Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Veelgestelde vragen klachtenregeling zzp

Veelgestelde vragen klachtenregeling zzp in de zorg. Hoe zit het precies?

zorgaanbieder Jun 30, 2021

In dit artikel lees je veelgestelde vragen over de klachtenregeling voor zzp in de zorg. Hoe zit het precies?

Wat is een klachtenregeling voor zzp in de zorg?

Een klachtenregeling voor zzp'ers in de zorg biedt jouw opdrachtgevers de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Met zo'n klachtenregeling bied je een laagdrempelige mogelijkheid om kritiek te hebben op jouw dienstverlening. De klachtenregeling vloeit voort uit de kwaliteitswet Wkkgz. De Wkkgz heeft als doel om goede zorg te af te dwingen. Een sterke positie voor cliënten hoort hierbij.

ZZP-erindezorg.nl biedt een klachtenregeling speciaal voor ZZP'ers in de zorg. Lees meer >>

Hoe werkt een klachtenregeling voor zzp in de zorg?

Jouw klachtenregeling moet vooral laagdrempelig zijn. In de klachtenregeling ligt vast hoe de klachtenafhandeling is georganiseerd. Daarnaast staat erin beschreven bij wie een klacht wordt gemeld. Ook word benoemd binnen welke termijnen de klacht wordt afgehandeld. De vervolgstappen die je zet als je er niet uitkomt met de cliënt moeten er ook instaan. Je kunt zelf een klachtenregeling opstellen, of je aansluiten bij een klachtenregeling voor zzp'ers in de zorg.

Veelgestelde vragen: Wat is een klachtenfunctionaris?

Onderdeel van de klachtenregeling is dat er een onafhankelijke klachtenfunctionaris moet zijn. Dit is een persoon die bereikbaar is om de client te ondersteunen. De klachtenfunctionaris moet de opdrachtgever kunnen adviseren over het indienen van een klacht. Ook het indienen van de klacht zelf moet worden ondersteund. Of als jouw opdrachtgever hulp nodig heeft met het beschrijven van de klacht. Soms bemiddelt de klachtenfunctionaris tussen jou en de client. Daarmee kun je een formele procedure voorkomen. De gegevens van jouw klachtenfunctionaris moeten makkelijk te vinden zijn voor de cliënt, bijvoorbeeld op jouw website.
 

Veelgestelde vragen: Wat is een erkende geschilleninstantie?

Als met behulp van de klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden, moet de opdrachtgever terecht kunnen bij een erkende geschilleninstantie. Om die reden is het verplicht dat je als zzp’er aangesloten bent bij een erkende geschilleninstantie. Alle erkende instanties staan op de lijst van de erkende geschilleninstanties van het ministerie van VWS. De geschilleninstantie geeft binnen 6 maanden een bindend oordeel over het geschil. Zij kan de zzp'er verplichten tot het betalen van een schadevergoeding van maximaal € 25.000,-.

Meer weten bovenop de veelgestelde vragen klachtenregeling zzp?

Mijn naam is Lex Tabak en ik ben zo'n 15 jaar met en voor zzp'ers in de zorg actief. In deze training ga ik onder meer in op de verplichte klachtenregeling. Als verpleegkundige was ik ook zelf lange tijd actief als zzp'er in de zorg en heb ik deelgenomen aan een klachtencommissie.

In deze online training heb ik nu voor het eerst al mijn kennis en ervaring verzameld. Ik vertel over alle onderwerpen die je hier leest - en nog veel meer. Mijn online training 'De basis op orde' zorgt ervoor dat jij in staat bent het hele verhaal tot je te nemen. Op die manier geef ik een compleet beeld over alles wat er speelt en de onderwerpen die horen bij het zzp-schap. Zodat jij goed voorbereid op pad gaat als zelfstandige zorgprofessional.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg