Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De zzp'er in

De zzp'er in de zorg heeft een imagoprobleem

ib-ondernemer Feb 24, 2023

De stroom aan reacties op artikelen van het FD en de NOS afgelopen week laten zien dat de zzp'er in de zorg een imagoprobleem heeft. De publieke opinie keert zich bij negatieve berichtgeving eenvoudig tegen zelfstandigen in de zorg. We kijken naar Twitter voor een doorsnede van de reacties.

ZZP en zorg zouden niet samen gaan

De balans zou zoek zijn, nu de zzp'er in de zorg als groep steeds verder groeit, zo stelde de NOS. Een aantal kritische reacties op sociale media hebben betrekking op de onmogelijke combinatie van zzp en zorg. Moet je überhaupt wel zelfstandigen hebben in een publiek gefinancierde sector? Is marktwerking in de zorg wel gepast?

Anderen vragen zich af waarom zzp'ers in de zorg überhaupt toegelaten worden tot de sector. Is het fenomeen zelfstandig zijn wel gepast binnen de zorg? Het beeld is dat het zzp-schap vooral een financieel gedreven keuze is. 

Waarom zou je de zzp'er toelaten, als er ook andere contractvormen zijn? Flexwerk, zoals uitzenden en detacheren wordt in de publieke opinie gelijk getrokken met zelfstandig ondernemen in de zorg. Alsof zzp enerzijds en uitzenden & detacheren anderzijds uitwisselbaar zijn.

De ongelijkheid frustreert

Het verhaal dat zzp'ers in de zorg luie en verwende zorgmedewerkers komt eveneens naar voren. Enkele negatieve voorbeelden van zzp'ers zijn bepalend voor de beeldvorming van de groep als geheel. De netto verdiensten zouden veel hoger liggen dan een medewerker in dienstverband, zo gelooft men. Dat geld wordt gebruikt voor zichtbare uiterlijke rituelen, zoals luxe auto's. De negatieve voorbeelden leiden tot het generaliseren van de zzp’er in de zorg.

Wie vertelt het echte verhaal?

Kennis over hoe het echt zit met zzp'ers in de zorg, ontbreekt bij het grote publiek. Zzp'ers zelf weten dat het échte verhaal over zelfstandig ondernemers een stuk genuanceerder ligt dan bovenstaande reacties zeggen. 

De zzp'er in de zorg heeft een imagoprobleem

Het valt op dat zzp'ers in de zorg zelf niet zelf aan het woord komen in de media. De zzp'er in de zorg rekent erop dat anderen hun belang behartigen en het woord doen. Maar heeft dat wel voldoende resultaat? Het is overduidelijk dat de beelden over de zzp'er in de zorg inmiddels een eigen leven leiden. De negativiteit over het fenomeen zzp in de zorg is groot. Het ontbreekt op dit moment aan effectieve tegenkracht die de publieke opinie over de zzp'er in de zorg weet te keren en de nuance brengt. Het resultaat is dat de zzp'er in de zorg inmiddels een imagoprobleem heeft. Het is belangrijk dat het echte verhaal over zzp'ers in de zorg wordt verteld. Zzp'ers geven inmiddels ook zelf aan dat ze in actie moeten komen. Een landelijke vereniging voor en door zzp'ers in de zorg is dan ook onderweg. De tijd is rijp. Meer dan rijp.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg