Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aansluiting bij een Geschilleninstantie

Aansluiting bij een Geschilleninstantie: hoe zit het?

klachtenportaal May 01, 2023

We krijgen met regelmaat vragen over de aansluiting bij een Geschilleninstantie. In dit artikel gaan we in op hoe het zit met jouw verplichtingen als zzp'er in de zorg. Waarom is een aansluiting van belang en wat wordt er precies mee bedoeld?

Waarom is aansluiting bij een Geschilleninstantie nodig?

Op het moment dat je als zorgaanbieder een klacht ontvangt, moet deze professioneel en onafhankelijk in behandeling worden genomen. In eerste instantie is het aan een klachtenfunctionaris om namens jou het eerste contact met een client te leggen. In veruit de meeste gevallen wordt de klacht in samenspraak met de klachtenfunctionaris opgelost. Mocht de klachtenfunctionaris er niet uitkomen, dan kan de klacht voorgelegd worden aan een erkende Geschilleninstantie. Tientallen instanties zijn als Geschilleninstantie goedgekeurd door het ministerie van VWS. De lijst met erkende instanties vind je hier. Iedere zorgaanbieder moet een client dus kunnen doorverwijzen naar een erkende Geschilleninstantie als dat nodig is. Omdat zzp'ers in de zorg ook zorgaanbieders zijn, moet je om die reden een verwijzing naar een Geschilleninstantie kunnen doen. Dit wordt een 'aansluiting op een Geschilleninstantie genoemd', maar in feite gaat het om de mogelijkheid dat je jouw klacht aan een Geschilleninstantie voor moet kunnen leggen.

Welke Geschilleninstantie is geschikt voor zzp'ers in de zorg?

Hoe een Geschilleninstantie te werk gaat, is bij de wet geregeld. Er zit geen verschil in de manier waarop een Geschilleninstantie werkt, omdat de werkwijze niet mag variëren. De organisaties op de lijst met erkende Geschilleninstanties werken dus allemaal op dezelfde manier. Omdat er 258.000 zorgaanbieders in Nederland actief zijn, zijn er meerdere Geschilleninstanties nodig. Het maakt niet uit bij welke Geschilleninstantie een opdrachtgever een klacht over jou voorlegt. Je mag altijd een professionele afhandeling verwachten, omdat alle erkende organisaties dezelfde plichten hebben. Álle Geschilleninstanties op de lijst zijn in principe geschikt voor zzp'ers in de zorg. Want jouw klacht wordt op dezelfde wijze behandeld als een klacht jegens een ziekenhuis, verpleeghuis of GGZ-instelling.

Hoe kies je een klachtenportaal met Geschilleninstantie?

Veel zzp'ers in de zorg vragen zich af welk klachtenportaal als zzp in de zorg zij moeten kiezen. Het is belangrijk dat je begrijpt dat alle aanbieders voor een klachtenportaal en klachtenregeling hun zaken op orde hebben. Zij hebben het alleen wel op verschillende manieren geregeld.

  • Klachtenportaalzorg heeft een eigen klachtenfunctionaris en eigen Geschilleninstantie;
  • Zorgvoorzzp heeft een externe klachtenfunctionaris en externe Geschilleninstantie;
  • Erisietsmisgegaan.nl heeft een eigen klachtenfunctionaris en eigen Geschilleninstantie
  • SoloPartners heeft een eigen klachtenfunctionaris en eigen Geschilleninstantie;
  • ZZP NL heeft een externe klachtenfunctionaris en externe Geschilleninstantie;
  • Quasir heeft een eigen klachtenfunctionaris en eigen Geschilleninstantie;
  • ZZP-erindezorg.nl heeft een eigen klachtenfunctionaris en externe Geschilleninstantie.

Dienstverleners voor zzp'ers kunnen er dus voor kiezen om klachten met eigen medewerkers op te lossen, of dit te delegeren naar een andere organisatie. Het één is niet beter dan het ander. De kwaliteit van dienstverlening is hetzelfde, omdat de wetgeving hetzelfde is. Het komt voor dat organisaties doen alsof een 'eigen klachtenfunctionaris' of een 'eigen Geschilleninstantie voor zzp'ers' noodzakelijk is, maar dit is niet waar. Deze signalen moet je zien in het licht van concurrentie. Soms proberen organisaties zich negatief over de ander uit te spreken, in de hoop dat jij je bij hen aansluit.

Hoe heeft ZZP-erindezorg.nl het geregeld?

Zoals aangegeven heeft ZZP-erindezorg.nl een eigen klachtenfunctionaris, omdat met deze professional het leeuwendeel van alle klachten wordt afgehandeld. Het aantal klachten dat door moet naar een Geschilleninstantie is zeer, zeer klein. ZZP-erindezorg.nl heeft tot nu toe geen eigen Geschilleninstantie, omdat deze namelijk het hele jaar door op zijn handen zou zitten. Zonde van de energie. Zzp'ers in de zorg krijgen namelijk maar zeer beperkt klachten en een zeer klein daarvan wordt een Geschil. Aangezien we graag zien dat een Geschil met veel ervaring en een brede blik opgelost wordt, hebben we gekozen voor Erisietsmisgegaan.nl als partij om een geschil te behandelen als jij een klacht krijgt. Deze organisatie staat op de lijst met erkende instanties en zij voldoen dus netjes aan alle regels. Als jij als zzp'er in de zorg een klacht hebt die door moet als geschil, dan wordt deze dus afgehandeld door een erkende instantie, in samenwerking met onze klachtenfunctionaris. Al deze faciliteiten zitten bij jouw abonnement inbegrepen. Dit staat ook in onze klachtenregeling vermeld, die je vindt in ons kwaliteitssysteem. Een abonnement afsluiten doe je hier.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg