Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Online training voor zzp'ers in de zorg

Besproken onderwerpen in de online training 'De basis op orde'

basis op orde buiten dienstverband ib-ondernemer starten als zzp'er trainingen werken als zzp'er zorgaanbieder zorgprofessional Dec 28, 2020

Mijn eerste online training voor zorg zzp-ers staat nu online. Deze training heet 'De basis op orde' en heeft als doel om de kijker mee te nemen in alles wat je moet weten als zzp'er in de zorg. Of je nu wil starten als zzp'er in de zorg, of reeds gestart bent: de ervaring leert dat het complete overzicht waardevol is. Hoe is deze online training opgezet?

De inhoud van de serie van 12 video's heeft een logische opbouw. Deze opbouw is bedoeld om de kijker stap voor stap mee te nemen in wat er komt kijken bij het zzp-schap en welke onderdelen van belang zijn. Hieronder ga ik in op de verschillende onderdelen van de training. In totaal heeft deze training 12 video's.

Introductie video

In de introductie ga ik in op waar deze online training voor zorg zzp-ers vandaan komt, wie ik ben en wat het doel is van de training. Ik haal de volgende drie onderdelen aan.

 • Het doel van deze training
 • Wie geeft deze training?
 • Opzet van de training

Een preview zien van de eerste video?

Feiten en fabels over zzp’ers in de zorg

Er wordt ontzettend veel gezegd en geschreven over zzp'ers in de zorg. Maar wat is nu precies waar en niet waar? Voordat ik inga op de praktische start als zzp'er in de zorg, schets ik eerst een beeld over de bredere ontwikkeling. Zodat jij weet in welke wereld jij stapt - of rondloopt - als zzp'er in de zorg. Ik vind het namelijk belangrijk dat jij voor jezelf kunt bepalen hoe je alle kritiek op zzp'ers moet zien. In deze video ga ik in op vier onderdelen.

 • De groei van het aantal zzp’ers in de zorg
 • Wat zijn de gevolgen voor de zorgsector?
 • Wie is er allemaal geïnteresseerd in de zzp’er in de zorg?
 • Heeft de zzp’er in de zorg wel een toekomst?

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Van een heel brede blik, terug naar jouw situatie. Hoe start je nu concreet als zzp'er in de zorg. Wat moet je op orde hebben? Hoe zit het met de SBI codes van de Kamer van Koophandel en wat heeft dat te maken met de kwaliteitswet Wkkgz in de zorg? In deze online video geef ik een beeld over hoe je je inschrijft en wat daar concreet voor nodig is. Zodat jij goed voorbereid kunt starten. Ik bespreek deze vier bullits.

 • Hoe schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel?
 • Met welke instanties krijg je te maken?
 • Welke verzekeringen zijn van belang?
 • Hoe combineer je een dienstverband met zzp?

De zzp’er als zorgprofessional

In video 4, 5, 6 en 7 ga ik in op de vier rollen die je als zelfstandig zorgprofessional hebt. Ik start met de meest eenvoudige van de vier: jouw rol als zorgprofessional. Je was al zorgverlener en dat blijf je uiteraard ook, maar toch verschuiven jouw verantwoordelijkheden enigszins. Want hoe hou je jezelf bevoegd en bekwaam en hoe kom je erachter waar je aan moet voldoen? In deze video geef ik de volgende vier onderwerpen een plek:

 • Wat verandert er als je zzp’er in de zorg bent?
 • Hoe organiseer je bij- en nascholing?
 • Hoe houd je je BIG-registratie op orde?
 • Wat is de ‘vergewisplicht’?

De zzp’er als ondernemer voor de Belastingdienst

Video 5 gaat in op de tweede rol van de vier en daarom neem ik de eisen van de Belastingdienst met je door. Dit is een wat langere video die gaat over het waarom de kwaliteit van jouw ondernemerschap zo belangrijk is. Wat zijn de concrete eisen die horen bij 'IB-ondernemerschap' en wat is dat nu eigenlijk? Het is belangrijk om je hier goed op voor te bereiden, omdat de bewijsplicht bij jou ligt. De volgende vier onderwerpen vond ik logisch voor deze video.

 • Hoe word je een IB-ondernemer?
 • Welke ondernemerseisen gelden voor zzp’ers?
 • Wat moet je op orde hebben als zzp’er in de zorg?
 • Tips voor ondernemende zorgprofessionals

De zzp’er buiten dienstverband

Video 6 bespreekt rol nummer 3. Jij wil graag buiten dienstverband werken, maar hoe doe je dat? Ik vind het belangrijk dat je de discussie over de 'arbeidsrelatie' begrijpt en om die reden ga ik uitgebreid in op de voorgeschiedenis. Hierdoor wordt het dossier wat eenvoudiger te begrijpen weet ik en dat helpt jezelf én jouw opdrachtgevers om de informatie over dit onderwerp te begrijpen. Ik bespreek de volgende vier onderwerpen in deze online training voor zorg zzp-ers:

 • Waarom is er zoveel discussie over de ‘arbeidsrelatie’?
 • De VAR-verklaring, de wet DBA, webmodule: hoe zit het in elkaar?
 • Wat betekent dit praktisch voor jou op dit moment?
 • Hoe ziet de toekomst eruit?

De zzp’er als solistisch werkend zorgaanbieder

De laatste van de vier rollen die jij hebt is die van zorgaanbieder. Ook wel 'solistisch werkend zorgaanbieder' genoemd. Je bent als het ware een zorgorganisatie in je eentje en daar komen verplichtingen bij kijken. Zijn het administratieve lasten, of juist een kans op ondernemerschap? Ik neem in deze video een aantal onderwerpen door die van je verlangd worden als solist. Dit doe ik aan de hand van de volgende vier onderwerpen.

 • Wanneer ben je een ‘zorgaanbieder’?
 • Welke eisen gelden voor ‘solistisch werkenden’
 • Wel of niet samenwerken rondom een cliënt?
 • De relatie tussen de Wkkgz en de ondernemerseisen

Hoe zit het met keurmerken?

Is een keurmerk verplicht en waar komen keurmerken nu eigenlijk vandaan? In deze aflevering ga ik in op het ontstaan van keurmerken en de inhoud ervan. De ontwikkeling van keurmerken gaat ruim tien jaar terug in de tijd en het is interessant om te zien wie er nu eigenlijk om een keurmerk vraagt. De volgende vier onderwerpen passeren de revue.

 • Welke keurmerken zijn er?
 • Wat zijn de eisen en waar komen zij vandaan?
 • Is een keurmerk verplicht?
 • Wie vraagt er om een keurmerk en waarom?

Wat levert het zzp-schap op?

Wat is nu eigenlijk het voordeel van het zzp-schap in de zorg? Hoe kom je tot een eigen tarief en wat houd je netto over? In video 9 ga ik in op de materiële en immateriële voordelen van zzp'er zijn in de zorg. Waarom starten én stoppen mensen met het zzp-schap in de zorg? Wat levert het op en waar liggen de risico's. Ik vond de volgende vier onderwerpen logisch.

 • Wat halen zorgprofessionals uit het zzp-schap?
 • Waarom zien zorgprofessionals af van het zzp-schap?
 • Wat verdien je als zzp’er in de zorg?
 • Wat kost het zzp-schap in de zorg?

Werken voor opdrachtgevers

We naderen de laatste fase van de online training en gaan nu over naar de concrete klanten die je kunt hebben. We starten met het werken voor opdrachtgevers. Uiteraard slepen we het buiten dienstverband werken er nogmaals bij en ga ik in op wat je nu concreet wel en niet mag verwachten van organisaties die jou inzetten als onderaannemer. Vier onderwerpen bespreek ik in deze video, namelijk..

 • De zzp’er in de zorg als ‘onderaannemer’
 • Wat mag je verlangen van een opdrachtgever?
 • Wat mag jouw opdrachtgever verwachten van jou?
 • Tips voor een goede overeenkomst

Werken via bemiddelaars

Veel, heel veel zzp'ers in de zorg laten zich bemiddelen naar opdrachten. Het is belangrijk dat je weet hoe je naar een bemiddelaar, ook wel intermediair genoemd, kunt kijken. Er zijn honderden bureaus actief met zzp'ers in de zorg en allemaal hebben zij zo hun eigen kenmerken. Het zou daarom niet juist zijn ze allemaal te vergelijken met elkaar op basis van het percentage dat ze rekenen. Hoe moet je er dan wel naar kijken? En hoe veilig zijn de verschillende constructies? In video 11 bespreek ik deze vier onderwerpen:

 • Welke bemiddelingsconstructies zijn er?
 • Hoe zit het met zuivere en onzuivere bemiddeling?
 • Hoe zit het met de rol van een bemiddelaar?
 • Wat mag een bemiddelaar verwachten van jou?

Werken voor eigen cliënten

In video 12 komt alles bij elkaar, want het werken met eigen cliënten legt de meeste verantwoordelijkheid bij jou. Het hebben van eigen cliënten maakt jou eindverantwoordelijk voor de zorg en daarmee krijg jij op het vlak van zorgprofessional, zorgaanbieder én ondernemer het nodige te doen. Wat mij betreft een prima afsluiting van deze 12-delige reeks.

 • Waar komen eigen cliënten vandaan?
 • Hoe worden eigen cliënten gefinancierd?
 • Wat is de achtergrond van gecontracteerd / ongecontracteerd / PGB?
 • Welke problemen kun je tegenkomen met eigen cliënten?

Deze online training voor zorg zzp-ers is bedoeld voor starters én reeds werkzame zzp'ers in de zorg. Ik hoop met deze inhoud een complete online training aan te bieden waar jij veel aan hebt.

Wil je een kijkje nemen bij de training? Klik hier

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen dan hoor ik ze graag.

Neem gerust contact op.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg