Sluit je aan
Gratis webinars
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Keuze voor zelfstandig ondernemerschap

Keuze voor zelfstandig ondernemerschap moet bewust en weloverwogen zijn

starten als zzp'er Oct 26, 2022

De keuze voor zelfstandig ondernemerschap moet bewust en weloverwogen zijn. Dit valt te lezen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Hoe ziet een weloverwogen en bewuste voor ondernemerschap eruit?

Veilig aan het werk als zzp'er in de zorg

Als je bereid bent je als een ondernemende zelfstandige op te stellen, dan heb je de toekomst als zzp'er in de zorg. Een kamerbrief uit 2020 en het TAZ en IZA van dit jaar geven consequent dezelfde boodschap af. Kies weloverwogen en bewust voor zelfstandig ondernemerschap in de zorg en ga er op die manier mee aan de slag. Op dit moment maken veel zorgmedewerkers in de zorg de stap naar flexwerk, in plaats van zelfstandig ondernemerschap. Alhoewel het allemaal 'zzp in de zorg' is gaan heten, is er een belangrijk verschil. Dit verschil maakt of kraakt jouw bestaan als zzp'er in de zorg. De overheid gaat het onderscheid tussen flex en 'zelfstandig ondernemerschap' meer benadrukken en ernaar handelen. Organisaties die werken met zzp'ers in de zorg deden dit de afgelopen jaren onvoldoende.

Nog niet weloverwogen en bewust

Het ministerie van VWS wil de groei van het aantal zzp'ers in de zorg beperken. Dit valt terug te lezen in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een deel van de maatregelen die getroffen worden gaan over het beperken van vrijheiden van zzp'ers in de zorg. Eén van de meer constructieve oplossingen is om de voorlichting over wat zzp-schap is te verbeteren. Het doel hierbij is dat "zzp-schap in zorg en welzijn een weloverwogen en bewuste keuze voor ondernemerschap" wordt. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval. Veel zorgmedewerkers denken te eenvoudig over de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Zij hebben onvoldoende beeld bij wanneer je als zelfstandig ondernemer gezien wordt. Dat is ook niet vreemd, als je kijkt naar de redenen waarom zij dit onderschatten. De aankomende jaren komt er meer aandacht voor voorlichting over wat zzp-schap met zich meebrengt.

Ruimte voor ondernemende zelfstandigen

Met alle maatregelen tegen zzp'ers in de zorg, kun je je afvragen of zzp'ers in de zorg wel toekomst hebben. Ons beeld is van wel, maar je moet er wel iets voor doen. De maatregelen binnen het TAZ en IZA zijn geen verrassing. In februari 2020 was er al een belangrijke Kamerbrief over de flexibilisering in de zorg. Deze brief kreeg weinig aandacht van zzp'ers zelf en organisaties die werken met zzp'ers. In deze brief werd aangekondigd wat in het TAZ en IZA nu scherper is afgesproken. Daarnaast stelde deze brief uit 2020 dat "het kabinet ruimte geeft aan ondernemende zelfstandigen, ook binnen de zorg". Let op de woorden ondernemende zelfstandigen. Binnen het TAZ komt daar nu bovenop dat "zzp-schap in zorg en welzijn een weloverwogen en bewuste keuze voor ondernemerschap". De boodschap is dus dezelfde: als jij weloverwogen en bewust kiest voor ondernemerschap in de zorg, dan heb jij de toekomst.

Ondernemerschap is niet hetzelfde als flex

Zelfstandig ondernemerschap is iets heel anders dan flexwerk. Werken als zelfstandig ondernemer biedt flexibiliteit, maar dit is niet hetzelfde als flexwerk. Omdat zorgorganisaties zich vooral als afnemer van flex opstellen, blijft het beeld overeind dat flex en zelfstandig ondernemerschap ongeveer hetzelfde zijn. Dit is niet het geval. Van een zelfstandig ondernemer wordt heel iets anders verlangd dan van een flexwerker zoals een uitzendkracht. Er komt veel kijken bij zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Dit is nu precies de reden waarom de keuze voor zelfstandig ondernemerschap bewust en weloverwogen moet zijn. Je moet het namelijk wel willen.

Hoe kies je weloverwogen en bewust voor ondernemerschap?

  • Een weloverwogen afweging maak je vooraf met behulp van betrouwbare informatie. Zelfstandig ondernemerschap is een groot onderwerp. Om de stap weloverwogen te maken, is een gezonde tijdsinvestering nodig. Voor een keuze naar zelfstandig ondernemerschap, is onafhankelijke en complete voorlichting van belang. Onze online training helpt starters in de zorg om goed geïnformeerd de stap naar zelfstandig ondernemerschap te maken. Of helpt zorgmedewerkers om er vanaf te zien. Ook dat noemen we weloverwogen;
  • Als je de consequenties van de keuze kent, wordt zelfstandig ondernemerschap een bewuste keuze. Met behulp van ons stappenplan voor starters geven we zorgmedewerkers een inkijkje in wat er zoal komt kijken bij een start. Het proces van starten is veel meer dan zorgmedewerkers aanvankelijk denken. Om het verschil tussen flexwerk en zelfstandig ondernemerschap te benadrukken hebben we zowel een gratis webinar over wat flexwerk is, als een gratis webinar over  starten als zelfstandig ondernemer. Voor ZZP-erindezorg.nl zijn dit gescheiden onderwerpen.

ZZP-erindezorg.nl levert een bijdrage aan de weloverwogen en bewuste keuze voor zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Dit doen wij in samenwerking met zzp'ers, zorgorganisaties en intermediairs. Om de toekomst voor zelfstandig ondernemers in de zorg veilig te stellen, is het nodig dat de kwaliteit van zzp-schap in de zorg omhoog gaat. Via ons abonnement voor zzp'ers in de zorg brengen wij deze kennis en ervaring in de praktijk.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp-ers in de zorg al? Klik hieronder!
Wtza abonnement voor zzp-ers in de zorg