Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
95% van de zorg

95% van de zorg zzp'ers wil inspraak, 13% ervaart voldoende inspraak

onderzoek Jan 17, 2023

Ons onderzoek naar hoe de zzp'er in de zorg de eigen toekomst inschat, is in volle gang. We stellen hierbij onder andere de vraag of de zzp'er in de zorg zelf inspraak en zeggenschap wil bij besluitvorming. Daarnaast vragen we ons af hoe zzp'ers op dit moment zeggenschap en inspraak ervaren.

De opbrengst uit dit artikel komt voort uit onderzoek. Wil je eerdere onderzoeksresultaten lezen?

95% van de zzp'ers in de zorg wil inspraak

Ruim 95% van de vele honderden respondenten uit ons onderzoek geeft aan dat zij zelf inspraak en zeggenschap verwachten als er besluiten worden genomen over hun positie. Eerdere onderzoeksresultaten lieten zien dat 83% van zzp'ers in de zorg zich zorgen maakt over de toekomst. Zeker nu er een reeks aan maatregelen is aangekondigd die van invloed is op de positie van de zzp'er in de zorg, is inspraak en zeggenschap van groot belang. Op de vraag hoe inspraak en zeggenschap geboden kan worden, geven tientallen respondenten aan dat zelf aan tafel zitten logisch zou zijn.

13% van de zzp'ers ervaart voldoende inspraak

Hoe is het op dit moment gesteld met inspraak en zeggenschap door zzp'ers in de zorg? 13% van de respondenten uit ons onderzoek geven aan dat zij voldoende inspraak ervaren. 68% van de respondenten geeft aan helemaal geen inspraak te ervaren en voor 19% is dit soms het geval. Op de vraag hoe zzp'ers in de zorg zeggenschap en inspraak vorm geven, leunen veel respondenten op hun eigen ondernemerschap in de praktijk. Jezelf goed positioneren naar een opdrachtgever toe, zelf opdrachten selecteren, de flexibiliteit en eigen regie die horen bij het zzp-schap komen meerdere malen als belangrijke elementen naar voren. Als het op landelijke belangenbehartiging aankomt, geven zzp'ers dit op diverse wijzes vorm. Via een eigen coöperatie, het aansluiten bij een brancheorganisatie, via een bemiddelende partij of via een dienstverlenende partij hoopt de groep op goede besluitvorming door beleidsmakers. 

De behoefte aan formele inspraak en zeggenschap is groot

Alhoewel bepaalde beroepsgroepen via wetgeving inspraak en zeggenschap afdwingen, is dit voor de groep zelfstandig ondernemers in de zorg niet formeel geregeld. Het is dus aan de branche van zzp'ers zelf om dit op een goede manier te organiseren met elkaar. De behoefte aan een formele vorm van inspraak en zeggenschap is met 95% van de respondenten groot te noemen. Dat slechts 13% van de zzp'ers voldoende inspraak en zeggenschap ervaart laat zien dat hier een grote kans ligt voor de branche. Volgens de respondenten van ons onderzoek komen besluiten vanuit de overheid onvoldoende zorgvuldig tot stand en is nodig dat de groep hierin zelf gehoord wordt en aan tafel zit.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg