Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Steeds meer onderaannemers

Ook binnen paramedische zorg steeds meer onderaannemers

werken als zzp'er Oct 13, 2022

Zorgprofessionals in paramedische beroepen kiezen minder vaak voor een eigen praktijk. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijze waarop zorgverzekeraars hen contracteren. In een krappe arbeidsmarkt zijn er voldoende alternatieven voor zelfstandig ondernemerschap. Dit levert steeds meer onderaannemers op. Binnen de beroepsgroep van diëtisten was hier onlangs aandacht voor.

Aantal diëtisten dat werkt als zzp'er met 34% toegenomen

Het aantal diëtisten met een Kamer van Koophandel (KvK) nummer is de afgelopen vijf jaar met 34% toegenomen. De mogelijkheden om op alternatieve wijzen te werken als diëtist spreekt de beroepsgroep aan. Het bedrijfsleven, eigen innovatieve concepten of werken als onderaannemer spreken meer aan dan de traditionele eigen praktijk met eigen cliënten. Een andere traditionele optie is die van het vaste dienstverband werken voor een instelling. Het blijkt dat werken in loondienst voor deze beroepsgroep minder aantrekkelijk is, omdat ook hier het signaal is dat de omstandigheden in een dienstverband niet passend zijn.

Aantal diëtisten dat kiest voor een eigen praktijk neemt af

Ondertussen lopen de wachtlijsten voor een diëtist verder op. Dit komt onder meer omdat steeds minder diëtisten kiezen voor een eigen praktijk. Sinds 2020 loopt het aantal praktijken terug. De verplichtingen en waardering die gepaard gaan met een contract van een zorgverzekeraar blijken onvoldoende aantrekkelijk. Dat valt onder meer onder deze LinkedIn post te lezen. De manier waarop gedeclareerd moet worden, het niet mee stijgende tarief en steeds meer moeten doen voor minder geld doet diëtisten afhaken van de 'eerstelijnsprakijk'. De zorgplicht richting verzekerden komt daarmee in het gedrang zou je zeggen, maar tot op heden leidt dit nog niet tot ander gedrag vanuit zorgverzekeraars.

Via zzp-schap behouden zorgmedewerkers hun ruimte

De ontwikkeling van de beroepsgroep diëtisten past bij een bredere trend die we zien. Zorgprofessionals nemen ontslag om 'normaal' te kunnen werken. Het zzp-schap is daarmee voor veel zorgmedewerkers een voertuig geworden om het werk vol te houden en in de sector te blijven werken. Dit creëert dus steeds meer onderaannemers. In het geval van paramedische beroepen wordt de stap naar zzp-schap dus deels veroorzaakt door de wijze waarop zorgverzekeraars zorgpraktijken contracteren. Ondanks deze omstandigheid, belemmeren zorgverzekeraars het alternatief - ongecontracteerde zorg - steeds verder. Tel daar bovenop dat diezelfde zorgverzekeraars de zzp'er in de zorg die vervolgens als onderaannemer werkt, loondienst probeert in te duwen. Maar wat we weten is dat het merendeel de sector zou verlaten bij verplicht dienstverband. Het spanningsveld tussen het gedrag van de financier en de drijfveer van beroepsgroepen raakt het paramedische beroep op dezelfde wijze als andere delen in de sector. Hieronder een voorbeeld van de paramedische beroepsgroep van fysiotherapeuten.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg