Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek naar verschillen indicatiestelling

Onderzoek naar verschillen indicatiestelling door wijkverpleegkundigen

werken als zzp'er Aug 19, 2021

Ben jij wijkverpleegkundige en merk jij dat dezelfde indicatiestellingen verschillend beoordeeld worden door zorgverzekeraars? Dan heb jij nu de kans om een signaal af te geven. Er wordt landelijk onderzoek gedaan naar 'variatie in de indicatiestelling'. Dit onderzoek naar verschillen in indicatiestelling wordt op landelijk niveau uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, de Hogeschool Utrecht en het Nivel.

Waarom is dit belangrijk?

De afgelopen jaren is er een onderscheid ontstaan tussen de afhandeling van indicatiestellingen bij gecontracteerde en die van ongecontracteerde thuiszorg. ZZP wijkverpleegkundigen die zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg indiceren, merken dat zorgverzekeraars onderscheid maken in de afhandeling van een indicatiestelling. Bij ongecontracteerde zorg wordt er naar de beleving van wijkverpleegkundigen vaker en dieper ingegrepen in hun oordeel. Bij gecontracteerde zorg wordt de indicatiestelling vaker overgenomen. Het professionele oordeel van de wijkverpleegkundige wordt dus niet altijd gerespecteerd.  Dat is niet de afspraak, aldus de beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen. Het onderzoek naar praktijkvariatie is belangrijk, omdat de wijkverpleegkundige die ongecontracteerde zorg indiceert kenbaar kan maken hoe hij/zij de praktijk ervaart.

Lees ook: Onderzoek: indicatiestelling ongecontracteerde zorg niet gerespecteerd

Waarom een onderzoek naar verschillen indicatiestelling?

In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 is afgesproken dat er op het oordeel van de wijkverpleegkundige vertrouwd moet kunnen worden. Er zouden niet veel verschillen mogen bestaan tussen indicatiestellingen voor dezelfde cliënten. Immers, indiceren is een vak en verloopt volgens een proces. Veel 'variatie' in de indicatiestelling zou dan ook onlogisch zijn. Toch blijkt er praktijkvariatie te zijn in de indicatiestellingen. Zorgverzekeraars stellen dit vast omdat zij alle indicatiestellingen voorbij zien komen. Die variatie betekent dat er verschillen zitten tussen indicatiestellingen, ondanks dat de cliënten dezelfde 'cliëntkenmerken' hebben. Een onderzoek naar praktijkvariatie moet vaststellen of die variatie logisch is en waar die variatie vandaan komt. Hierbij wordt er gekeken naar de verschillen tussen indicatiestellingen.

Doel van het onderzoek naar praktijkvariatie indicatiestelling

Waarom wordt er onderzoek gedaan naar praktijkvariatie van indicatiestellingen?

Dit zijn de doelen van het onderzoek:

  • Inzicht in de aard en omvang van de ongewenste praktijkvariatie;

  • Vaststellen van passende maatregelen om ongewenste praktijkvariatie te reduceren;

  • Kwaliteit van de indicatiestelling te verbeteren.

Is variatie niet logisch?

De aanname die met name zorgverzekeraars al lange tijd doen, is dat variatie in indicatiestelling tussen dezelfde cliënten voorkomen kan worden. Via big data kunnen zorgverzekeraars iets zeggen over de gemiddelde indicatie bij een gemiddelde cliënt. Variaties op die gemiddelden worden 'praktijkvariatie' genoemd. Op welk moment een indicatiestelling 'varieert' is alleen bekend bij zorgverzekeraars. Bij 'variatie' wordt er inmiddels naar de wijkverpleegkundige gekeken als bron van die variatie. De vraag is of variatie niet logisch is. 

Gezocht: wijkverpleegkundigen die meewerken aan dossieronderzoek

De onderzoekers zijn op zoek naar wijkverpleegkundigen en niet-gecontracteerde zorgorganisaties die mee willen werken aan het dossieronderzoek. In het dossieronderzoek wordt naar bestaande indicaties van verschillende zorgorganisaties verspreid over het land gekeken. Naast het beoordelen van dossiers zullen enkele organisatiekenmerken in kaart worden gebracht en zal de indicerende verpleegkundige worden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Wil je meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan deze onderzoeker een e-mail. 

Hoe zit het met privacy?

Een indicatiestelling is omgeven door strikte privacy wetgeving. Daarnaast dien je je als professional vrij te voelen om te reageren. Er wordt zorgvuldig rekening gehouden met het anonimiseren van data zodat ze niet herleid kunnen worden naar organisaties en personen. De verzamelde data zal worden opgeslagen op een beveiligde server van de Universiteit Maastricht die voldoet aan de AVG. Zorgaanbieders zullen gevraagd worden schriftelijk toestemming te verlenen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg