Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De zorg kan niet

De zorg kan niet meer zonder zzp'ers!

onderzoek Jan 19, 2023

Ons onderzoek naar hoe de zzp'er in de zorg de eigen toekomst inschat, is in volle gang. Als er één gezamenlijk standpunt zou zijn vanuit de groep respondenten, dan is het deze: de zorg kan niet meer zonder zzp'ers!

De opbrengst uit dit artikel komt voort uit onderzoek. Wil je eerdere onderzoeksresultaten lezen?

Kwaliteit en schaarste geeft vertrouwen in de toekomst

Maar liefst 83% van de zzp'ers in de zorg maakt zich zorgen over de toekomst. Daar staat tegenover dat er een minderheid is die met vertrouwen naar de eigen toekomst kijkt als zorgondernemer. Waar komt dit vertrouwen vandaan? Als we de reacties van deze groep in kaart brengen, dan blijkt het vertrouwen vooral voort te komen uit vertrouwen in de eigen kwaliteiten en de krapte op de arbeidsmarkt. "Het zorglandschap kan niet meer zonder zzp'ers. Voor goede zelfstandige professionals blijft ruimte.", zo stelt een respondent uit het onderzoek. De talloze reacties in het verlengde van deze uitspraak laten vooral zien dat het ondenkbaar is dat de zzp'er in de zorg verdwijnt. Hieronder een samenvatting van het waarom de zorg niet zonder zzp'ers kan.

'De tekorten zijn te groot'

Tientallen verdiepende reacties van respondenten gaan in op de grote tekorten op de arbeidsmarkt van dit moment. Zzp'ers zijn inmiddels bepalend geworden voor de continuïteit van zorg, zo stellen respondenten. "Ik denk dat er anders geen mensen meer zijn om zorg te leveren" en "De vraag blijft hoog en veel zorg zzp'ers zullen de zorg verlaten indien ze gedwongen worden om medewerker te zijn. Tekorten zorgpersoneel wordt hierdoor nog groter." en "Er is groot tekort aan personeel in de zorg, ze hebben ons nodig."

'Zzp'ers doen werk dat reguliere organisaties niet doen'

"Omdat ik werkzaam ben in de terminale zorg thuis heb ik vertrouwen in mijn toekomst. Ik doe de blokurenzorg waar geen organisatie in voorziet." - respondent. Een aantal reacties van respondenten gaan in op specifieke behoeften aan zorg waar reguliere zorgorganisaties niet aan kunnen of willen voldoen. Dit kan betrekking hebben op de lengte van een dienst, zoals in het voorbeeld van een aaneengesloten 'blok' aan uren. Maar ook over specialistische werkzaamheden waar zzp'ers uniek in zijn en reguliere organisaties geen capaciteit voor hebben. "Ik verleen hoog-complexe (thuis)zorg aan kinderen, die reguliere thuiszorgorganisaties nu niet kunnen leveren."

'Zzp'ers zijn een aanvulling voor zorgorganisaties'

"Ik werk al ruim 20 jaar als zzp'er. Deel rechtstreeks voor cliënten met een PGB. Deels voor organisaties. Als ik voor organisaties werk is dat altijd in de vorm van een afgebakend traject op basis van mijn deskundigheid die ingehuurd wordt. Ik doe dan werk wat niet door iemand anders binnen de organisatie wordt gedaan." - een respondent uit ons onderzoek. Ervaren zelfstandig ondernemers geven terug dat zij zich geen zorgen maken, omdat zij gespecialiseerde kennis en ervaring hebben. "Mijn positie op de arbeidsmarkt en unieke positie qua vaardigheden en kennis. Mijn grote netwerk. Ik maak mij geen zorgen."

'Zzp'ers zijn minder vaak ziek'

"Er is schrijnend tekort in de zorg en ik denk dat wij als zzp'er minder vaak ziek zijn. Dit maakt ons een goede aanvulling." Eerder onderzoek liet zien dat zzp'ers in de zorg zo'n 2,5 maal minder vaak ziek zijn dan medewerkers in een dienstverband. Op dit moment is het landelijk verzuim percentage onder vaste zorgmedewerkers in een dienstverband boven de 8%. Een aantal respondenten in ons huidige onderzoek geeft aan dat zij zien dat zzp'ers continuïteit kunnen bieden omdat zij minder vaak ziek zijn. 

De zorg kan niet meer zonder zzp'ers in de zorg!

"Als je als ondernemer kansen ziet en benut en in mogelijkheden blijft denken en buiten de kaders om kan kijken is alles mogelijk. Positief blijven denken want het leven verandert continue. Niks is voor altijd en alles is in beweging. Ook het ZZP'erschap." - een respondent.

Een kleine minderheid van de groep respondenten heeft veel vertrouwen in de toekomst en ziet de zzp'er als een onmisbare schakel in het systeem. Een gebrek aan verbinding binnen de groep zzp'ers onderling lijkt bij te dragen aan de zorgen die veel zzp'ers hebben. Als het aan een ervaren minderheid zou liggen dan wordt er vanuit kracht en zelfverzekerdheid gesteld dat de zzp'er in de zorg de toekomst heeft. De zorg kan niet meer zonder.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg