Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Accountants: de zzp'er

Accountants: de zzp'er holt de zorgsector uit

arbeidsmarkt Sep 05, 2023

De zomervakantie zit erop en het is weer tijd voor de gebruikelijke verwijten aan het adres van zzp'ers in de zorg. Zorgorganisaties presenteren financieel weer slechter als het jaar ervoor en dat heeft vooral te maken met de inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Aldus BDO en Ernst & Young. Wat stellen deze accountants: de zzp'er holt de zorgsector uit.

Code rood ouderenzorg

Met de boodschap "code rood: ouderenzorg financieel in de problemen", wijst accountantsbureau BDO op de Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT) sector waar het financieel steeds zwaarder wordt. 72% van de instellingen in deze sector maakt verlies. Alle organisaties tezamen maakten 1% winst, een halvering van het jaar ervoor. Inflatie, hogere energiekosten, toegenomen rentelasten en het materiaal- en personeelstekort stijgen voortdurend en zorgorganisaties worden daar onvoldoende voor gecompenseerd. Volgend jaar wordt nog dramatischer, omdat de vergoeding voor huisvesting verder wordt afgebouwd en het kabinet het budget voor de ouderenzorg verder verminderd. Daarnaast moeten zorgorganisaties op dit moment al langs de rechter om een degelijke vergoeding van het zorgkantoor te krijgen. BDO roept op tot maatregelen om deze ontwikkelingen te keren. Hun voornaamste voorstel: zzp-constructies moeten zoveel mogelijk worden ontmoedigd. 

Ingrijpen op inzet zorg zzp

De accountants van BDO, wiens rekening wordt betaald door zorgorganisaties, wijzen in niet mis te verstane woorden naar zzp'ers in de zorg als voorname besparingsmaatregel. "Ingrijpen van de overheid is vereist" als het op zzp aankomt want "de kosten voor inhuurkrachten lopen de spuigaten uit... Het gebruik maken van inhuurkrachten werkt niet motiverend voor het eigen personeel .. en .. is één van de oorzaken van het hoge ziekteverzuim in de zorg."

‘Dure’ zzp’er holt zorg uit

De Nederlandse zorgsector is in zeer zwaar weer beland volgens de accountants van Ernst & Young. Zij presenteren hun Barometer Nederlandse Gezondheidszorg een dag later. Vooral "in Amsterdam holt de 'dure’ zzp’er de zorg nog meer uit dan elders" De zzp'ers zijn ook volgens EY de eerste oorzaak van tekort schietende financiën. "Zzp'ers zijn voor werkgevers duurder dan werknemers in vaste dienst. Mogelijk dat het rendement van Amsterdamse zorginstellingen daarom gemiddeld lager is... De constructie met zzp’ers holt de zorg financieel uit. Je kunt van afzonderlijke instellingen niet verwachten dat ze die ontwikkeling aan banden kunnen leggen. De overheid kan dat wel... Het ingestorte rendement is toe te schrijven aan de toenemende personeelskosten als gevolg van hoger verzuim en hogere inzet van zzp’ers... De toename van het aantal zzp’ers wordt mogelijk veroorzaakt door het hoge verzuim... De stijging van de inzet van zzp’ers wordt door veel zorgaanbieders aangewezen als oorzaak van het verslechterde rendement."

Verzuim veroorzaakt zzp inhuur

Dat beide accountantskantoren hun klanten naar de mond praten is voor te stellen. Dat de inhuur van zzp'ers verzuim veroorzaakt onder vast personeel is een nieuw verwijt. Dat verzuim onder vaste medewerkers meer zzp'ers in de zorg doet ontstaan, is eveneens een nieuwe fabel. Maar hoe zit het nu echt met verzuim en de inhuur van zzp'ers in de zorg? Verzuim veroorzaakt zzp inhuur. De afgelopen jaren is het verzuim alleen maar gestegen, dus neemt de inzet van flex verder toe. Verzuim en zzp inhuur hebben een relationeel verband, maar geen causaal verband. Als werkgevers goed omgaan met hun medewerkers neemt verzuim af. Als verzuim afneemt is er minder externe inhuur mogelijk.

Verzuim veroorzaakt enorme kostenpost

Wil je weten hoe het echt zit met zzp'ers in de zorg? We hebben de feiten en fabels op een rij gezet. Daar lees je onder andere dat de zzp'er in de zorg niet duurder is dan vaste medewerkers. Het verwijt dat zzp'ers financiële problemen veroorzaken is niet waar. Het is wel zo dat 8% verzuim onder het vaste personeel een enorme kostenpost veroorzaakt. Want de continuïteit vereist dat zorgorganisaties tijdelijke medewerkers inhuren. Hoe meer verzuim, hoe meer inhuur. Waar komt dat stijgende verzuim vandaan? Wat is de relatie tussen werkomstandigheden in vaste dienst en verzuim? De woorden goed werkgeverschap en behoud van medewerkers komen niet voor in de rapporten van BDO en EY. Het bleek veiliger om naar de zzp'er te wijzen. Vanavond waren we met dit onderwerp te gast bij NPO Radio 1.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg