Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zo moet een landelijke

Zo moet een landelijke belangenbehartiger voor zorg zzp'ers eruit zien

onderzoek Jan 25, 2023

Onderzoek laat zien dat zzp'ers in de zorg van mening zijn dat zij zelf in actie moeten komen om inspraak te krijgen en hun zorgen voor de toekomst weg te nemen. Hoe moet de groep zich organiseren? We hebben zzp'ers in de zorg gevraagd wat zij belangrijk vinden bij belangenbehartiging. Het levert een beeld op aan welke voorwaarden een belangenorganisatie voor zzp'ers aan moet voldoen.

De opbrengst uit dit artikel komt voort uit onderzoek. Wil je eerdere onderzoeksresultaten lezen?

Hoe moet een landelijke belangenbehartiger eruit zien?

Zo'n 70% van de groep zzp'ers in de zorg geeft aan dat zij er niet op vertrouwen dat er voldoende wordt gewerkt aan de positie van de zzp'er. Dit past bij het beeld dat zo'n 83% aangeeft zich zorgen te maken over de toekomst. Maar hoe lossen we dit op? Wat moet er volgens de groep zelf gebeuren om de belangen van zzp'ers in de zorg te behartigen? We stelden deze vraag aan de kleine 1000 respondenten uit ons onderzoek. Hieronder lees je de uitkomsten, die een inkijkje geven in hoe zzp'ers in de zorg zelf kijken naar belangenbehartiging.

72% wil dat de gezamenlijke stem wordt gecommuniceerd

Het meest voorname doel voor de respondenten uit het onderzoek is dat de gezamenlijke stem naar buiten wordt gecommuniceerd. Gezamenlijke standpunten en een gezamenlijk weerwoord tegen de negatieve framing van zzp'ers is met stip de nummer 1 opdracht voor een belangenbehartiger.

54% wil dat de organisatie inspraak voor de achterban organiseert

Om tot gezamenlijke standpunten en actie te komen, is het belangrijk dat de achterban ook daadwerkelijk inspraak heeft in deze standpunten en mee beslist over de strategie van de organisatie. Dit moet door de belangenbehartiger georganiseerd worden. Maar liefst 54% van de respondenten vinkte deze voorwaarde aan.

48% wil dat de leiding zelf een achtergrond als zorgprofessional heeft

Op plek nummer drie van de prioriteitenlijst komt de eis naar voren dat de leiding van de organisatie ook zelf een achtergrond als zorgprofessional heeft. Het blijkt van belang te zijn dat de leiding zelf ook werkzaam in de zorg is of is geweest.

48% wil dat de organisatie alleen het gezamenlijke belang dient

Een belangenbehartiger hoort slechts één belang te dienen volgens de respondenten, namelijk het gezamenlijke belang. Dit enige belang is het communiceren van de gezamenlijke stem. Bijna de helft van de groep vindt dit punt een voorname voorwaarde om de belangenbehartiger te zien slagen.

47% wil dat de organisatie de achterban bij elkaar brengt voor dialoog

Samen kunnen beslissen betekent dat de groep zzp'ers ook met elkaar in gesprek moet zijn. Het bij elkaar brengen van de achterban zodat zzp'ers met elkaar kunnen afstemmen is een voorname rol voor een belangenbehartiger. Dit punt eindigt op plek vijf in de prioriteitenlijst.

46% wil dat de leiding zelf ervaringsdeskundig is met zzp

Zelf praktijkervaring hebben als zzp'er is voor bijna de helft van de groep een belangrijke voorwaarde om als leiding te kunnen praten over zzp-schap. In combinatie met de benodigde zorgachtergrond zien zzp'ers in de zorg graag dat hun stem vertolkt wordt door.. zzp'ers in de zorg.

45% wil dat de achterban zich als officieel lid aan kan sluiten

Een formeel lidmaatschap is punt 7 op de verlanglijst van een belangenorganisatie. Bijna de helft van de groep zzp'ers ziet graag dat de achterban zich formeel als lid aan kan sluiten. De enige ondernemingsvorm waar je formeel lid van kunt worden is een vereniging.

45% verwacht dat de organisatie een onafhankelijke rechtspersoon is

Een onafhankelijke rechtspersoon is niet in private handen, maar eigendom 'van niemand', of andersom; 'van iedereen'. De rechtspersonen stichting en vereniging zijn de enige twee opties voor 45% van de respondenten. Dit is prioriteit 8 van de 10.

40% verwacht dat de organisatie geen winstoogmerk heeft

Een belangenbehartiger hoort geen winstoogmerk te hebben, geven 4 op de 10 respondenten uit ons onderzoek aan. Dit beeld past bij de nummer 1 prioriteit van één gezamenlijke stem als enige belang. Een winstoogmerk is onnodig bij deze sociale missie.

19% verwacht dat de leden bepalen wie het woord doet namens de leden

Het zelf kiezen van de leiding komt als laatste prioriteit naar voren in deze rij van 10 ingrediënten. Slechts 2 van de 10 respondenten zien graag dat de leden zelf de leiding van de belangenbehartiger selecteren. Naast ervaring als zzp'er en als zorgmedewerker, blijkt de behoefte om zelf over de persoon te beslissen relatief laag te zijn.

Zo moet een landelijke belangenbehartiger voor zzp'ers eruit zien

Samengevat moet een landelijke belangenbehartiger voor zzp'ers in de zorg een onafhankelijke rechtspersoon zijn met één doel voor ogen: het communiceren van de gezamenlijke stem van de zzp'er in de zorg. Wat die gezamenlijke stem precies is dient door de leden met elkaar bepaald te worden. De leiding van de organisatie moet bestaan uit zorgmedewerkers zijn die ervaring hebben als zzp'er in de zorg. Een organisatie zonder winstoogmerk die de maatschappelijke opdracht krijgt om de positie van de zzp'er in de zorg te versterken.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg