Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
gedragscode voor bemiddelaars op

Waarom is er een gedragscode voor bemiddelaars op komst?

arbeidsmarkt Oct 06, 2022

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) van het ministerie van VWS stuurt aan op een gedragscode voor bemiddelaars. Waarom is er een gedragscode voor bemiddelaars op komst? Welke mogelijke gevolgen heeft dit?

Explosieve groei van aantal bemiddelaars in de zorg

De afgelopen jaren is het aantal bemiddelingsbureaus in de zorg explosief gegroeid. Inmiddels zijn er vele honderden bemiddelingsbureaus actief, van heel klein tot heel groot. Het aantal aangesloten zzp'ers varieert van enkelen tot vele duizenden. Je hoeft geen specifieke achtergrond te hebben om een bemiddelingsbureau in de zorg te starten. De toetredingsdrempel voor deze bemiddelaars is nog steeds erg laag. Op welke wijze bemiddelingsbureaus hun concept aanbieden, wat voor tarieven zij vragen en welke eisen zij stellen aan zzp'ers is aan het bureau zelf. Het gevolg is een enorme diversiteit aan bureaus en daarmee ook variërende kwaliteit aan dienstverlening. Het kabinet noemt dit 'verkeerde flexibilisering'.

TAZ: gedragscode voor bemiddelaars

Het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) werd vorige week gepubliceerd en heeft een aantal ontwikkelingen rondom zzp'ers in de zorg nader toegelicht. Zo moet het zzp tarief op het CAO-loon gaan lijken en worden zorgorganisaties verantwoordelijk gemaakt voor goede overeenkomsten met zzp'ers. Een derde voorbeeld van wat er volgens het TAZ nodig is, is een gedragscode voor bemiddelingsbureaus. 'Het vergroten van CAO-bepalingen naar zzp'ers, het meedoen met ANW diensten en een goede verdeling van verantwoordelijkheden' is onder meer het doel. Koepels van uitzend- en bemiddelingsbureaus moeten deze afspraken vertalen naar een gezamenlijke gedragscode.

Waar leidt een gedragscode voor bemiddelaars toe?

Een gedragscode voor bemiddelaars zal een aantal mogelijke gevolgen hebben voor de praktijk. Op het moment dat er een stevige gedragscode ontstaat voor bemiddelaars in de zorg voorzien wij een aantal ontwikkelingen.

Een gedragscode voor bemiddelaars zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de sector als deze code ook verplicht wordt gesteld. We blijven ook deze ontwikkeling nauwgezet volgen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg