Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Begrip voor zorg zzp

Begrip voor zorg zzp groeit: in loondienst ben je een 'werkende arme'

arbeidsmarkt Mar 22, 2023

De stakingen in ziekenhuizen laten zien hoe slecht de financiële positie voor zorgmedewerkers ervoor staat. Het begrip voor zorg zzp groeit daarmee. Zorgmedewerkers in loondienst worden steeds meer gezien als 'werkende arme'. Dat zorgmedewerkers een financieel gedreven overstap maken naar zzp wordt steeds beter begrepen door het brede publiek.

Van imagoprobleem naar begrip

Om het imagoprobleem van de zzp'er in de zorg te kunnen keren, is meer kennis nodig over waarom zorgmedewerkers starten als zzp'er in de zorg. Vanuit de kant van de zzp'er blijkt een hoger inkomen snel te stijgen als voorname beweegreden voor zzp. De kant van de zorgmedewerker in loondienst blijft vaak onderbelicht. Tot de afgelopen weken, waar het achterblijven van salarissen in ziekenhuizen vol in de aandacht kwam te staan. De stakingen in ziekenhuizen gaven aanleiding voor meerdere publicaties over de omstandigheden in loondienst, waaronder deze van Danka Stuijver van de Volkskrant met als titel 'Steeds meer zorgmedewerkers zijn werkende armen..' De financiële pijn die zorgmedewerkers in loondienst lijden komt steeds steviger naar voren. De promotie van Saskia Duijs op dit onderwerp draagt daar eveneens aan bij. Saskia heeft zich geconcentreerd op de ouderenzorg, waar de problemen nog veel groter zijn.

Vergeet de ouderenzorg niet

In een artikel in het NRC dit weekend komt scherp naar voren hoeveel kanten het probleem onder zorgmedewerkers heeft. Onderzoeker Duijs is gepromoveerd op dit onderwerp en stelt dat lage lonen, hoge werkdruk en racisme medewerkers in de langdurige ouderenzorg naar "de marge drukken". Het valt haar op dat de ouderenzorg vaak wordt vergeten in de discussie. „Dat cure [genezen] boven care [verzorgen] gaat, zie je uiteindelijk ook terug in de politieke verhoudingen. De cure-sector [artsen, specialisten, verplegers] heeft meer macht, meer aanzien, meer status dan de care-sector [helpenden, verzorgenden]. In de coronapandemie hebben we gezien hoe dat gaat. De ouderenzorg moest vechten voor een plek aan tafel, terwijl in die sector de hardste klappen vielen.” Een onderdeel van het onderzoek door Duijs betrof de inzet van zzp'ers in de ouderenzorg tijdens de coronacrisis. De zzp'er in de zorg liep toen extra risico, want liep tijdens de eerste golf op de troepen vooruit.

80% van de aandacht naar 20% van de medewerkers

Ziekenhuismedewerkers maken met 90.000 medewerkers voor zo'n 20% deel uit van het totaal aantal aantal zorgmedewerkers in Nederland. Op dit moment gaat 80% van de aandacht naar 20% van de zorgmedewerkers. Een nieuwe stakingsdag in april is inmiddels gepland. De problematiek in de sector van de ouderenzorg is groter, maar blijft onderbelicht. In deze sector werken bijna 450.000 medewerkers. We zien juist in deze sector de stap naar zzp al jaren steeds groter worden. Zeker als het arbeidsmarkt programma zorg het aandeel zzp'ers wil zien stabiliseren, moet er nogal wat gebeuren. Vooral de hoogte van het loon staat nu hoog op de agenda. Als je je realiseert dat ziekenhuis voorzitter Melkert € 500 miljoen nodig heeft om 20% van de salarissen in de zorg te repareren, dan gaat de totale reparatie van lonen in de zorg mogelijk over zo'n € 2,5 mld. Dit staat in schril contrast met de voortdurende bezuinigingen die juist de ouderenzorg hebben getroffen de afgelopen jaren. Minister Helder is het niet eens met het CPB en wil het geen bezuiniging noemen. De minister wacht een zwaar debat morgen over de ouderenzorg

Begrip voor laag loon = meer begrip voor zzp

Het begrip voor zorg zzp groeit naarmate het échte probleem naar boven komt. De discussie over structureel hogere lonen in de zorg komt steeds steviger tot uiting. Vrij Nederland schrijft terecht dat 'het tragische van deze crisis is dat die voorzienbaar was, en ook is voorzien, en met de juiste investeringen te voorkomen was geweest.' De Groene Amsterdammer vraagt zich af waarom toegewijde mensen zo’n lage prioriteit hebben. Hoe en of het tij gekeerd gaat worden zal de aankomende periode steeds vaker aandacht krijgen. Ondertussen mag het geen verrassing meer zijn dat het aantal starters in zorg en welzijn is verdubbeld sinds 2020. De redenen waarom de groei van zzp'ers in de zorg aanhoudt blijven voorlopig in stand. We blijven het volgen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg