Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Waarom gaan de eisen

Waarom gaan de eisen aan zzp'ers nu pas omhoog?

ib-ondernemer zorgaanbieder Jun 06, 2022

We verwachten dat opdrachtgevers dit jaar de eisen aan zzp'ers in de zorg verder aan zullen scherpen. De kwaliteitswet Wkkgz is een belangrijk onderdeel bij het bepalen waar een zzp'er aan moet voldoen. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is er echter al sinds 2016. Waarom gaan de eisen aan zzp'ers nu pas omhoog?

De zzp'er zelf wilde vooral aan het werk zijn

Zorgprofessionals hebben massaal gekozen voor het zzp-schap in de zorg. Dit komt voort uit de wens tot een betere werk - privé balans, het vak uitoefenen op een manier die bij je past en wat meer verdienen. Daarmee is voor veel zorgverleners de stap naar zzp vooral een manier om aan het werk te blijven in de zorg. Voor de zzp'er in de zorg werkt het zzp-schap goed. Daar staat tegenover dat je als zzp'er in de zorg naast zorgverlener ook gezien wordt als zorgaanbieder en ondernemer. De spelregels die hierbij komen kijken hebben niet altijd op de interesse van de zzp'er kunnen rekenen. De zzp'er zelf wilde vooral praktisch aan de slag en heeft om die reden niet altijd werk gemaakt van de eisen van het zorgondernemerschap.

Lees ook: Groei van aantal zzpers in de zorg zet door. 700% stijging in 15 jaar.

Wie hadden de eisen voor zzp'ers aan kunnen scherpen?

Naast de zzp'er in de zorg zelf, hadden ook andere organisaties de eisen aan zzp'ers in de zorg kunnen verhogen de afgelopen jaren. Dit is echter onvoldoende tot stand gekomen en om die reden is er nog een belangrijke stap te maken voor de zzp zorgbranche. Belangrijke organisaties rondom zzp'ers in de zorg hadden zo hun eigen redenen om niet te zwaar aan te zetten op het voldoen aan wet- en regelgeving. Hierdoor is het logisch dat de zzp'er in de zorg nog niet altijd op het niveau is wat nodig is om aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

De beroepsorganisatie varieert in opstelling

Beroepsorganisaties hebben zo hun eigen mening over wat zij doen voor zelfstandig ondernemers binnen hun beroepsgroep. Er zijn beroepsorganisaties die veel werk maken van het ondersteunen van professionals met een eigen bedrijf. Daar staat tegenover dat er ook beroepsorganisaties zijn die nauwelijks tot geen ondersteuning bieden aan zelfstandigen. Dit beeld varieert aanzienlijk. Er kan dus niet zomaar naar de beroepsorganisatie gekeken worden als partij die de eisen voor zzp'ers in de zorg optrekt.

Een brancheorganisatie heeft belang bij massa

Een brancheorganisatie is gebaat bij een volume aan achterban om op die manier van betekenis te zijn. Met behulp van een massa aan leden kan de vereniging aan haar leden vragen welke onderwerpen op de agenda moeten staan. Daarmee gaat een brancheorganisatie niet zozeer over de individuele kwaliteit van de leden, maar meer over de inspraak van de groep. Alhoewel een brancheorganisatie wel kan stimuleren om met kwaliteit aan de slag te gaan, is het in de praktijk lastig om voor alle leden garant te staan. Onze visie op belangenbehartiging vind je hier.

Lees ook: Wat is het verschil tussen een brancheorganisatie en een beroepsorganisatie?

De bemiddelaar ziet zzp'ers shoppen

Eén van de partijen die van oudsher veel met zzp'ers in de zorg samenwerkt, is de bemiddelaar. De bemiddelaar, ook wel intermediair genoemd, heeft een belang om goede zorgprofessionals te leveren aan opdrachtgevers. Daarmee zijn zij een heel voor de hand liggende partij om de eisen aan zzp'ers te verhogen. Gesprekken met intermediairs laat echter zien dat zzp'ers in de zorg gaan 'shoppen' naar een andere intermediair als de eisen aan de zzp'er verhoogd worden. Aangezien de eisenlijst vanuit intermediairs verschilt, kun je als zzp'er op zoek gaan naar een bureau die de eisen net wat lager legt. Dit gebeurt dan ook met regelmaat. Het gevolg daarvan is dat je jezelf als intermediair uit de markt prijst als je de eisen verhoogt.

Lees ook: Niet jouw bemiddelaar, maar jij bent verantwoordelijk voor de eisen

De zorgorganisatie hield het bij de vergewisplicht

Tot op heden beoordelen zorgorganisaties zzp'ers op een manier die lijkt op het kijken naar een uitzendkracht. Voor zorgorganisatie is vooral de 'vergewisplicht' van belang, die stelt dat zorgverleners bevoegd en bekwaam moeten zijn voor het werk wat zij doen. Daarmee lijkt de check van zorgorganisaties op zzp'ers behoorlijk veel op een check op een uitzendkracht of gedetacheerde. Een groot belang om meer eisen uit te vragen aan zzp'ers in de zorg leek er tot voor kort niet echt te zijn. We verwachten dat opdrachtgevers dit jaar de eisen aan zzp'ers in de zorg verder aan zullen scherpen. Waarom gaan de eisen aan zzp'ers nu pas omhoog?

Lees ook: De Wkkgz en vergewisplicht. Wat wordt hiermee bedoeld?

Zorgorganisaties willen zzp'ers buiten dienstverband houden

De kans is aanzienlijk dat er meer handhaving op gang komt vanuit de Belastingdienst. Het handhaven van de wet DBA zal naar alle waarschijnlijk voor dit kabinet een prioriteit worden en de zorgsector is een logische sector om te starten. Het is namelijk een grote sector, het is een publiek gefinancierde sector en het is een sector die met grote arbeidsmarkt krapte kampt. Als er gecontroleerd wordt op de 'arbeidsrelatie' met zzp'ers in de zorg is het belangrijk dat zij buiten dienstverband werken. Veel zorgorganisaties willen blijven werken met zzp'ers, maar dan moeten zij wel echt verschillen van een collega in loondienst. Vanuit die kant zullen de eisen aan zzp'ers omhoog gaan verwachten wij.

Lees ook: Koepel van werkgevers wil landelijk kader inzet zzp'ers binnen de VVT

Wat kun jij nu het beste doen?

ZZP-erindezorg.nl vertelt al langere tijd het échte verhaal over de eisen die gesteld worden aan zzp'ers in de zorg. De initiatiefnemers van ZZP-erindezorg.nl communiceren al jaren dat er een moment komt dat er meer van zzp'ers zal worden verlangd. Het beste wat jij kunt doen is voldoen aan die eisen. Hoe doe je dat?

Buiten dienstverband werken kan alleen als je geen gezag ontvangt en niet lijkt op een medewerker in loondienst. Jezelf onderscheiden als ondernemer en als zorgaanbieder zijn van groot belang. Mogen wij je helpen om hieraan te gaan voldoen? Sluit dan een abonnement af >>

Lees ook: Waarom vertelt jouw dienstverlener dat de Wtza en Wkkgz wel meevalt?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg