goede toerusting voor PGB-houders. Daarnaast worstelen houders van een PGB inmiddels vier jaar lang met het verkrijgen van goede hulpmiddelen. Kortom, er is nog veel te doen rondom het PGB, omdat de theoretische steun voor het PGB niet overeenkomt met de lastige praktijk. Hoe kijken politieke partijen naar deze vorm van financiering?

Het PGB in de partijprogramma's

Per Saldo heeft deze overzichtelijke pagina gecreëerd met een samenvatting van punten in de diverse partijprogramma's. Zij heeft de voornaamste punten van GroenLinks/PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, BBB, Nieuw Sociaal Contract, PVV, Partij voor de Dieren, SP en SGP op een rij gezet. Samengevat is niemand tegen het PGB, maar worden tegelijkertijd de echte problemen van de praktijk niet opgelost. En we zien ook een aantal dingen niet. Welke vragen staan wat ons betreft centraal bij de toekomst van het PGB?

  • Starten we vanuit vertrouwen, of wantrouwen? Aanpak van vermeende fraude en hoge administratieve lasten werken drempelverhogend voor het gebruik maken van een PGB. Nogal wat politieke partijen lijken het PGB niet los te kunnen zien van een drang tot verantwoording en bewijsplicht. Het verwijt 'fraude' zien we net als bij het PGB, ook bij ongecontracteerde zorg voorbij komen;
  • Financiële schotten worden wel gesignaleerd, maar niet opgelost. De problemen door de beschotting tussen Wlz, ZVW, Wmo worden weliswaar regelmatig aangehaald, maar geen politieke partij die hier een oplossing voor aandraagt. Een stelselwijziging is taboe. We vroegen ons al eerder af wie de urgente problemen in de zorg dan wel gaat oplossen als de politiek dit niet doet.
  • Het succes van het PGB leidt niet tot de ambitie de regeling te verruimen. Dit punt verbaast al jaren, zo niet decennia. Het PGB is voor budgethouders, mantelzorgers en zorgverleners een zeer waardevolle wijze van werken. In de partijprogramma's is niet terug te vinden dat dit bewezen, betaalbare, goede voorbeeld van financiering forse verruiming verdient. Het PGB blijft daarmee helaas een alternatief op gecontracteerde zorg, in plaats van een financieringsvorm die het verdient het uitgangspunt te zijn.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg