Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
83% van zzp'ers

83% van zzp'ers in de zorg maakt zich zorgen over de toekomst

arbeidsmarkt onderzoek Jan 10, 2023

De aangekondigde maatregelen rondom zzp'ers in de zorg maakt de groep zelfstandigen bezorgd. Uit ons onderzoek komt naar voren dat 83% van de respondenten zich soms of regelmatig zorgen maakt over de positie als zzp'er in de zorg.

De opbrengst uit dit artikel komt voort uit onderzoek. Wil je eerdere onderzoeksresultaten lezen?

Is er bezorgdheid onder zzp'ers over hun positie?

Op verzoek van een aantal bezorgde zzp'ers is ZZP-erindezorg.nl een onderzoek gestart. Afgelopen jaar zijn er een reeks aan maatregelen aangekondigd rondom zzp'ers in de zorg, zonder dat zzp'ers betrokken waren bij de totstandkoming ervan. De besluiten die zijn genomen en de wijze waarop die besluiten tot stand komen zijn voor zzp'ers reden tot zorg. Om te achterhalen of de bezorgdheid van enkele zzp'ers breed gedeeld werd, stelden we als eerste de vraag: 'Maak jij je zorgen over jouw positie als zzp’er in de zorg?'. Vele honderden zzp'ers in de zorg vulden tot nu toe het onderzoek in. De groep varieert van medisch specialist tot aan helpende en alles er tussenin. Het antwoord is een overtuigend 'ja'. Er is veel bezorgdheid. Zo'n 83% van de respondenten geeft aan zich soms of geregeld zorgen te maken.

Waar maken zzp'ers in de zorg zich zorgen over?

We kregen vele honderden reacties binnen op de vraag waar zzp'ers zich het meest zorgen over maken. Waar de 83% van zzp'ers in de zorg zich het meest zorgen over maakt hebben we samengevat. Zorgen zitten met name op de aangekondigde maatregelen die ertoe zouden kunnen leiden dat zzp-schap ingewikkeld of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. Als de zzp'er nadenkt over de toekomst, dan vallen de zorgen in een aantal onderwerpen uiteen.

  • Gedwongen terugkeer in dienstverband;
  • Verlies van eigen regie werk - privé;
  • Verlies van inkomen;
  • Het moeten verlaten van de sector;

Gedwongen terugkeer in dienstverband

Een grote groep respondenten houdt er serieus rekening mee dat een gedwongen terugkeer in dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Het standpunt van de minister van SZW dat zzp in de zorg niet meer mogelijk zou moeten zijn heeft veel impact gehad op de groep. 

"Wordt er door de overheid nu alleen gekeken naar die explosieve groei en wordt die kostte wat het kost de kop ingedrukt? Of wordt die explosieve groei ook als signaal gezien en volgt er misschien nog onderzoek waar dit vandaan komt? Wordt er ook kritisch gekeken naar de positie van zorgpersoneel in vast dienstverband? Hoe worden die gezond gehouden?" - reactie van een respondent

Verlies van eigen regie werk - privé

In het verlengde van de mogelijkheid tot een gedwongen dienstverband, liggen zorgen die gaan over de privé situatie. Veel zzp'ers kunnen niet terug in loondienst. Respondenten geven aan dat zij hun werk en privé balans niet op orde kunnen houden zonder zzp-schap. Het is een belangrijke reden om de zorgsector te verlaten.

"De overheid terroriseert zzp’ers want onze leven zijn gebouwd op deze manier van werken. Dit zou duizenden levens ontregelen en financieel in de afgrond duwen. Dat deze minister deze macht heeft is gewoon diep verontrustend. Ik zal dan niet meer in de zorg werken." - reactie van een respondent

Verlies van inkomen

De aankondiging dat vanaf 2024 het zzp tarief op de CAO-loon moet lijken leidt eveneens tot veel bezorgdheid. De onzekerheid over het inkomen leidt tot stress en bezorgdheid. 

"Dat er wordt bepaald wat je als zzp'er hoort te verdienen kan een aanslag zijn op mensen hun leven en hun kwaliteit." en "Veel collega's hebben een bewuste keuze gemaakt om als zzp'er te gaan werken. Mocht het zo zijn als wij niet meer als zzp'ers mogen werken, komen veel zzp'ers in de financiële problemen, doordat zij hun werk en privé kunnen combineren en geen kosten hebben aan kinderopvang en voor/na schoolse opvang. Vele hebben nog een grote belastingschuld door corona crisis, of hebben financiele verplichtingen waar ze aan vast zitten. Anderen hebben op basis van hun inkomen een huis gekocht." - reacties respondenten

Gedwongen vertrek uit de sector

Veel respondenten zien het vaste dienstverband niet als alternatief op zzp-schap. Alhoewel zij gesteld zijn op hun vak en het werk, zit er niets anders op dan een vertrek te overwegen. Het belemmeren van zzp-schap zou er logischerwijs toe leiden dat zij de sector verlaten. Ook in dit onderzoek stelden we (wederom) de vraag wat zzp'ers zouden doen als zzp-schap niet meer mogelijk is. 

"Ze vergeten dat deze zzp'ers met de voeten gaan stemmen. De zorg verlaten. Zie horecamensen in coronatijd; ze zochten wat anders en kwamen niet meer terug." - reactie respondent

Waar frustreren zzp'ers zich over?

Naast zorgen, zijn er ook veel, heel veel frustraties over de ontwikkelingen van het moment. We zetten een aantal quotes op een rij. 

Over een gebrek aan onderzoek

"Uitlatingen worden klakkeloos overgenomen door overheid, zorgverzekeraars en individuen zonder gedegen onderzoek en waarheidsvinding." en "Het baart me zorgen dat mensen (lees de grote meute) klakkeloos overneemt wat de overheid / een organisatie zegt. Zelf niet nadenken en niet open staan voor een gesprek of andere mening." en "Iedereen” klaagt alleen maar dat “ze” te duur zijn. Napraten, zonder inhoudelijke kennis. Moet je eens kijken hoeveel loondienstpersoneel ziek wordt, afwezig is, betaald thuis zit én hoeveel zij kosten. Wordt vaak “vergeten”."

Over de gevolgen van de negatieve framing

"Steeds het negatieve beeld wat van zzp-ers geschetst wordt, b.v een geldwolf, geen verantwoordelijkheidsbesef, alleen leuke dienstjes draaien." en "Door de negatieve framing die nu plaatsvindt, kom ik meer negatieve reacties tegen tijdens mijn werk. Onplezierige reacties van gefrustreerd personeel of managers, of zelfs van klanten. Iedereen wordt over 1 kam geschoren en de maatregelen gaan de problemen niet oplossen, maar groter maken."

Over een gebrek aan inspraak en dialoog

"De ontstane "hetze" tegen de zzp'er in de zorg, vanuit de overheid, vakbonden en zorgverzekeraars. Zonder daadwerkelijk met deze grote (en groeiende) groep ondernemers in gesprek te gaan. Zonder gedegen onderzoek te verrichten, met aannames, waarom wij voor het ondernemerschap hebben gekozen en wat hieraan precies ten grondslag ligt. Nu wordt het ondernemerschap in de zorg zoveel mogelijk kapot gemaakt en krijgen de zzp'ers de schuld van alle problemen. Terwijl er m.i. juist mooie kansen liggen in een samenspel tussen zzp'ers in de zorg en opdrachtgevers maar ook de overheid en zorgverzekeraars."

Tot zover het eerste artikel over de opbrengst van ons onderzoek. Steun je onze berichtgeving en onze manier van werken? Beloon ons dan met een abonnement.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg