Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Concept Integraal Zorgakkoord stelt

Concept Integraal Zorgakkoord stelt eisen aan inzet zzp'ers

werken als zzp'er Aug 15, 2022

Een concept van het Integraal Zorgakkoord is uitgelekt. Hierdoor weten we meer over de mogelijke positie van zzp'ers in de zorg binnen de sector. Het concept Integraal Zorgakkoord stelt eisen aan de inzet van zzp'ers. Alleen onder specifieke voorwaarden mag de zzp'er in de zorg nog aan het werk.

Wat is het Integraal Zorgakkoord?

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een naderend akkoord tussen beroeps- en brancheorganisaties over de 'integrale' aanpak van de gezondheidszorg voor de aankomende vier jaar. Het is een soort mini regeerakkoord, maar dan voor de zorg. Sinds 12 april zijn de onderhandelingen achter gesloten deuren gaande. Vanmorgen werd via het FD bekend dat het Integraal Zorgakkoord de ontwikkelingen alleen in grote lijnen beschrijft. Later vandaag wist ZiPconomy een aantal punten over zzp'ers in de zorg toe te lichten. Wat er voor zzp'ers in de zorg op stapel staat is nu bekend. Let op, het betreft hier een concept akkoord.

Bewustwording bij de stap naar zzp moet omhoog

De stap van dienstverband naar zzp wordt te eenvoudig voorgesteld. Werkgevers en zzp-brancheorganisaties zouden moeten gaan zorgen voor verhoogde bewustwording over de verantwoordelijkheden en de (financiële) gevolgen van het zzp-schap. Door de eisen rondom de inzet van zzp'ers aan te scherpen, hopen de partijen binnen het IZA dat de stap van dienstverband naar zzp niet laagdrempelig gemaakt wordt. Het concept Integraal Zorgakkoord stelt eisen aan de flexibiliteit, de beloning en de kwaliteitseisen van zzp'ers.

Zzp'ers in de zorg moeten alle diensten, alle dagen meedoen

Het is een veelvoorkomend verwijt en er is een aparte passage voor opgenomen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zzp'ers in de zorg zouden alleen voor de 'leuke diensten' gaan en daarmee hun collega's in vaste dienst met problemen laten zitten. Zorgverzekeraars Nederland gaf dit recentelijk nog aan in een oproep om de groei van zzp'ers in de zorg te stoppen. Het IZA stelt dat per 1 januari 2024 er binnen alle branches in zorg en welzijn werkafspraken worden gemaakt over o.a. rondom avond-, nacht- en weekenddiensten. Zorgverzekeraars gaan bij de inkoop van zorg afdwingen dat 'vrijgevestigden' evenredig meegaan in de onregelmatigheid.

Uurtarief en CAO-loon gaan gelijk op

Het voorkomen van oneerlijke concurrentie in inkomen, blijkt een prioriteit binnen het IZA. Er zal een koppeling gelegd worden tussen het CAO uurloon en het uurtarief van zzp'ers in de zorg. Rekening houdend met het ondernemerschap, mogen tarieven binnen een bepaalde bandbreedte bewegen. Het is mogelijk om het uurloon en uurtarief aan elkaar te verbinden en het ziet er naar uit dat dit op landelijke schaal wordt ingevoerd. Dit moet ervoor zorgen dat de tarieven voor zzp'ers in de zorg niet teveel uit de pas lopen met medewerkers in loondienst. Het verkleinen van de verschillen tussen werken in een dienstverband en buiten dienstverband is hierbij een doel.

Koepels van werkgevers gaan handhaving wet DBA ondersteunen

Zorgorganisaties moeten via hun branche- en koepelorganisaties gehouden worden aan het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Het op de juiste wijze contracteren van zzp'ers wordt prioriteit. Dit wordt bereikt door de eisen die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg te verhogen. Er was al eerder sprake van een landelijk kader voor de inzet van zzp'ers in de zorg. Met dit landelijk kader krijgen zorgorganisaties een rol in de handhaving van de wet DBA. Een belangrijk onderscheid tussen werknemers en zzp'ers in de zorg kan bereikt worden door de kwaliteitseisen die gesteld worden aan zzp'ers aan te scherpen. 'Brancheorganisaties stellen duidelijke regels op over de inzet van zzp’ers en daarmee het voorkomen van schijnzelfstandigheid.'

Het kabinet hoopt op een definitief Integraal Zorgakkoord (IZA) voor Prinsjesdag.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg