Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke soorten overeenkomsten zijn

Welke soorten overeenkomsten zijn er?

buiten dienstverband zorgaanbieder Jun 03, 2022

In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten overeenkomsten die je tegen kunt komen als zzp'er in de zorg. Welke soorten overeenkomsten zijn er?

Elke overeenkomst heeft zijn eigen nut

Als zzp'er in de zorg heb je met verschillende organisaties te maken. Daarnaast hebben veel zzp'ers ook eigen cliënten. Voor de verschillende soorten relaties, zijn verschillende soorten overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn bedoeld om af te spreken hoe twee partijen zich tot elkaar moeten verhouden. Eenmaal je handtekening gezet, zit je vast aan de onderwerpen die in de overeenkomst staan. Lees de overeenkomst dus altijd goed door om te zien of hetgeen erin staat bij je past.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht (OVO) is een document waarin de afspraken van een betaalde overeenkomst worden beschreven. Op het moment dat je voor een opdrachtgever werkt, dan is het gebruikelijk om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Je komt 'overeen' hoe de 'opdracht' uitgevoerd moet worden. Het is niet verplicht om een OVO te gebruiken, maar wel zeer verstandig. Bij zzp'ers in de zorg is het heel gebruikelijk om de werkzaamheden die jij uitvoert in opdracht van een zorgorganisatie te beschrijven in een overeenkomst van opdracht.

Wat is een modelovereenkomst?

Een modelovereenkomst is een overeenkomst van opdracht die vooraf is beoordeeld door de Belastingdienst. Het woord 'modelovereenkomst' is ontstaan door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). Op het moment dat een opdrachtgever zeker wil weten dat een opdrachtnemer (zzp'er) 'buiten dienstverband' werkt voor de opdrachtgever, kan de overeenkomst vooraf ingestuurd worden naar de Belastingdienst. De Belastingdienst beoordeelt vervolgens of de OVO als 'model' gebruikt kan worden om buiten dienstverband te werken. De modelovereenkomst is daarmee een door de Belastingdienst beoordeelde OVO. Een lijst van goedgekeurde modelovereenkomsten vind je hier.

Let op: niet iedere modelovereenkomst is goedgekeurd

Het woord 'modelovereenkomst' is geen beschermd woord. Je mag dit ook gebruiken als jij een 'model' voor een 'overeenkomst' hebt die níet goedgekeurd is door de Belastingdienst. We komen zzp'ers in de zorg tegen waartegen verteld is dat zij een 'modelovereenkomst' tekenen, om er vervolgens achter te komen dat de Belastingdienst er nooit naar gekeken heeft, of deze overeenkomst niet goedgekeurd heeft. Niet iedere modelovereenkomst is dus goedgekeurd. Vraag om bewijsvoering dat de OVO goedgekeurd is, als jou verteld wordt dat jij een 'modelovereenkomst' tekent.

Wat is een zorgovereenkomst?

Werk jij als zzp'er in de zorg met eigen cliënten? Bijvoorbeeld via PGB, ongecontracteerde zorg of via gecontracteerde zorg? Dan ben je eindverantwoordelijk voor de client / patiënt / deelnemer en ben jij degene die een overeenkomst moetsluiten met die persoon. In tegenstelling tot een OVO is het afsluiten van een 'overeenkomst' voor de 'zorg', een zorgovereenkomst, wel verplicht. Deze verplichting is bedoeld om de cliënt te beschermen. Een zorgovereenkomst redeneert vanuit de cliënt en niet zozeer vanuit de zorgaanbieder. Om die reden is een zorgovereenkomst lang niet altijd geschikt om alle zakelijke afspraken tussen solistisch werkende en client vast te leggen. Bij ZZP-erindezorg.nl adviseren we dan ook om naast een zorgovereenkomst ook te werken met een OVO.

Wat is een bemiddelingsovereenkomst?

Een andere partij met wie je een overeenkomst af kunt sluiten, is de bemiddelaar. Het bemiddelingsbureau heeft een rol naar twee partijen toe. Naar zorgorganisaties toe spreken zij af dat zij medewerkers aanleveren die als zorgaanbieder functioneren en bevoegd en bekwaam zijn. Naar zzp'ers toe beloven zij opdrachten aan te leveren in ruil voor een bemiddelingsfee. Het beschrijven van de afspraken tussen de zzp'er en bemiddelaar, wordt een bemiddelingsovereenkomst genoemd. Aangezien iedere bemiddelaar weer net iets anders werkt, is het verstandig om de overeenkomst goed te lezen.

Lees ook: ZZP via een bemiddelingsbureau, hoe werkt dat precies?

Voorbeelden van overeenkomsten vind je in ons kwaliteitssysteem

Ben jij op zoek naar voorbeelden van overeenkomsten? In ons kwaliteitssysteem hebben we een aantal voorbeelden opgenomen. Je krijgt direct toegang tot ons kwaliteitssysteem op het moment dat je een abonnement hebt bij ZZP-erindezorg.nl. Een abonnement sluit je hier af.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg