Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Ruime Kamermeerderheid

Ruime Kamermeerderheid voor motie maximum tarief zorg zzp

arbeidsmarkt May 25, 2023

Eind april deden Kamerleden van den Berg en Mohandis een oproep tot maximum tarieven voor zzp'ers in de zorg. Vorige week werd een kamermotie ingebracht door de twee. De minister ontraadde de motie, maar toch bleek er een ruime Kamermeerderheid voor een maximum tarief voor zzp'ers in de zorg.

Kamermotie tegen zzp krijgt brede steun

Sinds april zijn twee Kamerleden van CDA en PvdA op zoek naar een maximumtarief en maximum aantal zzp'ers in de zorg. Er zou namelijk sprake zijn van een 'wildgroei' aan zelfstandigen en dit moet beperkt worden, aldus Kamerleden Mohandis en van den Berg. In ons artikel gaven we aan dat het standpunt van de twee Kamerleden laat zien hoe weinig kennis politieke partijen hebben van de praktijk van zzp'ers in de zorg. De afgelopen maand blijkt daar weinig aan veranderd, zo blijkt uit deze aangenomen motie tegen zzp'ers in de zorg. Zzp'ers moeten 'in de pas gaan lopen' met medewerkers in loondienst. Geen verstandige motie, gaf de minister van VWS aan. Dat mocht echter niet baten. Alle politieke partijen stemden voor de motie, op D66, de VVD, Bij1 en de Groep van Haga na.

Inhoud Kamermotie

De Kamermotie stelt dat het verschil aan inkomen tussen zzp en dienstverband op dit moment te groot is. Dat moet aangepast worden. 'Zzp’ers vragen nu vaak 50% tot 100% opslag in avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit leidt tot een groot verschil met werkenden in loondienst in dezelfde functie. Dit jaagt de zorgkosten op en de bedrijfsvoering complex.' Er zou een passend tarief moeten komen voor zzp'ers dat rekening houdt met pensioen, vakantiedagen en arbeidsongeschiktheid. Maar dit tarief mag niet teveel verschillen met het inkomen in loondienst. Een Kamermeerderheid wil nu zien dat de regering regelgeving onderzoekt om zzp’ers in de zorg in de pas te laten lopen met medewerkers in dienstverband.

Wederom ruime Kamermeerderheid voor motie tegen zorg zzp

Anderhalf jaar geleden was er ook een motie tegen zzp'ers aangenomen door de Kamer. Toen was het voorstel om de wet DBA alvast te gaan handhaven in de zorg. Destijds gaf de staatssecretaris van VWS aan dat de motie niet uitgevoerd kon worden, dus liep het met een sisser af. Ook toen bewees de motie vooral hoe eenvoudig er over zorg zzp'ers wordt gedacht. Dit keer ligt het anders en heeft de minister niet kunnen voorkomen dat de Kamermotie is aangenomen. Dat deze motie onnodig is als je naar de rolverdeling kijkt bij het werken met zzp'ers in de zorg, mag duidelijk zijn. Althans, voor diegenen die het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) kennen. Daar staat namelijk al in dat er een relatie moet komen tussen uurloon en uurtarief. Wat ook dit keer duidelijk wordt met de aangenomen Kamermotie is hoe politieke partijen kijken naar de ontwikkeling van de zzp'er in de zorg. Ongewenst, zo blijkt. En hoe slecht zij geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen rondom zzp'ers in de zorg.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg