Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Onderzoek onder zzp-ers

Onderzoek onder zzp'ers in de zorg: 'we moeten zelf in actie komen'

onderzoek Jan 23, 2023

Onderzoek onder zzp-ers in de zorg laat zien dat een groot gedeelte van de groep van mening is dat zzp'ers in de zorg zelf in actie moeten komen. De meerderheid geeft aan dat het positioneren van de zzp'er in de zorg niet alleen aan een bestaande organisatie of de overheid overgelaten kan worden. 

De opbrengst uit dit artikel komt voort uit onderzoek. Wil je eerdere onderzoeksresultaten lezen?

'De zzp'er moet zijn eigen positie gaan beschermen'

De teller van ons onderzoek naar het vertrouwen in jouw toekomst als zzp'er in de zorg staat op bijna 900 reacties. Op de vraag wie de positie van de zzp'er in de zorg veilig moet stellen, geeft 15% van de respondenten aan dat een bestaande organisatie dit moet doen. 16% heeft er vertrouwen in dat de overheid een goede positie voor de zzp'er regelt. 36% van de ondervraagden heeft het idee dat het veilig stellen van het zelfstandig ondernemerschap in de zorg helemaal niet wordt opgepakt. De overige 32% geeft via een mix van honderden reacties aan dat de zzp'er dit vooral zelf op moet gaan pakken. "We hebben meer eenheid van de zzp'ers in de zorg nodig. Eén overkoepelende organisatie die de belangen behartigt." - respondent uit het onderzoek.

Wat moet er gebeuren voor een goede positie?

Ruim 200 personen gaven een inhoudelijke reactie op de vraag wat er moet gebeuren om de positie van de zzp'er in de zorg te verbeteren. Het leeuwendeel van de reacties komt neer op de behoefte om via een samenwerking van zzp'ers de handen ineen te slaan. "We hebben een vakbond nodig met zorgondernemers, voor de belangenbehartiging" en "we moeten met alle zzp'ers in de zorg in Nederland een front vormen en onze stem hoorbaar maken via de media." Een aantal respondenten spreekt over "een organisatie die voor ons staat en duidelijkheid schept" en "er moet een groep komen die vanuit de praktijk kan meepraten over zzp-ers in de zorg."

Wat willen zzp'ers in de zorg bereiken?

Het onderzoek geeft een beeld over wat samenwerkende zzp'ers met elkaar willen bereiken. Een groot deel van de respondenten heeft het beeld dat het échte verhaal vanuit de praktijk veel zou kunnen betekenen voor de overheid en koepelorganisaties. Als zzp'ers zelf aan tafel zouden zitten, zou er een ander gesprek tot stand komen, zo is het beeld. "De overheid moet het gesprek aangaan met alle zorgverleners. Zowel zzp'ers als zorgmedewerkers in dienstverband." en "deelname aan overleggen. Verhalen van zzp door zzp laten vertellen" is voor een aantal respondenten van belang. De behoefte aan een "een duidelijke vertegenwoordiger die ook een stem heeft in besluitvorming", komt herhaaldelijk terug als oplossingsrichting. Ons onderzoek onder zzp-ers in de zorg laat zien dat de groep inmiddels zelf van mening is dat zij in actie moet komen.

Verbinding tussen zzp'ers onderling ontbreekt

Dat het onderzoek door ZZP-erindezorg.nl laat zien dat veel reacties op dezelfde behoeftes neerkomen is positief te noemen. Maar waarom stellen zzp'ers dit niet samen met elkaar vast? De verbinding tussen zzp'ers in de zorg op landelijk niveau lijkt te ontbreken. Hier liggen veel kansen voor de toekomst van de branche aan zzp'ers in de zorg. Het beschermen van de eigen positie en het bereiken van gezamenlijke doelen zou door middel van samenwerking effectief tot stand kunnen komen. Dan moet de groep echter wel in contact staan met elkaar.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg