Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Doorbraak: 3 ministeries

Doorbraak: 3 ministeries en 6 koepels werken aan fiscaal kader zzp zorg

arbeidsmarkt Jul 06, 2023

Goed nieuws voor zelfstandig ondernemers in de zorg. De ministeries SZW, VWS en Financiën werken samen met opdrachtgevers in de zorg om te komen tot een fiscaal kader voor zelfstandig ondernemerschap. Het doel is om duidelijkheid te geven over wanneer er wel en geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Na lastige jaren op het dossier DBA en schijnzelfstandigheid is er nu de doorbraak: 3 ministeries en 6 koepels werken aan een fiscaal kader voor zzp'ers in de zorg.

Ministeries en opdrachtgevers slaan handen ineen

In een vandaag gepubliceerd persbericht geven drie ministeries aan dat zij de route steunen naar een fiscaal kader voor zzp'ers in de zorg. Ministers van Gennip (SZW), minister Helder (VWS) en staatssecretaris van Rij (Financiën) tekenden een samenwerkingsverklaring met zes brancheorganisaties van zorgaanbieders in de sectoren Verzorging, Verpleging, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuizen. Door deze krachtenbundeling ontstaat er een sector specifieke aanpak voor de zorg, over verschillende ministeries en de vier zorgsectoren heen. Een unieke situatie, die een nieuwe constructieve fase inluidt voor de arbeidsmarkt in het algemeen en de zorg in het bijzonder. De zelfstandig ondernemer in de zorg krijgt hiermee nieuw perspectief. Het model moet vanaf 1 juli 2024 in werking treden.

Wat is een Fiscaal kader ZZP Zorg?

Een Fiscaal kader ZZP Zorg is een landelijke richtlijn waarmee er duidelijkheid gegeven wordt aan zzp'ers en organisaties die met zzp'ers werken. Het fiscaal kader zzp zorg moet in eerste instantie zorgorganisaties duidelijkheid geven over wat wel en niet mogelijk is bij de inhuur van zzp'ers. Maar ook zzp'ers zelf en hun bemiddelaars hebben belang bij een duidelijk kader. Zij leren straks via het fiscaal kader hoe je zelfstandig ondernemerschap op orde brengt en aan welke eisen je moet voldoen. Bemiddelaars kunnen bij de selectie van kandidaten rekening houden met deze eisen.

Koepels van werkgevers eensgezind

Waar komt het fiscaal kader zzp zorg vandaan? Maart vorig jaar gaf Actiz, de koepel van werkgevers binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aan dat zij een landelijk kader wilde voor de inzet van zzp'ers. Zij schreef toen dat "ActiZ het als een groot gemis ziet dat het kabinet nalaat duidelijkheid te verschaffen over de positie van ZZP’ers... Het uitblijven van landelijke duidelijkheid noodzaakt ActiZ om zelf te komen met een landelijk, realistisch kader voor de inzet van ZZP’ers. ActiZ zal dit kader ter goedkeuring aan het kabinet voorleggen." Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft de beweging van Actiz zich verbreed naar andere koepels van opdrachtgevers. Daarnaast is er steun voor deze route vanuit de ministeries SZW, VWS en Financiën. Dat 3 ministeries en 6 koepels samenwerken aan een fiscaal kader is een doorbraak voor de zorg.

Kabinet ziet graag beheersing van het aantal zzp'ers

Voor het kabinet is het prioriteit dat schijnzelfstandigheid wordt voorkomen en daarom spreekt zij in het persbericht over een 'beheersingsmodel zorg om schijnzelfstandigheid aan te pakken'. Het terugdringen van het aantal zzp'ers blijft dus een belangrijk doel voor het kabinet. Voor welwillende zelfstandig ondernemers geldt dat zij met het fiscaal kader veel meer duidelijkheid krijgen over wat er van je wordt verlangd als zelfstandige. Het fiscaal kader zal dus straks iets gaan vertellen over wat zzp in de zorg wel en niet is. Op basis van zo'n kader kan er beter worden gecontroleerd op schijnzelfstandigheid en kunnen zorgmedewerkers een bewuste en weloverwogen keuze maken voor zelfstandig ondernemerschap.

Zzp'ers in de zorg krijgen straks duidelijkheid

Het fiscaal kader zelf is nog niet gepubliceerd. Het is dus nog even afwachten wat er precies van jou verwacht wordt. We verwachten dat zzp'ers in de tweede helft van 2023 meer duidelijkheid krijgen, zodat zij vanaf 1 juli 2024 aan nieuwe regels kunnen voldoen. De rolverdeling bij het werken met zzp'ers in de zorg maakt dan de stap naar de praktijk. We verwachten dat ook bij het fiscaal kader jouw zelfstandig ondernemerschap een belangrijke plek in zal nemen. Wil je veilig werken als zzp'er in de zorg? Ga dan alvast voor zelfstandig ondernemerschap. Zodra er meer bekend is over de details van het fiscaal kader lees je er meer over op onze site. En via onze nieuwsbrief.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg