Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De Werkvereniging: voorbij dienstverband

De Werkvereniging: voorbij dienstverband en zzp

buiten dienstverband dienstverband Apr 22, 2022

ZZP-erindezorg.nl is medestander van de Werkvereniging. We steunen de Werkvereniging omdat de organisatie start vanuit de wensen van mensen die werken. De arbeidsrelatie is in dat geval niet zozeer van belang. Daarmee gaat de Werkvereniging voorbij dienstverband en zzp. In dit artikel praten we je bij.

Lees ook

Wat is de Werkvereniging?

De Werkvereniging is een belangenplatform voor werkenden die zelf de regie willen over de manier waarop zij werken en hoe zij verzekerd zijn. De Werkvereniging noemt haar doelgroep Modern Werkenden. Omdat het heel natuurlijk is om te willen werken op een manier die bij je past, gaat de doelgroep van de Werkvereniging in wezen over alle werkenden van Nederland. De vereniging heeft tot doel om mensen die werken flexibel, wendbaar en veerkrachtig te laten zijn tijdens het werk. De organisatie wordt gesteund door andere organisaties, die zij 'Medestander' noemt. Het blijkt voor de Werkvereniging niet eenvoudig om een grote schare individuele werkenden als betalende deelnemer te werven.

SER: Werkvereniging heeft te weinig leden

Zou het nou niet heel goed zijn als het perspectief van de Werkvereniging gehoord wordt binnen de Sociaal Economische Raad (SER)? Dit belangrijke adviesorgaan voor de overheid praat vooral over werkgevers en werknemers, via de SER-leden werkgeversbonden en werknemersbonden. Dat gesprek zou met de Werkvereniging voorbij dienstverband en zzp gaan. Want wat willen werkenden namelijk? Als je voorbij binnen dienstverband (arbeidsovereenkomst) en buiten dienstverband (ZZP) kijkt, dan kom je tot de essentie van wat de meeste werkenden willen: werkplezier en sociale zekerheid. Helaas heeft de SER aangegeven dat de Werkvereniging formeel gezien nog niet namens voldoende werkenden spreekt.

Lees ook: Positie van zelfstandigen sterk verbeterd binnen de polder

Wat doet de Werkvereniging zoal?

Wil je een voorbeeld van wat de Werkvereniging praktisch doet? Klik dan eens op deze link. De Werkvereniging heeft samen met een groep andere, maatschappelijk betrokken organisaties een brief gestuurd naar het nieuwe kabinet. Hierbij doet de Werkvereniging een oproep om vooral samen tot nieuwe oplossingen te komen. Ze doen voorstellen om het vertrouwen tussen burgers en overheid te herstellen, bij te dragen aan een herstelplan voor de coronacrisis, maatregelen te ontwikkelen om de extreme krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en de inrichting van een toekomstbestendige arbeidsmarkt verder vorm te geven.

Aansluiten bij de Werkvereniging via ZZP-erindezorg.nl

Vind je het van belang dat er over meer gesproken wordt dan alleen 'binnen' of 'buiten' dienstverband? Dan is de Werkvereniging misschien een organisatie waar jij je ook zelf bij aan wil sluiten. Je kunt dit via ZZP-erindezorg.nl doen omdat wij medestander zijn van de Werkvereniging. Als je deze link gebruikt dan sluit je je zonder kosten en verdere verplichtingen aan bij de Werkvereniging. Het maakt hierbij niet uit of je bij ons het Wtza abonnement afneemt. Het is wel van belang dat je werkzaam bent in de zorg.

Meer weten over de Werkvereniging?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg