Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Maximaal 7 maanden

Maximaal 7 maanden en 28 uur per week: gevolgen voor de praktijk

arbeidsmarkt fiscaal kader zzp zorg Feb 28, 2024

Alhoewel het fiscaal kader zzp zorg nog op zich laat wachten, werden er al eerder details gelekt. Het kader zou de duur van een opdracht en de ureninzet maximaliseren. Wat zijn de gevolgen bij maximaal 7 maanden en 28 uur per week voor zzp'ers in de zorg? 

Maximaal 7 maanden en 28 uur per week

Oktober vorig jaar werden details over het fiscaal kader gelekt door een bestuurder van GGZ Nederland. In het fiscaal kader zzp zorg zou er sprake zijn van beperking van de duur van de opdracht en de ureninzet. Een opdracht tussen zzp'er en zorgorganisatie zou maximaal 7 maanden mogen duren en niet meer dan 28 uur per week aan inzet toelaten. Wat betekent zo'n maatregel voor de praktijk? Nu de zorgsector wacht op het vervolg van het fiscaal kader zzp zorg, vroegen we een aantal zzp'ers in de zorg hoe zij kijken naar deze twee eisen. De 7 maanden, 28 uur regel wordt door de praktijk vooral als belemmerend gezien. Hoe zit dat?

Cliënten hebben meer relatie nodig dan 7 maanden

De meeste kritiek gaat uit naar de belemmering van maximaal 7 maanden voor een opdracht. In veel gevallen is zo'n 'opdracht' een cliënt of groep cliënten die over een langere periode zorg nodig hebben. Bij het één op één bieden van zorg en begeleiding wringt de schoen doordat de continuïteit van zorg na 7 maanden wordt onderbroken. "Op het moment dat ik zorg bied aan mensen met autisme, een hechtingsstoornis, agressie en andere vormen van onbegrepen gedrag, betekent dat ik er uit moet stappen op het moment dat er net een relatie met een client is ontstaan.", zo geeft een zzp'er terug. Als het zorgverlening betreft binnen het onderwijs is er sprake van onderbreking van de zorg middenin het schooljaar. In het geval van gehandicaptenzorg brengt een maximale duur van 7 maanden ook veel onrust. "Ik wil voorkomen dat we het zoveelste wiel zijn aan de wagen van zorgverlening. Dat bevestigt bij kwetsbare cliënten het ziektebeeld alleen maar."

Teamleden hebben meer samenwerking nodig dan 7 maanden

Op het moment dat een zzp'er een periode aanstelling binnen een team heeft, werkt de 7 maanden belemmerend op de samenwerking. Een aantal periode opdrachten (detacheringen) naast of achter elkaar levert verschillende opdrachtgevers op. Zzp inzet hoeft niet persé via ad-hoc losse diensten te verlopen en een periode opdracht geeft beide partijen duidelijkheid en stabiliteit. Goed inwerken kost tijd en vaste medewerkers zien graag dat een zzp collega in zo'n geval langer blijft dan 7 maanden. "Ik word vaak ingezet vanuit mijn staat van dienst en krijg daarbij de opdracht om een team te begeleiden naar meer kwaliteit van zorg en samenwerking. Zo'n klus duurt langer dan 7 maanden.", zo geeft een ervaren ondernemer terug. "Als je wil dat we een bepaalde opdracht uitvoeren, moeten we ook de ruimte krijgen om die klus te klaren."

Sommige klussen vragen meer inzet dan 28 uur per week

Met een gemiddeld arbeidscontract van 25 uur per week, lijkt de zorg een deeltijdsector. Dat is het niet. Zzp'ers in de zorg bewijzen het tegendeel en werken graag fulltime. Zij werken gemiddeld genomen 36 tot 38 uur per week en herkennen zich dan ook niet in maximale inzet van 28 uur per week tijdens een klus. Bij het vervangen van een vaste medewerker tijdens ziekte, zwangerschap of bij een piek periode tijdens de zomer, komt meer dan 28 uur inzet regelmatig voor in de praktijk. "Wanneer een organisatie of team vastloopt en er mensen van buitenaf worden ingevlogen om te ondersteunen, wil ik met passie mijn werk kunnen doen. Dat kan ik niet als ik alleen voor kort crisis- en opruimwerk wordt ingezet." Samengevat heeft maximaal 7 maanden en 28 uur per week nogal gevolgen voor de praktijk.

Waarom maximaal 7 maanden en 28 uur?

Wat is het nut van een maximale termijn van 7 maanden en inzet van 28 uur per week? We zien het fiscaal kader als een constructieve route, dus er moet een bedoeling zijn voor deze twee eisen. Het vermoeden is dat de 7 maanden en 28 uur de bedoeling heeft om het ondernemerschap van de zzp'er voor de opdrachtgever te borgen. Het fiscaal kader zzp zorg heeft tot doel om veilige samenwerking tussen organisatie en zzp'er mogelijk te maken. Hoe zorg je ervoor dat je als opdrachtgever zeker weet dat je met een zelfstandig ondernemer te maken hebt? Door iets af te spreken over hoe ondernemend die zzp'er moet zijn. Als je een maximale termijn van 7 maanden hanteert, dan dwing je een zzp'er tot meerdere opdrachtgevers per jaar. Als je maximaal 28 uur inzet binnen een opdracht afspreekt, dan moet een zzp'er op zoek naar minimaal 2 opdrachtgevers als hij of zij 36 - 38 uur per week wil werken. Het zou goed kunnen dat de bedoeling van deze eis oprecht is, maar de wijze waarop het vorm gegeven is de praktijk teveel hoofdbrekens gaat geven.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg