Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
positie zorg ZZP besproken

Positie van zorg ZZPer besproken tijdens kabinetsformatie

actueel werken als zzp'er Jul 18, 2021

De formatie duurt nu al een paar maanden. De partijen zijn bekend. De VVD, D66 en het CDA lijken (opnieuw) op elkaar aangewezen. De afgelopen vier jaar hebben zij er niet voor gekozen om de arbeidsmarkt in de zorg echt te hervormen, met gevolgen voor de positie van de zorg ZZPer. Gaat dat nu wel gebeuren?

Wat zijn de verschillen tussen de drie wat betreft de positie van de zorg ZZPer?

D66 en de VVD zijn als liberale partijen voorstander van de mogelijkheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de (ondernemende) keuzes die je maakt. Het CDA is meer voorstander van het voorschrijven hoe werkenden zich zouden moeten verhouden in de arbeidsrelatie. Het CDA omarmt dan ook het rapport van de commissie Borstlap wat steviger dan de andere twee partijen. In dat rapport wordt het vaste dienstverband als norm gesteld.

Als de arbeidsmarkt echt hervormd moet gaan worden de aankomende jaren, dan is het belangrijk dat de drie partijen elkaar in het midden gaan vinden. In zo’n geval zou het goed kunnen dat vaste contracten wat minder vast worden. Werkgevers krijgen dan meer ruimte om anders om te gaan met het vaste contract. Flexibel werken zou juist wat vaster kunnen worden dan het nu. Flexibel werken zou dan anders worden beoordeeld dan nu het geval is via uitzenden, detacheren of via zzp. In het geval van zelfstandig ondernemerschap mogen de eisen volgens de commissie veel scherper dan ze nu zijn.

Een docent of verpleegkundige die vrijdagmiddag ontslag neemt en zich maandagmorgen voor hetzelfde werk als zelfstandige laat inhuren“, is volgens de Commissie Regulering van Werk onwenselijk.

Welke plek het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de commissie Borstlap krijgt binnen de formatie, is dus de vraag.

Wat zijn de overeenkomsten tussen de drie wat betreft

de positie van de zorg ZZPer?

Een belangrijke overeenkomst tussen de drie partijen is dat zij tijdens campagnetijd alledrie voorstander waren van een eigen rechtspositie voor zelfstandig ondernemers. Mocht je wat meningen van partijen willen horen over de positie van zelfstandigen, dan kan dat bijvoorbeeld via deze podcast reeks van Vereniging Zelfstandigen Nederland.

Eigen rechtspositie?

Met een eigen rechtspositie worden de spelregels van het zelfstandig ondernemerschap duidelijk. Daar zijn ZZPers al langer naar op zoek, omdat je dan beter weet wanneer je het ‘goed’ doet als ondernemer en wat daar voor nodig is. Uiteraard is het afwachten of deze positiviteit over een rechtspositie tijdens campagnetijd ook echt leidt tot een besluit tijdens de formatie.

Einde webmodule?

Ondanks kritiek uit het werkveld, is de webmodule toch geintroduceerd. De webmodule, die in de plaats moest komen van de wet DBA, is momenteel als pilotactief. Als de webmodule sneuvelt, dan is wel de vraag wat er dan voor in de plaats komt. Op de wet DBA wordt nog steeds niet gehandhaafd tot in ieder geval oktober dit jaar.

Komen er échte veranderingen voor de positie van de zorg ZZPer?

Het gaat erom spannen of het kabinet het aandurft om echte veranderingen door te voeren. Zal dit kabinet op onderdelen ingrijpen, zoals zij ook de afgelopen jaren gedaan heeft? Dan lopen we het risico nieuwe voorbeelden te krijgen van een verplichte AOV als er over het pensioenakkoord wordt gesproken. Of worden er tijdens de formatie echte besluiten genomen die alle werkenden aangaan? Dan hebben we het over een echte hervorming.

Echte hervorming brengt grote vraagstukken met zich mee. Want hoe maken we de arbeidsmarkt weer wat meer solidair, zónder dat werkenden gedemotiveerd raken? Voor ZPPers in de zorg betekent het dat er duidelijkheid moet komen over wanneer je wel of niet zelfstandig ondernemer bent. Dat zou enorm helpen om zonder zorgen, zorg te dragen voor anderen.

Bij ZZP-erindezorg.nl houden wij de ontwikkelingen in de politiek betreffende de zorgsector nauwlettend in de gaten. Abonneer je op onze nieuwsbrief om updates hierover te ontvangen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?