Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe kunnen zorgorganisaties schijnzelfstandigheid

Hoe kunnen zorgorganisaties schijnzelfstandigheid verminderen?

ib-ondernemer schijnzelfstandig zorgaanbieder Aug 25, 2022

Het concept Integraal Zorgakkoord kondigt aan dat zorgorganisaties een 'eerste essentiele functie' hebben om schijnzelfstandigheid bij zzp'ers te voorkomen. Zorgorganisaties moeten dus schijnzelfstandigheid onder zzp'ers beperken. Hoe kunnen zorgorganisaties schijnzelfstandigheid verminderen in de praktijk?

Wanneer ben je schijnzelfstandig in de zorg?

Dit kabinet heeft het begrip 'schijnzelfstandigheid' fors opgerekt. Volgens minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn alle zzp'ers in alle sectoren mogelijk schijnzelfstandig. Dit verwijt kan zij maken, omdat er geen wettelijke definitie is van 'schijnzelfstandigheid'. De weg is dus vrij om meer handhaving van de Belastingdienst toe te staan. Omdat de zorgsector al jarenlang verdacht is gemaakt, komt de aanpak van schijnzelfstandigheid in de zorg dichterbij. Ondanks dat 95% van de zelfstandigen vrijwillig kiest voor het zzp-schap in de zorg, is de hoop dat zorgmedewerkers vooral weer in loondienst willen komen. Bijvoorbeeld in een regionale flexpool. In de zorg word je vooral als schijnzelfstandige gezien op het moment dat je jezelf niet als volwaardig ondernemer toont. Maar wat is een volwaardig ondernemer in de zorg? Dit wordt onder meer duidelijk uit het concept Integraal Zorgakkoord.

Wat wordt er van zzp'ers in de zorg verlangd?

Het concept Integraal Zorgakkoord laat zien wat er van zzp'ers in de zorg wordt verlangd.

  • Het uurtarief van zzp'ers blijft binnen de bandbreedte van het CAO-loon;
  • Medewerkers in loondienst en zzp'ers werken evenveel onregelmatig in de ANW;
  • Zowel zzp'ers als medewerkers in loondienst dragen volledige vakinhoudelijke verantwoordelijkheid;
  • Er wordt door zowel medewerkers in loondienst als zzp'ers evenveel aan scholing gedaan.

Het beeld is dus dat zzp'ers in de zorg teveel verdienen ten opzichte van het dienstverband, dat zij alleen de leuke diensten draaien, minder verantwoordelijkheid nemen en minder aan scholing doen. Deze verwijten komen volledig overeen met een ingezonden brief van zorgverzekeraars aan de minister om de zzp'er in de zorg te stoppen - 'De structurele inhuur van zzp’ers leidt doorgaans tot minder kennis en betrokkenheid bij de zorgorganisatie en -netwerken, minder training en bijscholing en minder deelname aan avond-, nacht- en weekenddiensten. Bovendien leidt het tot hogere zorgpremies en risico’s op minder goede toegang tot zorg voor verzekerden.'

Hoe kunnen zorgorganisaties schijnzelfstandigheid verminderen?

Wij verwachten dat het landelijk kader over de inzet van zzp'ers in de zorg verder zal worden uitgewerkt. Via werkafspraken zullen er richtlijnen komen voor het contracteren van zzp'ers in de zorg door zorgorganisaties. Deze afspraken zullen betrekking hebben op tariefstelling, flexibiliteit in inzet en voorzien zijn van de nodige kwaliteitseisen. Daarmee zal de drempel voor het zzp-schap in de zorg hoger komen te liggen. Zorgorganisaties stellen zich tot op heden nog onvoldoende op als 'klant'. Daarnaast waren er allerlei organisaties actief die zzp'ers juist vertelden dat het allemaal wel meeviel met de kwaliteitseisen. Het is straks aan koepels van werkgevers om duidelijke regels op te stellen over het werken met zzp'ers. Vervolgens is het aan hun leden - de zorgorganisaties - om die regels te volgen.

ZZP-erindezorg.nl ondersteunt zzp'ers in de zorg bij het voldoen aan wet- en regelgeving met behulp van 1 abonnement. Zodat zij volwaardig aan de slag kunnen met hun ondernemerschap. Afsluiten doe je hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg