Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
klachtenportaal zorg

Welk klachtenportaal als zzp in de zorg moet je kiezen?

klachtenportaal zorgaanbieder May 16, 2022

Ben jij als zzp'er en zorgaanbieder in de Jeugdzorg op zoek naar een klachtenportaal? In dit artikel leggen we je uit waar je op moet letten als je een klachtenportaal kiest. Het juiste klachtenportaal kiezen, hoe doe je dat? En wat is nu precies een klachtenportaal?

Wat is een klachtenportaal in de zorg?

Met een aansluiting op een klachtenportaal wordt een abonnement bedoeld waarmee zzp'ers hun cliënten door kunnen verwijzen bij een klacht die zij niet zelf op kunnen lossen. Een aansluiting op een klachtenportaal is een verplichte procedure vanuit wet- en regelgeving in de zorg. Organisaties zoals bemiddelaars of opdrachtgevers kunnen vragen om een bevestiging of bewijs van aansluiting op een klachtenportaal. Je kunt net als andere, grotere zorgaanbieders zelf een klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie organiseren, maar je kunt dit ook extern inkopen. In zo'n geval sluit je een abonnement af. Vrijwel alle zzp'ers in de zorg kiezen hiervoor. ZZP'ers in de zorg zijn het woord 'klachtenportaal' in de praktijk gaan gebruiken op het moment dat zij spreken over hun klachtenregeling. Klachtenportaal is daarmee een ander woord voor klachtenregeling.

Lees ook: Hoe ga je als aanbieder goed om met de klachtenprocedure als zzp'er in de zorg?

Welke onderdelen heeft een klachtenportaal?

Een klachtenportaal (klachtenregeling) voor zzp'ers in de zorg bestaat uit twee onderdelen; een gesprek met een klachtenfunctionaris en een aansluiting op een Geschilleninstantie. Deze verplichte klachtenbehandeling is verplicht vanuit de kwaliteitswet Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet stelt de client centraal en laagdrempelig klagen hoort daarbij. Als je een aansluiting hebt op een klachtenportaal dan heb je als zzp'er in de zorg beide onderdelen geregeld, namelijk..

 • Jouw cliënten kunnen met een persoon praten over hun klacht: de klachtenfunctionaris;
 • Als jouw cliënt er niet uit komt met de klachtenfunctionaris, dan kan de klacht door naar een klachtencommissie zorg.

Bij de Wkkgz heet deze commissie 'de Geschilleninstantie'. Met een aansluiting op een klachtenportaal heb je dus de beschikking over een klachtenfunctionaris en een Geschillencommissie. Hoe het proces van de klachtencommissie en een klacht indienen is geregeld ligt vast in een 'klachtenregeling'. Daar lees je terug hoe een klacht ingediend wordt en in behandeling wordt genomen. Ook lees je daar op welk moment de klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie in actie komen.

Lees ook: Wanneer zijn standpunten van klachtencommissie leden in de klachtenprocedure ontvankelijk?

Klachtenregeling zzp zorg kiezen

Voor zzp'ers in de zorg zijn er een aantal aanbieders van een klachtenportaal. Ook onze organisatie biedt zo'n regeling. Om je te helpen om overzicht te krijgen in het aanbod, zetten we hierbij de verschillende aanbieders op klachtencommissie geeft een rij. Zo weet jij waar je uit kunt kiezen. Je kunt als zzp'er in de zorg een aansluiting op een klachtenregeling nemen bij één de volgende organisaties:

 • Klachtenportaalzorg
 • Zorgvoorzzp
 • Erisietsmisgegaan.nl
 • SoloPartners
 • ZZP NL
 • Quasir
 • ZZP-erindezorg.nl

De aansluiting op een klachtenportaal (klachtenregeling) is standaard opgenomen in het Wtza abonnement van ZZP-erindezorg.nl.

Het juiste klachtenportaal kiezen, hoe doe je dat?

Een veelgestelde vraag vanuit zzp'ers is hoe je nu precies de juiste klachtenregeling / klachtenportaal kiest. Waar zit nu het verschil in? Dat is een lastige vraag, omdat in eerste instantie de praktijk van bemiddeling in klachten inhoudelijk niet verschillen. Dat kan ook niet, want ze moeten voldoen aan de wet en deze wet ligt vast. Alle klachtenregelingen bieden dus een klachtenfunctionaris en een Geschillencommissie. Daar zit dus geen verschil in. Wat overblijft is het beoordelen van concurrentie op prijs, maar de abonnementen zijn lastig te vergelijken. Een klachtenportaal met lage abonnementskosten per jaar zou bijvoorbeeld een hoge bijdrage kunnen vragen bij het afhandelen van een klacht. Een abonnement met een wat hoger geprijsde klachtenregeling kan bijvoorbeeld weer een lage bijdrage vragen bij een klacht.

Aanvragen van een klachtenportaal in de zorg

Als de dienstverlening rondom de klachtenregeling zzp zorg ongeveer hetzelfde is, hoe maak je dan een keuze? In onze trainingen en webinars voor zzp'ers in de zorg leggen we uit dat een aansluiting bij een klachtenportaal niet voldoende is om als zorgverlener te voldoen aan de wet. Zoals hierboven beschreven gaat het bij de kwaliteitswet Wkkgz om laagdrempelig kunnen klagen door de cliënt. Daar heb je ook als zzp'er een verantwoordelijkheid in en kun je niet zomaar via een abonnement afkopen. Als zorgaanbieder ben jij zelf verantwoordelijk voor hoe jij omgaat met (kritische) feedback en klachten. Dit hoort onderdeel uit te maken van jouw 'systeem voor kwaliteit'. Met de feedback van cliënten en opdrachtgevers kun jij namelijk je dienstverlening verbeteren. Je kunt een abonnement op een klachtenfunctionaris en Geschillencommissie zzp zorg dus niet los zien van jouw eigen rol. Wat heb jij nodig?

 1. Een kwaliteitssysteem waarbij jij kwaliteit en veiligheid in de gaten houdt;
 2. De klachtenregeling, maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem.

Lees ook: Een kwaliteitssysteem en klachtenregeling horen bij elkaar

Goed omgaan met klachten in de zorg

Wil jij het juiste klachtenportaal kiezen? Kijk dan niet alleen naar prijs en bedenk dat de kwaliteit hetzelfde zal zijn. Ons advies is om na te denken over hoe jij de Wkkgz eisen op orde brengt en begrijp waar je aan moet voldoen. Het recht op klagen is daar onderdeel van, maar niet het enige. Goed behandelen van klachten met de klachtenprocedure is hetgeen wat onder andere van jou verlangd wordt. Wat vraagt de Wkkgz praktisch van je als het op het onderdeel klachten aankomt?

 • Zorg dat je over een klachtenregeling beschikt
 • Een goede en zorgvuldige afhandeling van klachten is jouw verantwoordelijkheid als zorgaanbieder
 • Een klachtenfunctionaris en aansluiting op een Geschilleninstantie horen hierbij

Goede en zorgvuldige afhandeling van klachten via ons klachtenportaal is niet alleen in te kopen met een abonnement, maar heeft alles te maken met jouw zorgonderneming en jouw houding. Houd met jouw keuze voor een bepaald klachtenportaal zorg rekening met hoe je ook de andere eisen op orde brengt.

Lees ook: Aan de slag met de Wkkgz en Jeugdwet: welk gedrag wordt verlangd?

Procedure jeugdzorg

De Klachtenregeling Jeugdzorg is een aparte procedure in het kader van de Jeugdwet. Bij klachten kan de cliënt zich rechtstreeks wenden tot de Klachtencommissie Jeugdzorg.

De commissie geeft niet alleen een oordeel over de klacht, maar doet ook aanbevelingen aan de zorgverlener. De commissie velt geen oordeel over de juridische aansprakelijkheid. Daarna is de klacht afgehandeld. Mediation is bij het klachtenportaal zorg van ZZP-erindezorg.nl wel altijd mogelijk.

Een aansluiting op een klachtenportaal is niet genoeg

Ook al denken veel zzp'ers in de zorg dat zij met het indienen van een klacht via een abonnement op een klachtenportaal hun zaken op orde hebben; dit is niet het geval. Een klachtenregeling zzp zorg is een stukje van wat je op orde moet hebben, maar lang niet alles. Om deze reden heeft ZZP-erindezorg.nl geen losse klachtenregeling beschikbaar. We bieden dat niet aan, omdat dit jou onvoldoende helpt om te voldoen aan de wet. We hebben daarvoor de klachtenregeling onderdeel gemaakt van een abonnement waar je verschillende zaken in één keer aangereikt krijgt, namelijk:

 1. Basis kwaliteitssysteem voor zzp'ers in de zorg
 2. Klachtenregeling (klachtenportaal, met daarin een klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie)
 3. De online training tot zzp'er in de zorg
 4. De online maandupdate zodat je op de hoogte blijft
 5. Ondersteuning bij je VOG aanvraag

Ons abonnement kost € 10 per maand inclusief BTW en kun je hier afsluiten. Wil je begrijpen hoe de Wkkgz werkt en waar de eisen aan zzp'ers vandaan komen? Lees dan onze pagina over de Wkkgz en waar je aan moet voldoen als zzp'er. Het juiste klachtenportaal kiezen is de eerste stap en niet de enige opdracht. Het gaat erom dat je voldoet aan de wet en daar is meer voor nodig.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg