Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Werkgevers in de zorg

Werkgevers in de zorg tegen concept zzp-wet van Gennip

arbeidsmarkt Nov 06, 2023

Werkgevers in de zorg keren zich tegen het huidige concept van de zzp-wet van minister van Gennip. De grootste koepels in de zorg stellen vast dat je het fiscaal kader zzp zorg niet kunt combineren met de concept zzp-wet. De organisaties zijn 'onaangenaam verrast' door de timing en de inhoud van de concept wet.

Geen zzp-wet, wel fiscaal kader zzp zorg

De belangrijkste koepels van werkgevers in de zorg, zijn verenigd binnen Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In deze vereniging komen de werkgevers van de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, GGZ en gehandicaptenzorg samen. De zorgorganisaties die onder deze koepel vallen, maken veelvuldig gebruik van zzp'ers in de zorg. Om die reden zijn zij bezig met het opstellen van een fiscaal kader zzp zorg. Hiermee willen zij een onderscheid maken tussen schijnzelfstandigen en zelfstandig ondernemers. Het wetsvoorstel van van Gennip gooit roet in het eten en stelt dat je geen werk aan een zzp'er kunt geven als dat werk vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Je hoort dit in loondienst te doen. Juíst in de zorg, zo wordt in een begeleidend schrijven benadrukt. De werkgevers in de zorg zijn niet blij met het concept van de zzp-wet. Ze zijn onaangenaam verrast dat pal na het ondertekenen van het fiscaal kader zzp zorg, een concept wet is voorgelegd die het fiscaal kader zzp zorg onmogelijk maakt.

Timing en inhoud past niet bij werkgevers

"Het niet aangekondigde moment van uitbrengen van het wetsvoorstel, vlak na het realiseren van de samenwerkingsovereenkomst (over het fiscaal kader, red.), en de inhoud van het wetsvoorstel heeft de zorgbranches onaangenaam verrast. Nadere bestudering van het wetsvoorstel leert namelijk dat de uitwerking van het wetsvoorstel voor de zorgbranches ongewenste (arbeidsmarkt)effecten met zich meebrengt... De onontkoombare conclusie is dat zzp-inzet in de zorgsector op grond van het wetsontwerp niet mogelijk is..." De zorgorganisaties maken zich zorgen over "grote continui╠łteitsrisico’s" als deze wet in werking treedt. In de krappe arbeidsmarkt van de zorg leidt een verplicht dienstverband tot grote problemen, omdat zzp'ers eerder uitstromen uit de sector dan kiezen voor een dienstverband.

Ministerie SZW werkt aan beide routes mee..?

Het is op zijn minst bijzonder te noemen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zowel meewerkt aan het fiscaal kader zzp zorg, als aan een zzp-wet die het fiscaal kader onmogelijk maakt. In de intentieverklaring over het fiscaal kader zzp zorg, staat dat "de inzet van zzp’ers een noodzakelijke flexibiliteitsbehoefte is en nodig is voor de kwaliteit en continui╠łteit van zorg." Getekend door minister van Gennip. Zzp'ers in de zorg zijn dus nodig. In de beantwoording beleidskompas vragen van de nieuwe zzp-wet staat dat "schijnzelfstandigen ... financie╠łle voordelen zelf te gelde maken ... en daarmee oneerlijke concurrentie vormt ten opzichte van werknemers ... wat in kraptesectoren, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke sectoren als zorg ... in de praktijk ook nadrukkelijk aan de orde is." Getekend door minister van Gennip. De nieuwe zzp-wet is dus juist bedoeld voor het belemmeren van zzp'ers in de zorg. Hoe het mogelijk is dat het ministerie SZW aan zowel een constructieve richting meewerkt als probeert de zzp'er in het publieke domein te blokkeren, is onduidelijk. Werkgevers hebben de minister om opheldering gevraagd.

Werkgevers zien graag een constructieve aanpak richting zzp'ers

In de brief vanuit de werkgevers valt te lezen dat zij op zoek zijn naar een constructieve werkwijze met zelfstandig ondernemers in de zorg. "Volgens het fiscaal kader is er alleen ruimte voor ondernemende/zelfstandige (solistisch) werkende zorgverleners die ingevolge de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de verleende zorg en waarbij geen sprake is van een gezagsverhouding. De zorgverlener is daarmee formeel zorgaanbieder... Het fiscaal kader leidt ertoe dat zzp-ers slechts tijdelijk kunnen worden ingezet als onderdeel van de flexibiliteitsbehoefte van zorgorganisaties in situaties van ziek, piek en uniek, waarbij aan de zzp-er de nodige kwaliteitseisen worden gesteld alsmede eisen aan zelfstandig ondernemerschap." Aangezien de concept zzp wet inzet bij 'ziek' en 'piek' zeer problematisch maakt, staat het voorstel van van Gennip ver af van de behoeften van werkgevers in de zorg.

VZOZ: betrek zzp'ers bij het Fiscaal kader zzp zorg

De Vereniging Zelfstandig Ondernemers in de Zorg (VZOZ) verwelkomt de weerstand tegen de nieuwe zzp-wet, maar waarschuwt ook voor voorzichtigheid bij het Fiscaal kader zzp zorg. René Dongelmans, voorzitter VZOZ - "Dat het niet uit te leggen valt dat het ministerie van SZW aan twee verschillende routes werkt zien wij ook. Het is goed dat werkgevers in de zorg erkennen dat belemmerende zzp wetgeving tot problemen gaat leiden en dat zij om opheldering vragen. Anderzijds is de route van het Fiscaal kader nog geen gelopen race en moeten we oppassen dat deze route tot teveel blokkades leidt. Het zal zoeken zijn naar een manier van samenwerken waarbij echte zelfstandig ondernemers blijven staan en schijnzelfstandigheid wordt voorkomen. Zzp'ers in de zorg zijn zelf nog niet uitgenodigd om mee te werken aan het concept. Het is belangrijk om ondernemers zelf te betrekken bij de ontwikkeling van het kader en met VZOZ is de doelgroep nu ook voor het eerst direct te benaderen."

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg