Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Signalen van zorgmedewerkers

Signalen van zorgmedewerkers in loondienst: zzpโ€™ers zijn nodig!

arbeidsmarkt Jan 24, 2023

Negatieve geluiden over 'dé zzp'er in de zorg' doen het goed in de Nederlandse media en bij de overheid. Jammer, want zorgverleners en managers op de werkvloer zijn blij met zzp’ers. In de praktijk zijn zorgverleners in loondienst en zzp’ers allang met elkaar verbonden. De signalen van zorgmedewerkers in loondienst laten zien dat zij zzp’ers in de zorg waarderen en nodig hebben.

In de praktijk zijn alle zorgmedewerkers verbonden

Al decennia geleden zijn zorgverleners als zzp‘er in de zorg gaan werken. Het zijn veelal ervaren goed opgeleide professionals, die deze stap zetten. Zij zijn van grote meerwaarde voor de zorg met hun specifieke inbreng. Dat maakt het werk voor zzp'ers heel waardevol. En daar krijgen ze ook veel erkenning voor van zorgverleners en managers in loondienst. Bij ZZP-erindezorg.nl ontvangen we veel positieve berichten over zzp'ers in de zorg. Wat zijn de signalen van zorgverleners en managers in loondienst het afgelopen jaar?

'Koester zorgverleners in dienstverband én zzp'ers in de zorg'

Dit zegt een manager, die de voordelen ervaart van de inbreng van zzp‘ers in de zorgverlening. Haar ervaring is dat zzp'er goed gekwalificeerde zorgverleners zijn met ervaring in meerdere organisaties. Daardoor kunnen zij heel goed ingezet worden op verschillende opdrachten. “We moeten proberen alle zorgverleners, ongeacht hun werkvorm,  zoveel mogelijk te behouden, in plaats van ze weg te jagen”, zegt ze.

'Het is fijn samenwerken met ondernemende zorgverleners'

Een verpleegkundige geeft aan heel tevreden samen te werken met zzp‘ers in de zorg. En ze ervaart dat ze elkaar hard nodig hebben. "Veel zzp’ers zijn ondernemend, geschoold en bevoegd en bekwaam. Je kunt altijd op ze rekenen", benadrukt ze.

'We werken met alle zorgverleners die het werk aankunnen'

"Ik zoek altijd naar goede zorgverleners." Deze zorgmanager zoekt altijd naar zorgverleners die gemotiveerd én goed opgeleid zijn. Voor hem gelden die criteria voor iedereen: voor medewerkers in loondienst en zzp‘ers. En net als onder vast personeel is niet één zzp zorgverlener hetzelfde. Hij selecteert de goede professionals eruit, want je kunt niet iedereen op alle opdrachten inzetten.

'Zzp’ers werken alle diensten om het vaste team te ontlasten'

Zzp'ers in de zorg werken alle diensten, alle dagen. Dit wordt herkend in de praktijk. Diverse planners van organisaties laten weten dat zij blij zijn met zzp‘ers die alle diensten draaien en alle dagen werken. "Met die flexibiliteit helpen zij het team van vaste medewerkers te ontlasten."

'Zzp'ers zijn van onschatbare waarde in de palliatieve zorg'

"Zzp'ers kunnen alle benodigde diensten draaien.  Ze werken 12 uurs diensten, maar ook 24 en 48 uurs diensten als het nodig is. Dat is heel erg belangrijk voor onze cliënten", vertelt een wijkverpleegkundige. Zij en haar collega's mogen  dergelijke lange diensten niet draaien. Door de Arbowet mogen werkgevers dat niet van hun werknemers vragen.

De zorg kan niet meer zonder zzp'ers in de zorg

Dit standpunt blijkt uit ons onderzoek naar hoe de zzp'er in de zorg de eigen toekomst inschat. Dit standpunt kwam van zzp'ers zelf. Ook zorgmedewerkers en managers die met zzp'ers werken in de praktijk, lijken hetzelfde standpunt te hebben. Als er één gezamenlijk standpunt zou zijn vanuit zorgmedewerkers binnen en buiten een vast dienstverband, dan is het: de zorg kan niet meer zonder zzp'ers!

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg