Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Waarom kunnen zzp'ers

Waarom kunnen zzp'ers in de zorg niet terug in een vast dienstverband?

arbeidsmarkt starten als zzp'er werken als zzp'er Dec 14, 2022

Veel bestaande zzp'ers in de zorg kunnen zich niet voorstellen ooit nog in een vast dienstverband te werken. Via interviews, bijeenkomsten en contact met onze abonnees vormden we het afgelopen jaar een beeld over hoe huidige zzp'ers kijken naar de (on)mogelijkheid van een vast dienstverband. Waarom kunnen zzp'ers in de zorg niet terug in een vast dienstverband?

Waarom verlaat je dan de zorg?

Wat zou jij als zzp'er doen bij een verplicht dienstverband? Deze vraag is de afgelopen jaren meerdere malen gesteld. De resultaten laten zien dat ruim de helft van zzp’ers in de zorg de sector verlaat bij een gedwongen dienstverband. De reactie op dit soort resultaten is vaak dat het 'vast zo'n vaart wel niet zal lopen' als het er echt op aan komt. Ook minister van Gennip zien we een stappenplan doorlopen waarbij zzp wel weer terugkeert in een vast dienstverband. Maar is dat ook zo? Gaan zzp'ers in de zorg weer terug in loondienst? Het overtuigende antwoord van zelfstandige ondernemers is van niet. Waarom kunnen zzp'ers in de zorg niet terug in een vast dienstverband?

Omdat rondkomen van een salaris niet meer lukt

Zorgmedewerkers die zzp'er zijn geven als meest voorname argument aan dat zij zichzelf met geen mogelijkheid meer rond zien komen van een inkomen uit loondienst. De achterstand in loon is inmiddels opgelopen tot ruim 20%. Daar bovenop houden zzp'ers in de zorg netto meer geld over. Met name alleenstaande zorgmedewerkers geven aan dat normaal rond kunnen komen niet meer mogelijk is in een vast dienstverband. Een trend die daarbij past is dat veel zorgmedewerkers zzp en loondienst combineren om toch rond te kunnen komen. Vanuit financieel perspectief is een gedwongen vast dienstverband een noodgedwongen exit uit de zorg. Je solliciteert niet op een baan waarvan je weet dat het salaris tekort schiet en stress oplevert.

Omdat werk en privé gecombineerd moet worden

Zelfstandig ondernemers zien veel soorten werkplekken in de zorg. Zij herkennen dat zorgmedewerkers in vaste dienst onder grote druk staan. Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de werk / privé balans van vaste zorgmedewerkers, zo is het beeld. Naast het voortdurend een beroep doen voor het werken van extra diensten, speelt ook de inflexibiliteit van centraal roosteren. "Collega's in vaste dienst mogen een 'harde wens' en een 'zachte wens' voor het rooster aangeven. Dat is de interpretatie van flexibiliteit van de werkgever. In welk tijdperk leven die werkgevers?" Vooral op het moment dat zorgmedewerkers kinderen krijgen of grootouder worden komt de druk echt op de agenda te staan.

Omdat ik wil investeren in mijn eigen toekomst

Veel zzp'ers in de zorg geven aan dat zij in loondienst onvoldoende mogelijkheden hadden voor doorontwikkeling. Als zelfstandige investeren zij zelf in hun scholing en opleiding. Zzp'ers kunnen hun loopbaan zelf sturen en we zien dan ook veel voorbeelden voorbij komen waarbij zorgmedewerkers een opleidingsniveau hoger willen zitten dan nu het geval is. Zelf investeren, zelf je weg vinden in het land van opleiders en dit zelf financieren wordt gezien als een vorm van eigen regie. Op de vraag wat een vast dienstverband zou betekenen, krijgen we terug dat opleiden in loondienst vooral gaat over het op orde houden van de huidige bevoegd- en bekwaamheden. Dat blijkt niet interessant genoeg te zijn.

Omdat er geen alternatief is voor deze diversiteit

Werken over verschillende zorgsectoren heen, met diversiteit van inhoud en duur spreekt enorm veel zzp'ers aan. De bedrijvigheid onder zzp'ers in de zorg is hoog. Met name via het knooppunt van intermediairs zien zij veel soorten opdrachten samenkomen. Zij maken in de praktijk veel gebruik van de diversiteit aan werk. Het afwisselen van eigen cliënten met opdrachten voor zorgorganisaties komt zeer geregeld voor. De associatie is dat daar in loondienst geen alternatief voor is. "Veelal zit je vast in eenzelfde team en tref je dezelfde collega's en dezelfde soorten patiënten. Dat is niet uitdagend genoeg voor mij." 

Omdat ik zelf verzuim en pensioen wil regelen

Ondanks dat zzp'ers vaak bekend staan als een groep die niet voor zichzelf zorgt, zijn veel zelfstandig ondernemers wel degelijk actief met een eigen voorziening voor verzuim en pensioen. Dit zelf organiseren wordt als een belangrijk voordeel gezien van het zzp-schap in de zorg. Je kunt zelf de regie houden op wat je hieraan uitgeeft en wanneer je met pensioen gaat. Dit geeft richting aan eigen zekerheden en daarmee ook richting aan het werkende leven, zo krijgen we terug. "Nu terug in loondienst onderbreekt mijn plannen voor de toekomst. Waarom zou ik dat doen?"

Zzp'ers in de zorg hebben uiteenlopende en overtuigende redenen om niet terug in een vast dienstverband te keren. Op dit moment hebben we 181.000 zzp'ers in de zorg. Tussen de 55% - 65% van de groep geeft aan de zorgsector te verlaten bij een verplicht dienstverband.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg