Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Verplichtingen uit de Wkkgz

Verplichtingen uit de Wkkgz: wat wordt er van je verlangd als zzp'er?

werken als zzp'er zorgaanbieder Jun 14, 2021

Als zzp'er in de zorg krijg je te maken met de eisen vanuit de Wkkgz. Hoe zit het met de verplichtingen uit de Wkkgz? Wat wordt er van je verlangd als zzp'er? In dit artikel ga ik in op wat de Wkkgz inhoudt en welke eisen van toepassing zijn op jou.

Wat wordt er geregeld in de Wkkgz?

De Wkkgz heeft tot doel goede zorg te laten ontstaan, door zorgaanbieders structureel te laten werken aan verbetering. Daarnaast geeft deze wet de cliënt een sterke positie. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht aanbieders van zorg om hun kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Een aanbieder van zorg is bijvoorbeeld een zorgorganisatie. Ook een zzp'er is een aanbieder van zorg.

  • Het bewaken van kwaliteit betekent dat je goed registreert zodat jouw zorg vergeleken kan worden met andere aanbieders;
  • Beheersen van kwaliteit wil zeggen dat je regelmatig toetst of jouw zorg de juiste uitkomsten kent;
  • Het verbeteren van kwaliteit vraagt dat je de uitkomsten van de zorg in de gaten houdt en verbeteracties plant.

Is de Wkkgz verplicht?

Ja, de Wkkgz is verplicht voor zorgaanbieders. Dit is niet zonder reden. De verplichtingen uit de Wkkgz dwingen zorgaanbieders, waaronder zzp'ers tot goede zorg. Zorgaanbieders moeten openheid bieden over fouten die ze maken. Een incident vraagt om de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast ben je als zorgaanbieder verplicht om zorgvuldig met klachten over de zorgverlening om te gaan.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? Lees hier meer.

Wie houdt toezicht op de Wkkgz?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan controleren of aan de Wkkgz wordt voldaan. Zij heeft ook de rol om te controleren of een zorgaanbieder voldoet aan de Wkkgz. Dat kan zij aangekondigd of onaangekondigd doen. Het komt voor dat de IGJ ook zzp'ers in de zorg bezoekt.

Solist of georganiseerd verband?

De Wkkgz geldt in principe voor alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers. Het is wel van belang om op te letten of jij als solist werkzaam bent, of vanuit een georganiseerd verband. Bepaalde verplichtingen vanuit de Wkkgz gelden alleen als je als zzp’er zelf ook weer anderen inschakelt voor het verlenen van de zorg. Op dat moment ontstaat er een ‘georganiseerd verband’. Sommige verplichtingen gelden voor alle zorgaanbieders, solist of georganiseerd verband. De Wkkgz geldt niet voor zorgaanbieders die zuiver zorg leveren op basis van de Wmo of de Jeugdwet.

Lees ook: Verschillen tussen maatschap en coöperatie

Eén training, alle onderwerpen

Mijn naam is Lex Tabak en ik ben zo'n 15 jaar met en voor zzp'ers in de zorg actief. In deze training ga ik onder meer in op de verschillen tussen coöperatie en maatschap. Als verpleegkundige was ik ook zelf lange tijd actief als zzp'er in de zorg. Ik heb zelf ook coöperaties opgericht. In deze online training heb ik nu voor het eerst al mijn kennis en ervaring verzameld. Ik vertel over alle onderwerpen die je hier leest - en nog veel meer. Mijn online training 'De basis op orde' zorgt ervoor dat jij in staat bent het hele verhaal tot je te nemen. Op die manier geef ik een compleet beeld over alles wat er speelt en de onderwerpen die horen bij het zzp-schap. Zodat jij goed voorbereid op pad gaat als zelfstandige zorgprofessional.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg