Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Klachtenregeling voor zorg zzp

Klachtenregeling voor zorg zzp kiezen? Neem deze checklist door!

starten als zzp'er werken als zzp'er Aug 18, 2021

Sta jij op het punt om een klachtenregeling voor zorg zzp-ers te kiezen? Neem deze checklist door, zodat je een goede keuze kunt maken. 

Wat is de klachtenregeling voor zorg zzp-ers?

Iedere zzp-er in de zorg dient te beschikken over een klachtenregeling. Deze regeling wordt over het algemeen als abonnement verkocht aan zzp-ers in de zorg. Je betaalt jaarlijks een bedrag, om 'aangesloten' te zijn op een regeling. Met een klachtenregeling voldoe je aan het klachtrecht voor jouw cliënten, deelnemers, patiënten en opdrachtgevers. Zij hebben namelijk een wettelijk recht om laagdrempelig te klagen.

De klachtenregeling maakt onderdeel uit van de eisen waar zzp-ers in de zorg aan moeten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in wetgeving, namelijk de Wkkgz en Wtza. Ben je onbekend met de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en de Wet Toelating op Zorgaanbieders (Wtza)? Dan raad ik je onderstaande twee artikelen aan.

Checklist klachtenregeling voor zorg zzp

Hieronder reik ik je belangrijkste vragen aan die je jezelf kunt stellen als jij op zoek bent naar een aansluiting op een regeling voor klachten. Hoe moet je een keuze maken uit het aanbod? Met onderstaande lijst hoop ik je op weg te helpen.

Is de regeling compleet?

Bij wet is vastgelegd dat een klachtenregeling laagdrempelig klagen mogelijk moet maken. In eerste instantie dient de klager een klachtenfunctionaris te kunnen bellen. Daarna moet het mogelijk zijn om op te schalen naar een Geschilleninstantie. Check of de regeling een combinatie van klachtenfunctionaris én Geschilleninstantie biedt.

Kent de regeling een eigen risico?

De klachtenregeling wordt door verschillende aanbieders op eigen wijze ingevuld. Sommige aanbieders van een klachtenregeling vragen een klein bedrag per jaar voor de aansluiting. Dit lijkt gunstig, maar zou wel mee kunnen brengen dat áls je dan een klacht hebt er sprake is van een eigen risico. Soms is dit risico enkele honderden euro's hoog. Ook is het mogelijk dat je bij het in behandeling nemen van een klacht een uurtarief moet betalen voor de medewerkers van de klachtenregeling. Deze kosten kunnen oplopen tot duizenden euro's. Check dus of er sprake is van een eigen risico. Voor welke kosten draai jij op als er sprake is van een klacht?

Is de regeling passend voor jouw cliënten?

Is de regeling geschikt voor de sector waar jij werkzaam in bent? De Wkkgz heeft betrekking op de bredere gezondheidszorg. De wet op de Jeugdzorg heeft betrekking op de jeugdzorg. De WMO is passend voor activiteiten binnen de gemeente. Daarnaast zijn er ook specifieke zorg handelingen die je kunt doen en aansprakelijkheid met zich meebrengen, zoals de Wet Zorg en Dwang.

Welke wetten kun je afdekken met een klachtenregeling?

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
  • De Jeugdwet
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De Wet zorg en Dwang (Wzd)
  • De Wet verplichte ggz (Wvggz)

Diverse wetten hebben betrekking op de zorgsector. Check of jouw activiteiten afgedekt worden met de regeling die je afsluit.

Kunnen cliënten laagdrempelig klagen?

De klachtwetgeving stelt dat cliënten, deelnemers, patiënten en opdrachtgevers laagdrempelig moeten kunnen klagen. Maar wat is laagdrempelig? Sommige klachtenregelingen bieden als eerste stap de mogelijkheid om te bellen met een klachtenfunctionaris. Is dat laagdrempelig genoeg? Wat vind je zelf? Check de manieren waarop jouw klanten laagdrempelig een klacht in kunnen dienen over jouw werkwijze.

Lees ook: Tuchtrecht en klachtrecht verschillen van elkaar. Hoe zit het?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg