Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgorganisaties stellen weinig eisen

Zorgorganisaties stellen weinig eisen aan zzp-ers in de zorg

flex Sep 15, 2021

Er liggen veel kansen voor opdrachtgevers om meer eisen te stellen aan de inhuur van zzp-ers in de zorg. Met de komst van de Wtza per 1 januari 2022, wordt nogmaals duidelijk waar een zzp-er aan moet voldoen. Zorgorganisaties stellen weinig eisen aan zzp-ers in de zorg en daarmee laten zij kansen liggen.

De zzp-er in de zorg: uitzendkracht of ondernemer?

Op dit moment kijken zorgorganisaties vooral naar de zzp-er in de zorg als een uitzendkracht. ZZP-ers in de zorg worden ook op deze wijze behandeld. Als iemand bevoegd- en bekwaam is en een losse dienst op komt vullen, dan is dit voldoende. Daarmee laten zorgorganisaties veel kansen liggen. De zzp-er in de zorg is een zelfstandig ondernemer die aan veel meer wet- en regelgeving in de zorg te voldoen heeft dan een uitzendkracht. 

Wist je dat een zzp-er in de zorg..

  • .. zelf verantwoordelijk is om zijn eigen bevoegd- en bekwaamheid op orde te houden?
  • .. in het bezit moet zijn van een kwaliteitssysteem waarmee er geleerd en verbeterd wordt?
  • .. een aansluiting klachtenregeling onvoldoende is?
  • .. zijn eigen intervisie moet plannen ieder jaar?
  • .. de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt op zzp-ers in de zorg?

Zorgorganisaties stellen weinig eisen, waardoor de zzp-er in de zorg onvoldoende wordt benut op zijn capaciteiten. Van een zzp-er in de zorg mag je verlangen dat er een zorgprofessional met een dikke plus staat die van toegevoegde waarde is voor een team. Wil je een zzp-er in de zorg goed benutten, dan is het wel belangrijk dat hij niet te ad hoc wordt ingezet.

Lees ook: Verschillende opdrachtgevers hoeft niet ad hoc te zijn bij zorg zzp

Waarom wil de zzp-er graag als ondernemer behandeld worden?

Extra eisen aan zzp-ers stellen klinkt vermoeiend en belastend voor een zzp-er in de zorg. Toch? Nou, nee. De Belastingdienst stelt al jaren ter discussie of de zzp-er in de zorg wel echt anders werkt dan een zorgverlener in loondienst. Als de twee teveel op elkaar lijken, dan kan er sprake zijn van verkapt dienstverband. De zzp-er kan dit voorkomen door juist als ondernemer behandeld te worden door de opdrachtgever. Die opdrachtgever is in dit geval de zorgorganisatie. Omdat iemand in loondienst geen klachtenregeling, kwaliteitssysteem en een opleidingsplan hoeft te hebben, onderscheid de zzp-er zich hier juist door. De zzp-er in de zorg wil juist graag als ondernemer behandeld worden, om problemen te voorkomen.

Zorgorganisaties stellen weinig eisen, dit kan anders

Bij de 'onboarding' van flexibele krachten is het maken van onderscheid tussen zzp en medewerkers in een dienstverband belangrijk. Als zorgorganisatie kun je kansen benutten door naar de contractering te kijken van zzp-ers in de zorg. Ook zijn er bemiddelende partijen die graag kennis delen over hoe je het beste uit zzp-ers kunt halen. Er zijn partijen die gespecialiseerd zijn in de fiscaal/juridische kant van de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De verantwoordelijkheid van goede contractering en screening van zzp-ers in de zorg wordt nu vaak bij bemiddelende partijen gelegd. Soms omdat simpelweg de kennis bij zorgorganisaties ontbreekt. Het probleem daarbij is dat de wettelijke vergewisplicht op zorgorganisaties van toepassing is en dat de verantwoordelijkheid over de check op flex-krachten, waaronder zzp-ers, altijd bij de zorgorganisatie zelf blijft liggen.

Lees ook: Wat is de vergewisplicht en wat betekent dit bij zzp'ers in de zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg