Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wet DBA handhaving deels

Wet DBA handhaving deels bij zorgorganisaties belegd via landelijke kaders

arbeidsmarkt dba Oct 05, 2022

Het voorkomen van schijnzelfstandigheid is voor het nieuwe kabinet een belangrijke prioriteit. Binnen de zorgsector is inmiddels duidelijk dat er vooral naar zorgorganisaties gekeken wordt om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Zo wordt de wet DBA handhaving deels bij zorgorganisaties belegd via landelijke kaders. Hoe die kaders eruit komen te zien, moet nu ontwikkeld worden. 

TAZ: landelijke kaders moeten schijnzelfstandigheid voorkomen

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) is een programma van het ministerie van VWS dat de arbeidsmarkt in de zorg de aankomende jaren weer op orde moet brengen. Binnen dit programma krijgen zorgorganisaties de opdracht om zelf met landelijke kaders te komen over de inzet van zzp'ers in de zorg. Deze landelijke kaders moeten aangeven onder welke voorwaarden zzp'ers kunnen worden ingehuurd. Het opstellen van deze landelijke kaders past in de trend die we inmiddels zien over de aanpak van zzp'ers in de zorg. In maart dit jaar kondigde de eerste koepel van werkgevers zelf al aan dat zij hiermee aan de slag gingen. Deze ontwikkeling wordt nu landelijk ingezet.

Van 'afnemer' naar 'klant'

De meest wezenlijke stap die zorgorganisaties kunnen maken de aankomende jaren, is die van 'afnemer' naar 'klant'. We zien in de praktijk dat zorgorganisaties vaak onvoldoende doordrongen zijn van hun rol als 'klant' van zzp'ers in de zorg. Daarmee laten zij veel kansen op kwaliteit van dienstverlening liggen. Door de krapte in de arbeidsmarkt zijn zorgorganisaties dikwijls al blij als er iemand komt, ongeacht de kwaliteit. Het gevolg hiervan is dat zij zich op dit moment meer opstellen als afnemer van uitzendkrachten, dan als opdrachtgever van zelfstandig ondernemers in de zorg. In onze samenwerking met zorgorganisaties merken we dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door tekort schietende kennis over wat je van een zzp'er in de zorg mag verwachten. De eisen die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg mogen omhoog, iets dat zowel in het belang is van opdrachtgever als zzp'er.

Wet DBA handhaving en buiten dienstverband

Zowel zzp'ers in de zorg als hun opdrachtgevers hebben er belang bij om 'buiten dienstverband' te werken met elkaar. Schijnzelfstandigheid wordt voorkomen als de zzp'er volwaardig ondernemerschap laat zien en er een duidelijk onderscheid is met medewerkers in loondienst. De Belastingdienst is op dit moment nog niet overtuigd van de verschillen tussen zorgmedewerkers in loondienst en zelfstandig ondernemers. Dat is ook voor te stellen als je naar de huidige werkwijze tussen zzp'ers en zorgorganisaties kijkt. Deze varieert enorm tussen organisaties onderling. Ook tussen bemiddelingsbureaus die zzp'ers aanbieden zitten grote verschillen. Er is dus alle reden om door middel van scherpe afspraken over de inzet van zzp'ers in de zorg, de wet DBA handhaving deels bij zorgorganisaties neer te leggen. Deze zorgorganisaties kunnen immers invloed uitoefenen op de manier waarop zzp'ers worden gecontracteerd.

Straks ligt de wet DBA handhaving deels bij zorgorganisaties

In het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) wordt er melding gemaakt over de noodzaak om zorgorganisaties en hun koepels nu zelf afspraken te laten maken. TAZ - "Brancheorganisaties stellen (passend binnen de huidige wet- en regelgeving) duidelijke kaders op over de inzet van zzp’ers en nemen daarmee een zelfregulerende rol in het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Brancheorganisaties vormen op grond van deze kaders een essentiële functie in het handelen conform de wet DBA en het voorkomen van schijnzelfstandigheid door hun leden aan deze kaders te committeren."

We zien de ontwikkeling van landelijke kaders als een heel belangrijke stap naar het borgen van volwaardig zelfstandig ondernemerschap in de zorg en het voorkomen van verkapt dienstverband. We blijven deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg