Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Dit wordt de rolverdeling

Dit wordt de rolverdeling bij het werken met zzp'ers in de zorg

starten als zzp'er werken als zzp'er Oct 07, 2022

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) van het ministerie van VWS laat duidelijk zien waar de toekomst van de zzp'er ligt. Dit wordt de rolverdeling als je veilig wil werken als of met zzp'ers in de zorg.

De zzp'er: pak je verantwoordelijkheid!

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) laat zien dat de toetredingsdrempel voor het zzp-schap op dit moment te laag is. Als het aankomt op kwaliteit en financiën worden de gevolgen onderschat, zo is het beeld. Zorgmedewerkers die gaan voor het zelfstandig ondernemerschap krijgen de ruimte, maar dan moet je je wel echt als ondernemer gaan gedragen. Wet- en regelgeving voor zzp'ers valt niet mee en voor echte ondernemers is en blijft ruimte.

De bemiddelaar: hetzelfde gedrag bij bemiddeling

Grote variatie in tarieven en bemiddelingsconcepten maken dat het wenselijke gedrag van bemiddelaars in een gedragscode wordt vertaald. De eisen die gelden voor bureaus en de inschrijfeisen voor zzp'ers komen meer op 1 lijn te liggen. Het doel hierbij is dat bemiddeling wel mogelijk is, maar wel aan regels gebonden zal zijn. Het werken met tarieven die in lijn liggen met de CAO komt daar als eis ook bij.

De zorgorganisatie: stevige contractering

Zorgorganisaties gaan in de toekomst via landelijke kaders op dezelfde manier met zzp'ers om. Zij krijgen de rol om via stevige contractering een verkapt dienstverband te voorkomen. Schijnzelfstandigheid voorkomen door landelijk via eenzelfde kader te werken met zzp'ers kan buiten dienstverband werken stimuleren. Daarnaast zal ook het verhaal binnen zorgorganisaties over wat zzp-schap is gaandeweg wijzigen.

De koepels: voorlichting en afspraken

Dit wordt de rolverdeling bij het werken met zzp'ers in de zorg. Landelijke koepels van werkgevers, bemiddelaars en zzp'ers krijgen de opdracht om gezamenlijk afspraken te maken. De voorlichting over wat zzp-schap echt is zal beter naar voren moeten komen. Daarnaast moeten alle partijen die werken met zzp'ers dezelfde spelregels gaan uiten en gaan hanteren. Daar zijn we op dit moment nog lang niet. Aan de kant van ZZP-erindezorg.nl dragen wij nu een klein jaar ons steentje bij via het Wtza abonnement. Onafhankelijke voorlichting en voldoen aan wet- en regelgeving. Daar staan we voor.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg