Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Adviesorgaan: nieuwe zzp-wet

Adviesorgaan: nieuwe zzp-wet van Gennip lost schijnzelfstandigheid niet op

arbeidsmarkt Nov 13, 2023

De nieuwe zzp-wet van minister van Gennip leidt tot meer problemen en zou niet moeten worden aangenomen. Dit stelt het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), een adviesorgaan van de overheid. Samengevat stelt het adviesorgaan dat de nieuwe zzp-wet schijnzelfstandigheid niet oplost. 

Nieuwe wet nutteloos en onuitvoerbaar

Het was voor iedereen duidelijk dat de nieuwe zzp-wet van minister van Gennip veel stof zou doen opwaaien. Toch heeft het ministerie van SZW zelf de uitvoerbaarheid en impact van de nieuwe zzp-wet niet vooraf laten toetsen. Pas aan het einde van de interconsultatie wordt nu duidelijk dat de wet nutteloos en onuitvoerbaar is. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft de minister een brief gestuurd. Het wetsvoorstel van minister van Gennip maakt de beoordeling van de arbeidsrelatie nog problematischer dan hij nu al is, zo stelt het college. In plaats van één open norm (‘ín dienst werken’) worden dat er drie met de nieuwe zzp-wet. Hierdoor zal de gang naar de rechter aanblijven en zal de regeldruk niet afnemen. Daarnaast blijft onduidelijk wanneer iemand wel of niet binnen een dienstverband werkzaam is. De nieuwe zzp-wet van Gennip lost schijnzelfstandigheid dus niet op.

Wat is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)?

Beleidsmakers van nieuwe wetgeving moeten laten zien dat beleid 'noodzakelijk, effectief, uitvoerbaar, handhaafbaar, naleefbaar en doelmatig' is. Om dat te toetsen is het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) opgericht. Het adviesorgaan adviseert kabinet en parlement over het effect van regeldruk van voorgenomen wet- en regelgeving. De nieuwe zzp-wet van van Gennip is een voorbeeld van zo'n wet. Wat zijn bij deze wet de gevolgen voor ondernemers? Normaal gesproken helpt ATR ministeries in "een zeer vroege fase van het beleidsproces bij het vorm geven van beleid dat zo ‘lastenluw’  mogelijk is." Dus zonder onnodige lasten voor ondernemers. Aan het einde van de internetconsultatie komt het adviesorgaan ATR nu zelf met een publicatie.

VZOZ: schrap de nieuwe zzp-wet

Voorzitter René Dongelmans van de vereniging voor zelfstandig ondernemers in de zorg VZOZ heeft zich al eerder geuit over de nieuwe zzp-wet. Het standpunt van de vereniging was al eerder dat de nieuwe zzp-wet zeer schadelijk is voor de toekomst van zelfstandigen, binnen én buiten de zorg. "Het is verbijsterend dat het ministerie van SZW stoïcijns doorgaat op haar eigen koers en daarmee het lot van 200.000 werkenden probeert te bezegelen. Zzp'ers zijn tegen de wet, werkgevers zijn tegen de wet en de uitzendbranche is tegen de wet. Hoe is het mogelijk dat dit soort wetgeving ontstaat en ook daadwerkelijk wordt voorgelegd?". VZOZ stelt al langer dat het betrekken van de grote groep zelfstandig ondernemers in de zorg noodzaak is bij het ontwerpen van een nieuwe zzp-wet.

ZZP-erindezorg.nl berichtte al eerder dat zzp belangenorganisaties machteloos staan bij de nieuwe zzp-wet en dat minister van Gennip ondanks kritiek vasthoudt aan de koers van inbedding = dienstverband

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg