Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
de 5 trends om

Dit zijn de 5 trends om de groei van zzp'ers in de zorg te beperken

arbeidsmarkt Sep 23, 2022

Het beeld over de zzp'er in de zorg zal voorlopig nog wel negatief blijven. Ondertussen is de vraag hoe jij je goed kunt voorbereiden op wat komen gaat. De aankondiging van meer handhaving door de Belastingdienst, een Integraal Zorgakkoord met maatregelen en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars laten zien waar het naartoe gaat. Dit zijn de 5 trends om de groei van zzp'ers in de zorg te beperken.

Tariefafspraken voor zzp'ers in de zorg

Eén van de meest belangrijke ontwikkelingen binnen de 5 trends om de groei tegen te gaan, wordt de voorgenomen maatregel om het zzp tarief zorg aan een maximum tarief te verbinden. Dit is één van de eisen die uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) voortkomt. Het doel van deze maatregel is dat het tarief van een zzp'er in de zorg niet teveel uit de pas mag lopen met een zorgmedewerker in dienstverband. Op die manier moet concurrentie tussen 'binnen dienstverband' en 'buiten dienstverband' werken verkleind worden. Om dit op te lossen wordt er in eerste instantie gekeken naar het tarief van de zorg zzp'er, in plaats van naar de hoogte van het uurloon van de medewerker in loondienst. Een belangrijke vraag bij zo'n vergelijking is hoe gaan we het zzp tarief omrekenen naar salaris? Zo eenvoudig is dat niet als je je realiseert dat de bruto netto berekening voor zzp'ers in de zorg heel anders in elkaar zit als die van een medewerker in loondienst.

Wat betekent dit voor jou? Je zou op termijn gehouden kunnen worden aan min. max. tarieven.

Wet DBA: buiten dienstverband werken

De onduidelijkheid over wanneer je nu precies veilig werkt voor opdrachtgevers, zal voorlopig blijven bestaan. Het huidige kabinet wil voor het vaste dienstverband speciaal maken en negeert om die reden het zzp dossier. We verwachten dat meer zorgorganisaties werk zullen gaan maken van het verminderen van schijnzelfstandigheid. Er zal dus scherper gekeken gaan worden naar jouw overeenkomst van opdracht. Waar ligt precies het verschil tussen een medewerker in loondienst en een zzp'er in de zorg? Die vraag zal steeds vaker gesteld worden. Een eis zoals het kwaliteitssysteem inclusief klachtenportaal zal steeds vaker gesteld worden. De Belastingdienst zal vaker gaan controleren op de manier waarop een zzp'er werkt en tot nu toe heeft deze het beeld dat de zzp'er in de zorg niet veel verschilt van iemand in loondienst. Maak dus werk van jouw ondernemerschap en laat je vooral niet vertellen dat het allemaal wel meevalt.

Wat betekent dit voor jou? Buiten dienstverband werken door jezelf als volwaardig ondernemer te presenteren heb je zelf in de hand.

Meer richtlijnen voor bemiddelaars

Er werd al eerder aangekondigd dat er iets met de ontwikkeling van bemiddelaars in de zorg gedaan zou moeten worden. Bemiddelingsbureaus hanteren op dit moment (zeer) verschillende inschrijfeisen voor zzp'ers in de zorg. Dit varieert van een intake op afstand met enkele documenten, tot een persoonlijk intakegesprek met zo hoog mogelijke eisen. Die variatie is bijzonder, want de wet- en regelgeving voor alle bureaus en zzp'ers is gelijk. De wisselende inschrijfeisen creëert een ongelijk speelveld tussen bureaus. De bemiddelaars die veel eisen van zzp'ers zijn soms minder aantrekkelijk dan de bureaus die weinig eisen stellen. We verwachten dat bemiddelingsbureaus aan de slag zullen gaan met het meer gelijktrekken van inschrijfeisen aan zzp'ers. Tot nu toe verhouden veel zzp'ers in de zorg zich namelijk tot de eisen van een bureau, alhoewel dat vooral een eigen verantwoordelijkheid is. Als er meer richtlijnen komen voor bureaus, dan zal het ondernemerschap van zzp'ers ook verder groeien verwachten we. We zien dit als één van de 5 trends om de stap naar zzp zorgvuldiger te laten verlopen.

Wat betekent dit voor jou? Investeer in jouw eigen volwaardig ondernemerschap, dan kun je alle inschrijfeisen van bureaus eenvoudig aan.

Belemmeren van zzp inzet door zorgverzekeraars

De eerste sector waar zorgverzekeraars proberen via dwang de inzet van zzp'ers te beperken, is de wijkverpleging. In de inkoopdocumenten van zorgverzekeraars stond de afgelopen jaren vermeld dat er niet meer dan een bepaald percentage aan zorgmedewerkers zzp'er mag zijn. De kans is aanzienlijk dat zorgverzekeraars hierop gaan handhaven en bijvoorbeeld een contract van een zorgorganisatie terugtrekken als zij teveel zzp'ers inzetten. Ook al waarderen zorgmedewerkers die zzp'er zijn de wijkverpleging als een fijne sector om in te werken, zorgverzekeraars gaan handhaven op een tekort aan voldoende vaste dienstverbanden. Of het juridisch toegestaan is om te discrimineren op basis van een arbeidsrelatie, is nog maar zeer de vraag. Als dit soort acties onbestraft blijft is de kans aanzienlijk dat zorgverzekeraars dit ook in andere sectoren toe gaan passen. Tel daarbij op dat zorgverzekeraars ook de mogelijkheid op eigen cliënten steeds verder beperkt en je ziet dat daarmee het aantal potentiële opdrachtgevers fors afneemt. Van de 5 trends om de groei van zzp'ers in de zorg te beperken, zien we dit als één van de meest bedreigende.

Wat betekent dit voor jou? Het is mogelijk dat opdrachtgevers met je willen werken, maar zorgverzekeraars dit niet toestaan.

De regionale samenwerking door werkgevers

Een regionale flexpool steekt als idee steeds vaker de kop op binnen de regio. Koepels van werkgevers gaan samen aan de slag om zorgmedewerkers uit te wisselen tussen organisaties en locaties. Het zou vooral het zzp-schap terug moeten dringen, al laten de eerste voortekenen zien dat zzp'ers zichzelf niet als doelgroep zien van zo'n initiatief. Tel daarbij op dat het BTW vraagstuk niet opgelost is en organisaties elkaar BTW in rekening moeten brengen bij uitleen. Het 'samenspannen door ziekenhuizen' om het flexprobleem aan te pakken is dus nog lang geen gelopen race.

Wat betekent dit voor jou? Je zou binnen de regio geconfronteerd kunnen worden met initiatieven die jou graag op een andere wijze laten werken.

Hoe ga jij om met deze 5 trends?

Het advies tegen deze 5 trends is continu hetzelfde: investeer in volwaardig ondernemerschap als zzp'er in de zorg. Denk er niet lichtvoetig over en stap niet in één van de vier valkuilen. Aan de binnenkomende reacties, de vele telefoontjes en het bezoek op de website merken we dat veel, heel veel zorgmedewerkers overwegen om zzp'er in de zorg worden. Het is hierbij van groot belang dat je op voorhand begrijpt waar je aan begint. Maak gebruik van onze gratis checklists en webinars om een beeld te krijgen. Voorkom zoveel mogelijk risico's. Veel zorgmedewerkers nemen ons abonnement af vóórdat ze zich inschrijven bij de KvK, zodat ze met behulp van onze training weloverwogen de stap kunnen maken. Of niet. Geen zzp'er in de zorg worden is ook een keuze. De maatregelen rondom zzp'ers in de zorg zijn uiteindelijk bedoeld om volwaardig ondernemerschap af te dwingen, zodat het zzp-schap niet te laagdrempelig aangegrepen wordt. ZZP-erindezorg.nl steunt zzp'ers bij het omarmen van volwaardig ondernemerschap in de zorg. Start vandaag.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg