Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
VOG voor zzp-ers

VOG voor zzp-ers in de zorg nu aan te vragen via ZZP-erindezorg.nl

vog Jan 04, 2022

Een VOG voor zzp-ers in de zorg is nu aan te vragen via ZZP-erindezorg.nl. Op die manier beschik je over één neutrale VOG voor meerdere opdrachtgevers en bemiddelaars. Het aanvragen van een neutrale VOG was een veelgevraagd verzoek van onze abonnees. 

VOG aanvragen voor zzp in de zorg is nu mogelijk

Heb je een Wtza abonnement bij ZZP-erindezorg.nl? Dan kun je vanaf vandaag een VOG aanvragen. We hebben een aparte pagina voor de VOG aanvraag ingericht. Op het moment dat je een VOG aanvraag wil starten, dan kom je op onze speciale pagina voor abonnees terecht. Hier kun je kiezen uit één van de volgende mogelijkheden.

VOG aanvraag via de gemeente

Wil jij als zorg zzp een VOG aanvragen via jouw eigen gemeente? Dat kan. Je ontvangt van ons een formulier dat gedeeltelijk is ingevuld. Nadat je jouw eigen gegevens hebt toegevoegd, kun je het formulier inleveren bij jouw gemeente. Je betaalt op het moment van de aanvraag bij de gemeente. De kosten vanuit jouw gemeente bedragen €41,35.

VOG aanvraag via de landelijke website

Het is ook mogelijk om een online aanvraag voor jouw VOG te doen. Dit loopt via de officiële website van Justis. De kosten van een online aanvraag bedragen €33,85. Als jij via ons een aanvraag voor jouw VOG doet, bereiden wij jouw aanvraag voor. We sturen onze voorbereiding voor jouw VOG door naar jouw e-mailadres. Via de link rond jij de aanvraag online af en betaal je online aan Justis. De kosten hiervoor bedragen €33,85.

Meer informatie over een VOG voor zzp'ers in de zorg?

Is een VOG verplicht voor zzp'ers in de zorg?
Wat is de geldigheid van een VOG in de zorg?
Welke VOG heb je nodig als zzp in de zorg?

Geen extra kosten

Voor het afhandelen van jouw VOG aanvraag rekenen sommige bedrijven extra kosten. Zij vragen meer voor een VOG aanvraag dan de vastgestelde tarieven van €41,35 en €33,85. Dit zijn commerciële dienstverleners die een toeslag heffen op de landelijke tarieven. ZZP-erindezorg.nl rekent geen aanvullende kosten voor jouw VOG aanvraag. Onze ondersteuning om een VOG aan te kunnen vragen maakt onderdeel uit van het Wtza abonnement. Je betaalt dus alleen de kosten aan jouw gemeente, of aan Justis.

Wil je een VOG aanvragen via ZZP-erindezorg.nl? Klik hier >>

Waar hebben zzp'ers in de zorg een VOG voor nodig?

ZZP'ers in de zorg hebben om diverse redenen een VOG aanvraag nodig. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

  • Een bemiddelaar van zzp'ers in de zorg vraagt om een VOG bij inschrijving;
  • Bij het behalen van een keurmerk wordt er om een VOG gevraagd;
  • Je verleent zorg die gefinancierd wordt uit de Wlz. Bij deze financiering is een VOG verplicht;
  • Een opdrachtgever zoals een zorgorganisatie waar je voor werkt vraagt om een VOG;
  • Jij bent werkzaam in de GGZ op een locatie waar cliënten blijven overnachten. Daar is een VOG verplicht;
  • Je bent werkzaam voor een eigen cliënt die bij zzp'ers in de zorg om een VOG vraagt.

Omdat je een zakelijke dienstverlener bent, mogen jouw klanten zelf bepalen wat ze van je verlangen. De vraag is uiteraard of jij hierin mee wil gaan. Dat is aan jou. Of jij een VOG nodig hebt als zzp in de zorg hangt dus af van wat jouw opdrachtgever vraagt. Hoe vaak je een VOG aan moet vragen hangt ook af van wat jouw opdrachtgever of bemiddelaar wil. We komen voorbeelden tegen waarbij zzp'ers om de drie maanden een VOG aan moeten vragen. Nogmaals, het is aan jou om te bepalen of jij hier als zzp'er in de zorg in meegaat.

Wat is de betekenis van een VOG?

Waarom is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van belang? Met een VOG verklaring kun je aantonen dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een rol als zorgverlener of zorgaanbieder. De VOG neemt in de zorg om die reden een belangrijke plek in. Je bent namelijk werkzaam voor kwetsbare cliënten / patiënten / deelnemers en met de VOG toon je aan dat hier geen juridische belemmeringen voor zijn. Om die reden is ook een VOG voor zzp-ers in de zorg een heel gebruikelijke eis. Op het moment dat je geen strafblad hebt of strafbare feiten hebt begaan die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, wordt over het algemeen een VOG aan jou verstrekt.

Wat is de geldigheid van een VOG in de zorg?

Vanuit de wet bekeken is een VOG alleen verplicht als je Wlz gefinancierde zorg verleend, of ZVW gefinancierde zorg verleend binnen de GGZ. Voor deze vormen van zorg wordt er standaard om een VOG gevraagd die niet ouder is dan maximaal drie maanden. Dat wil niet zeggen dat dit de enige organisaties zijn waar om jouw VOG gevraagd kan worden. Er zijn opdrachtgevers en bemiddelaars die bijvoorbeeld jaarlijks om een VOG vragen. Maar het komt ook voor dat dit eens per halfjaar of per twee jaar is. Hier zijn vastgestelde regels voor.

Hoe vaak kun je een VOG aanvragen via ZZP-erindezorg.nl?

Hoe vaak jij een nieuwe VOG nodig hebt, hangt af van jouw praktijk, de partijen waarmee je werkt en de opdrachten die je aanneemt. Sommige zzp'ers hebben eens in de twee jaar een VOG nodig, anderen iedere drie maanden. ZZP'ers in de zorg bepalen liever zelf hoe vaak zij een VOG aanvragen. Om die reden kun je met een Wtza abonnement net zo vaak een VOG aanvraag laten voorbereiden door ons als je zelf wilt.

VOG wordt vaak gebruikt voor de vergewisplicht

Waarom vragen organisaties om een VOG voor zzp-ers in de zorg? De VOG voor zzp-ers in de zorg wordt vaak gebruikt vanwege de 'vergewisplicht'. Deze vergewisplicht gaat op voor alle zorgmedewerkers, dus ook zzp-ers in de zorg. De vergewisplicht verplicht zorgorganisaties om te checken of zorgmedewerkers wel echt zien wie ze pretenderen te zijn. In het verleden is fraude met diploma's in de zorg voor gekomen en om die reden wordt er nu standaard een check verlangd. De vergewisplicht komt voort uit de kwaliteitswet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Deze check op wie jij bent en wat jij kunt, is heel gebruikelijk geworden in de zorg. Een VOG aanvragen bij een nieuwe zorgmedewerker hoort hierbij.

Wanneer krijg je geen VOG in de zorg?

Je krijgt geen VOG in de zorg als strafbare feiten in jouw verleden een risico kunnen vormen voor het uitvoeren van jouw zorgberoep. Welk strafbaar feit wel en niet een Verklaring Omtrent het Gedrag in de weg staat ligt niet precies vast. Het is mogelijk dat het ene strafbare feit wel een bezwaar is, terwijl het andere dat niet is. Mocht je een zedendelict gepleegd hebben, dan ligt overigens vrijwel vast dat je geen VOG krijgt. In algemene zin zou je kunnen zeggen dat er naar de ernst van het delict, de opgelegde straf, de datum van het delict en de relevantie gekeken wordt als jij een VOG aanvraag doet.

Wil je een check doen op jouw kans voor een VOG? Doe dan deze online test >>

Kan je zelf een VOG aanvragen?

Je kan als individu niet zelf een VOG aanvraag starten. Dat dient altijd een organisatie voor jou te doen. Deze organisatie kan jouw werkgever of opdrachtgever zijn, maar dat kan ook door een neutrale partij gedaan worden zoals ZZP-erindezorg.nl. Het voordeel hierbij is dat er geen opdrachtgever of werkgever vermeld staat op jouw VOG. Dat betekent dat je de VOG bij meerdere werkgevers of opdrachtgevers kan gebruiken. Dit scheelt in de kosten.

Tip: wees zuinig op jouw hardcopy VOG

Als je een VOG aanvraag gedaan hebt, krijg je een officiële hardcopy VOG met watermerk. Wees hier zuinig op. Omdat een VOG zo bepalend is voor de mogelijkheid om te werken in de zorg, worden er VOG's vervalst. Berg jouw officiële VOG goede op en neem hem eventueel mee naar afspraken met opdrachtgevers of bemiddelaars. De VOG voor zzp-ers in de zorg is een belangrijk onderdeel van jouw praktijk en precies om die reden ondersteunen we de aanvraag ervan. Via deze pagina kun je hem aanvragen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg