Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgverlening stoppen als zelfstandig

Zorgverlening stoppen als zelfstandig zorgverlener? Doe dit wel zorgvuldig!

zorgaanbieder Jul 09, 2021

Heb jij cliënten waarmee het lastig samenwerken is? Ook zzp'ers in de zorg komen soms in een onwerkbare situatie terecht. In zo'n geval kun je ervoor kiezen om de zorgovereenkomst / behandelovereenkomst op te zeggen. Wil jij zorgverlening stoppen als zelfstandig zorgverlener? Doe dit dan wel zorgvuldig. 

Hoe ontstaat een behandelovereenkomst?

Een behandelovereenkomst tussen een zorgverlener en een client ontstaat sneller dan je denkt. Er hoeft niet per se een schriftelijke overeenkomst gesloten te worden om te kunnen spreken van een 'geneeskundige behandelovereenkomst'. Die 'geneeskundige behandelovereenkomst' staat benoemd in de WGBO. De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) is een hoofdstuk binnen het Burgerlijk Wetboek. Er komt volgens deze wet al een overeenkomst tot stand als een zorgverlener belooft zorg te leveren aan een cliënt. Als er sprake is van 'wil' van beide partijen en er is een hulpvraag, ontstaat de behandelovereenkomst.

Geen onderscheid zzp en instelling

Een behandelovereenkomst of zorgovereenkomst is dus niet noodzakelijk om van een overeenkomst te kunnen spreken. Daarnaast is het belangrijk dat je je realiseert dat de WGBO geen onderscheid maakt tussen zzp’ers en instellingen. ZZP'ers in de zorg hebben dezelfde plichten en rechten als een zorgverlener binnen een dienstverband. Kortom, wil jij de zorgverlening stoppen als zelfstandig zorgverlener? Dan gelden voor jou dezelfde eisen rondom zorgvuldigheid.

Wanneer mag je zorgverlening stoppen?

Als je als zorgverlener een behandelovereenkomst wil beëindigen, dan moet er sprake zijn van een 'gewichtige reden'. De KNMG heeft er een richtlijn over geschreven. Samengevat is er sprake van een gewichtige reden als..

  • De cliënt zich onheus of agressief gedraagt tegen hulpverleners;
  • Rekeningen structureel niet betaald worden;
  • Een client weigert mee te werken aan een behandeling;
  • De zorgverlener zelf een 'aanmerkelijk belang' heeft om de behandelovereenkomst te staken.

Als een situatie zoals hierboven zich voordoet, dan is er een mogelijkheid om de overeenkomst te staken. Echter, je dient hier wel heel zorgvuldig mee om te gaan.

Lees ook ZZPers in de zorg zijn zelfstandig zorgaanbieder. Hoe zit dat?

Zorgverlening stoppen? Doe dit wel zorgvuldig!

Op het moment dat een client zich agressief gedraagt, er niet betaald wordt of behandeling wordt geweigerd, dien je herhaaldelijk aan te sturen op ander gedrag. Je kunt niet zonder waarschuwing de behandelovereenkomst opzeggen. Daarnaast dien je ook in het dossier aantekeningen te maken over hoe je de client hebt aangesproken op het gedrag. Ook dien je een redelijke opzegtermijn te hanteren. Is er voor jouzelf een situatie ontstaan waarin jij een belang hebt om de zorgverlening te staken? Licht de client dan vroegtijdig in en help mee zoeken met het vinden van een andere zorgverlener.

Registreer wat er gebeurt

Stopt vanuit jouw kant de behandelovereenkomst? Betrek dan andere zorgverleners hierbij en deel (met toestemming van de client) de informatie hierover. Je dient dus goed te registreren en rapporteren wat er gebeurt tussen jou en de client. Bewaar het dossier volgens de wettelijke termijnen, zodat er bij eventueel onderzoek kan worden teruggelezen waar jij voor gekozen hebt.

Meer weten over de vier rollen van ZZP-ers in de zorg?

Mijn naam is Lex Tabak en al meer dan 15 jaar ben ik actief met en voor zzp'ers in de zorg. In de online training 'De basis op orde' ga ik uitgebreid in op de vier rollen die jij hebt als zzp'er in de zorg. Hieronder valt ook 'de zzp'er als zorgaanbieder'. In mijn training leg ik alles uit over wat er komt kijken bij het zzp-schap in de zorg en hoe je kansen benut en de grootste risico's voorkomt.  

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg