Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Belastingdienst interesseert zich

Belastingdienst interesseert zich voor zorg specifieke kenmerken

werken als zzp'er May 24, 2024

De Belastingdienst interesseert zich voor zorg specifieke kenmerken uit de praktijk. Dit blijkt uit de vragen die de Belastingdienst stelt aan zorgorganisaties die zij bezoeken. Dit zou tot een genuanceerder standpunt kunnen leiden en dat is goed nieuws voor zzp'ers in de zorg. 

Beeldvorming Belastingdienst over zorg zzp vooral negatief

Tot op heden is de beeldvorming van de Belastingdienst over zzp'ers in de zorg die als onderaannemer werken vooral negatief. Dit horen we terug van zorgorganisaties die bezocht worden door de controlerende dienst. De Belastingdienst heeft het beeld dat zzp'ers in de zorg zich moeten houden aan de protocollen van de instelling en door een leidinggevende worden aangestuurd op de afdeling. Dat heet gezag en dat betekent dienstverband. De afgelopen maanden controleert de Belastingdienst steeds vaker zzp zorg constructies en heeft daarbij al vrij snel de boodschap aan opdrachtgevers dat de inzet van zzp'ers onverstandig is. Want er zou sprake zijn van gezag. Het zou wenselijk zijn als de Belastingdienst zich zou verdiepen in de praktijk van de zorg. Want wat ons betreft kent de zorgsector weinig gezag, voor zowel werknemers als zzp'ers. De eerste tekenen van goed nieuws zijn nu te bespeuren; de Belastingdienst begint zich te interesseren voor zorg specifieke kenmerken uit de praktijk.

Belastingdienst benieuwd naar de praktijk

Via een bedrijfsbezoek dat vervolgens een boekenonderzoek kan worden, mag de Belastingdienst allerlei verdiepende vragen stellen om een beeld te krijgen van de praktijk. De vragen die gesteld worden door de Belastingdienst, laten zien dat er inmiddels verdiepend wordt gekeken naar de zorgpraktijk. Zo treffen we voorbeelden waarbij de Belastingdienst wil weten hoe een zorgplan werkt, hoe een klachtenregeling in elkaar zit en welke plichten een instelling heeft richting de Wtza. Er is interesse welke werkzaamheden zzp'ers precies verrichten en welke diploma's zij bezitten. Hoe gaat een medewerker om met het afhandelen van een incident? Welke verplichtingen rondom medicatie gelden er? Welke huisregels, hygie╠łnevoorschriften, protocollen, richtlijnen en werkinstructies zijn er zoal? Het interessante aan deze vragen is dat de antwoorden voor het leeuwendeel voorkomen uit landelijke wet- en regelgeving. Níet de voorkeuren van de instelling zelf. Het wordt belangrijk voor instellingen om aan te geven dat zzp'ers een eigen verantwoordelijkheid hebben vanuit de Wkkgz; dezelfde als instellingen die hebben.

Welke verantwoordelijkheden heeft een zzp'er?

De Belastingdienst stelt verdiepende vragen over de positie van een zelfstandige tegenover een opdrachtgever. Zo vraagt zij zich inmiddels af waar de (eigen) verantwoordelijkheid van de zzp'er op gebaseerd is (= de Wkkgz) en of er aansprakelijkheidsrisico's zijn in dat opzicht. Dit blijkt uit de vragen die de Belastingdienst stelt aan instellingen. Voor zzp'ers is het belangrijk dat de Belastingdienst een beeld krijgt van de praktijk en zich niet verhoudt tot aannames. Juist in de zorgsector, die zwaar gereguleerd is door landelijke beroepsnormen, wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen, hebben álle medewerkers veel eigen professionele autonomie. Tel daar de eigen verantwoordelijkheden van de zzp'er bovenop en je kunt niet anders dan concluderen dat gezag over een zelfstandig zorgondernemer niet overeenkomt met de praktijk. Het is goed dat de Belastingdienst zich interesseert voor zorg specifieke kenmerken.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg