Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wetenschappelijk advies: verhoging salaris

Wetenschappelijk advies: verhoging salaris vaste medewerkers is onverstandig

arbeidsmarkt Jun 07, 2023

Wetenschappers van de Erasmus universiteit hebben binnen internationaal verband een advies uitgebracht over de Nederlandse gezondheidszorg. Hun wetenschappelijk advies luidt onder meer dat een verhoging van het salaris van vaste medewerkers onverstandig is.

Salaris vaste medewerkers kan niet omhoog

Het afgelopen jaar valt op dat minister Helder uitgesproken was over het niet verhogen van salarissen in de zorg. Een bijzonder standpunt, omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat een tekort aan salaris een bepalende factor is bij het beëindigen van het vaste dienstverband. In loondienst ben je steeds vaker een 'werkende arme'. Waarom zou je dan het salaris voor vaste medewerkers niet verhogen en marktwerking toepassen op het loon van vaste medewerkers? Omdat het de kosten voor de gezondheidszorg verhoogt, zo stellen wetenschappers van de Erasmus universiteit. "Hogere salarissen zullen de zorguitgaven aanzienlijk verhogen en daarmee de financiële houdbaarheid van de zorgsector in gevaar brengen." zo lezen we hier terug en wordt dan ook afgeraden in dit internationale rapport van Nederlandse bodem. Het verband Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR) zet zich in voor een duurzame gezondheidszorg.

Standpunten wetenschappelijk advies

Welke standpunten nemen de wetenschappers in onder leiding van bijzonder hoogleraar Marco Varkevisser?

  • Hogere lonen voor duurzame werkomstandigheden, staan op gespannen voet met de betaalbaarheid van de zorg;
  • Salarisverhoging zou de uitgaven aan zorg verhogen en de betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen;
  • Hogere lonen zouden kunnen helpen, maar mentale en fysieke belasting verlagen zijn minstens zo belangrijk;
  • Kijk naar alternatieven, zoals betaalde kinderopvang en fiscale voordelen. Dat moet zorgmedewerkers behouden.

Betaalbare zorg over de rug van zorgmedewerkers

De betaalbaarheid van de zorg moet volgens theoretisch opgeleide, goed betaalde en invloedrijke wetenschappers behouden blijven, ten koste van praktisch geschoolde, onderbetaalde en invloedarme zorgmedewerkers. Wees niet verbaasd als steeds meer zorgmedewerkers de aankomende jaren hun conclusies trekken en het vaste dienstverband de rug blijven toekeren. We schreven al eerder dat de toename van flexibilisering, verzuim, verloop en uitstroom dezelfde oorzaak hebben. Financiële vitaliteit en zelfredzaamheid maakt wezenlijk onderdeel uit van de beweegredenen van zorgmedewerkers. Dit speelt al jaren. Om die reden hebben veel zorgmedewerkers het vaste dienstverband verlaten en kiezen zij voor het deel van de arbeidsmarkt waar wel marktwerking plaats vindt. Uitzenden, detacheren en zzp. Vorige week werd duidelijk dat zorgbestuurders last van deze marktwerking op de arbeidsmarkt. Dat zal nog wel even zo blijven als dit advies wordt opgevolgd.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg