Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem

Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp in de zorg. Hoe zit het?

starten als zzp'er werken als zzp'er Aug 20, 2021

Als zzp-er heb je misschien weleens gehoord van de kwaliteitswet Wkkgz. Of de nieuwe Wtza, die de Wtzi vervangt. Daarnaast wordt er ook gesproken over het hebben van een kwaliteitssysteem. Wat hebben al deze onderwerpen met elkaar te maken? Hoe zit het met de Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg?

Wkkgz en zzp in de zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een kwaliteitswet die ook voor zzp-ers in de zorg geldt. De wet stelt dat je als zorgaanbieder ervoor zorg moet dragen dat je goede kwaliteit van zorg levert. Goede kwaliteit van zorg gaat veel verder dan alleen je vak. De Wkkgz stelt dat je werk moet maken van leren en verbeteren in de praktijk. Hiervoor is nodig dat je nieuwsgierig bent en oplet of zaken beter kunnen. Alhoewel de wet geldt sinds 2016, is de implementatie ervan niet zover als dat wordt gehoopt. Realiseer je dat er ook van jou als zzp in de zorg wordt verwacht dat je de Wkkgz goed opvolgt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de uitvoering van wet. 

Lees ook: WKKGZ eisen voor zzp'ers in de zorg

Wtza en zzp in de zorg

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza van kracht. Deze wet stelt dat zorgaanbieders, waaronder zzp-ers in de zorg, zich moeten registreren bij de Inspectie. De afgelopen jaren werden zzp-ers uitgenodigd om zich te melden bij de Inspectie, maar was dit niet verplicht. Na een inschrijving bij de KvK kregen zzp-ers een brief met uitnodiging binnen vanuit de Inspectie. Het grote verschil met de komst van de Wtza is dat alle zzp-ers zich dienen te melden. Of je al werkt als zzp-er of nog moet beginnen maakt hierbij niet uit. Met het registreren erken je in feite als zzp-er dat je de Wkkgz kent en dat je ermee aan de slag bent. De Wtza wordt daarmee voor zzp-ers vooral een drijvende kracht voor de verdere implementatie van de Wkkgz. ZZP-erindezorg.nl helpt ZZP'ers in de zorg met een speciale klachtenregeling voor hen. 

Lees ook: de Wtza laat zien: eisen voor zzp-ers gaan verder dan klachtenregeling

Kwaliteitssysteem en zzp in de zorg

Wat zijn dan die eisen uit de Wkkgz vooral? Met name de beschikking over een kwaliteitssysteem is een heel belangrijke. Een kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat je beschrijft wat je doet en hoe je dat doet. Het laat zien dat je op een gestructureerde wijze werkt aan jouw onderneming. 

  • Welke doelstellingen heb je met jouw bedrijf? Missie, visie, etc.
  • Hoe borg je de veiligheid binnen de werkzaamheden die je doet? Hoe ga je om met privacy, of een datalek?
  • Als je in het 'primaire proces' zit, hoe geef je dat dan vorm en inhoud? Dit gaat over documentatie die je inzet bij zorgverlening.
  • Hoe borg je dat je leert en verbetert? Hoe verzamel je gegevens en zet je dat om in leerpunten?

Het kwaliteitssysteem is voor zorgaanbieders een verplichting en het is belangrijk dat je dit vorm en inhoud geeft. 

Lees ook: Wat is een kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg?

Wkkgz, Wtza en kwaliteitssysteem voor zzp-ers: hoe zit het?

Eerst was er de Wkkgz, die eisen stelde aan zzp-ers in de zorg. Eén van die eisen is de beschikking over een kwaliteitssysteem. Met de Wtza, neemt het belang van het hebben van een volwaardig kwaliteitssysteem toe. Op deze manier grijpen de Wkkgz, Wtza en het kwaliteitssysteem voor zzp in elkaar samen. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg