Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
verzuimcijfers zorg zzp'ers

Verzuimcijfers zorg zzp'ers: 2,5x minder verzuim dan in loondienst

onderzoek Feb 21, 2021

Uit onderzoek blijkt dat ZZP'ers duurzamer inzetbaarder zijn dan zorgprofessionals in loondienst. Het verzuim blijkt bij ZZP'ers in de zorg 2,5 keer zo weinig te zijn dan zorgmedewerkers. In dit artikel zet ik de verzuimcijfers bij ZZP'ers tegenover de landelijke gemiddelde verzuimcijfers. 

Wat zegt het onderzoek over verzuim?

Aan het onderzoek, gelanceerd eind 2019 en doorlopend in begin 2020 deden 1500 deelnemers mee. Zij hebben een enquete ingevuld over hun werkzaamheden als ZZP'er in de zorg. Op vraag 10, ‘Hoeveel dagen werk jij gemiddeld per week?‘, was het antwoord gemiddeld 4,5 dag in de week. Op vraag 12, ‘Hoeveel dagen heb jij niet kunnen werken vanwege ziekte?‘ kwamen 1504 reacties binnen. Het antwoord: gemiddeld 5 dagen ziek in 2019. Als een zzp’er 46 weken werkt en dat gemiddeld 4,5 dag per week doet, dan is er sprake van gemiddeld 207 werkzame dagen in een jaar. 5 verzuimdagen gedeeld door 207 = 2,4% verzuim. De verschillen in de hoeveelheid verzuimdagen per individu waren groot. Dit varieerde van geen enkele dag ziek tot enkele maanden ziekte.

Wat is het gemiddelde landelijke verzuim in de zorg?

Het landelijk verzuimcijfer in de zorg bedraagt 5,9% en ligt daarmee 2,5 keer hoger. In de zorgsector is het verzuim hoger dan in andere sectoren en het verzuimcijfer stijgt jaarlijks. De mobiliteit onder zorgmedewerkers in dienstverband neemt ook steeds meer toe en staat inmiddels op 15,7%. Bij instellingen wordt steeds meer geleund op de inzet van zzp’ers. Dit omdat medewerkers ziek zijn en vacatures niet vervuld worden. De inzet van personeel dat niet in loondienst is, is met ruim 7 procent hoger dan ooit (7,1%). Anders gezegd: zorgorganisaties zien medewerkers vertrekken en als zzp’er terugkomen. Als zzp’er zijn zij lang niet zo vaak ziek als wanneer zij in een dienstverband zitten. Terwijl het om dezelfde professionals gaat.

Lees ook: Als ZZP'er werken voor een oud werkgever, hoe zit dat?

Onderzoek bevestigt: bevalt uitstekend om Zzp’er te zijn

Meerdere onderzoeken hebben al aangetoond: het bevalt veel beter om zzp’er zijn. Op deze manier houden zorgverleners het goed vol. Zorgprofessionals geven het laatste dienstverband het cijfer 5,5 en het zzp bestaan een 8,5. Gemiddeld hebben deze professionals 19 jaar werkervaring (!). 79% van de 1500 respondenten geeft aan dat zij zzp’er zijn omdat zij hier bewust voor kiezen.

Op de vraag waarom zorgprofessionals kiezen voor een bestaan als zzp’er zegt 65% dat zij dat doen omdat zij het vak uit willen oefenen op hun eigen manier. Met 38% staat ‘te hoge werkdruk’ op de tweede plaats.

Het niet langer kunnen combineren van werk en privé staat met 26% op de derde plek. ‘Ik wilde meer verdienen’ staat met 24% op plaats 5. Tenslotte is de vraag ‘Zou jij weer terug in dienst gaan als je geen zzp’er meer kunt zijn?‘ wederom gesteld. Met 1291 stemmen staat het sentiment op 65%.

Tweederde van de nu werkzame zelfstandige zorgprofessionals zou de zorg liever verlaten dan terug te keren in een dienstverband. Ook dit horen we al vaker. 

Stevig signaal?

We hebben bij zzp-erindezorg.nl al vaker geschreven over de beweegredenen van zzp'ers in de zorg. We zien dat dit in eerste instantie vaker voorkomt uit ontevredenheid over een dienstverband, dan de behoefte aan ondernemerschap. Datgene wat zorgprofessionals nodig hebben vinden zij op dit moment klaarblijkelijk wel in het zelfstandig ondernemen en niet bij een werkgever. De kritiek die geuit wordt richting zzp'ers in de zorg is dan ook grootendeels onterecht. De brede beweging richting het zzp-schap kan ook gezien worden als een stevig signaal dat het systeem zoals het nu is ingericht ziekmakend en demotiverend is. Wat ons betreft is het noodzaak dat de beweging van de zzp’er in de zorg op een goede wijze gefaciliteerd wordt, zodat we deze professionals behouden voor de zorg. Werkgevers kunnen via de zzp’er waardevolle lessen leren over wat zorgverleners in de praktijk nodig hebben.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg