Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgverzekeraars strooien met nepnieuws

Zorgverzekeraars strooien met nepnieuws in strijd tegen ongecontracteerde zorg

zorgaanbieder Feb 15, 2023

Ook dit jaar zetten zorgverzekeraars hun strijd tegen ongecontracteerde zorg voort. Zij laten hierbij geen mogelijkheden onbenut om de publieke opinie te beïnvloeden. Zorgverzekeraars strooien met nepnieuws in hun strijd tegen ongecontracteerde zorg en zetten kleinschalige zorgaanbieders weg als ongekwalificeerd en frauduleus. Een overzicht van een aantal verwijten van de afgelopen weken. 

Kleine zorgaanbieders zijn harteloos

Het NRC opende onlangs met het 'feit' dat 'miljoenen euro's aan belastinggeld' door zorgfraude verdwijnen. De toon is gezet in een artikel dat één enkele casuïstiek uiteenzet over een harteloze kleinschalige zorgaanbieder zonder contract die ouderen in de kou laat staan. Als zorgaanbieders geen contract hebben dan is het logisch dat deze harteloze situaties kunnen ontstaan, zo stelt het artikel. Zorgverzekeraars zouden 'machteloos' staan om iets te doen tegen zorgfraude. 'Terughalen van onterecht uitgekeerd zorggeld is vaak onmogelijk', zo moet de lezer geloven.

Hoe het werkelijk zit

In de zorgsector werken 1,3 miljoen mensen en er gaat ruim € 100 miljard in om. Niet iedereen heeft zuivere intenties en met wat story-telling inzoomen op één slechte casuïstiek is dan ook kinderspel. De causale relatie tussen ongecontracteerde zorg = slechte zorg is echter onbewezen en nepnieuws. We schreven al eerder over tien openstaande vragen over ongecontracteerde zorg die niet maar niet beantwoord worden door zorgverzekeraars. En dan het verwijt ongecontracteerd = geen kwaliteit. In hoeverre is daar iets van waar? Zorgverzekeraars hebben geen methodiek om de ervaren kwaliteit van zorg te toetsen en kunnen dus geen vergelijking maken in de prestaties tussen zorgaanbieders met en zonder contract. Daarnaast blijkt uit de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat het regelmatig voorkomt dat gecontracteerde zorgaanbieders onvoldoende kwaliteit van zorg bieden. Tenslotte de 'onmogelijkheid' om geld terug te halen als zorgverzekeraars daar iets mee willen. Ook deze maand treft een zorgverzekeraar weer een oprechte kleinschalige zorgaanbieder bij de rechter, omdat de zorgverzekeraar wel degelijk van mening is dat zij haar geld terug kan halen.

Keuzevrijheid doet zorgkosten ontsporen

Eén van de fundamenten van het zorgsysteem is dat de burger keuzevrijheid heeft bij het selecteren van een zorgaanbieder. Een keuze uit een mix van gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders is logisch. Tot op heden is dit wetgeving. Dit blijkt echter niet het uitgangspunt voor zorgverzekeraar Achmea, die zonder enige onderbouwing beweert dat keuzevrijheid van de ene verzekerde, ten koste gaat van de betaalbaarheid van zorg voor de ander. 'Ongecontracteerde zorg is duurder, ondoelmatiger en fraudegevoeliger', aldus Zilveren Kruis. De lezer moet geloven dat de verzekerde de dupe is van zijn eigen keuzevrijheid. Voor zorgverzekeraars is de doelredenatie een goede reden om zorgpolissen met keuzevrijheid de nek om te draaien en de ongecontracteerde tarieven af te knijpen. Vijf van de elf zorgpolissen die alle zorgkosten vergoeden zijn per 1 januari 2023 opgeheven.

Hoe het werkelijk zit

Met het creëren van een rookgordijn rondom ongecontracteerde zorg, proberen zorgverzekeraars de aandacht af te leiden van hun campagne de uitgaven in specifieke sectoren te verkleinen. Zorgverzekeraars belemmeren ongecontracteerde zorg steeds meer, onder het mom van 'duurder', teveel ureninzet en 'fraude'. Ondanks dat inmiddels helder is dat frauderende ongecontracteerde zorgaanbieders toch geen fraudeurs blijken te zijn, wordt dit soort nepnieuws simpelweg gerecycled. Feiten doen er niet toe in een strijd die tot doel heeft de ongecontracteerde zorgaanbieder de markt uit te drukken. Naast ongecontracteerde zorgaanbieders, lopen overigens ook kleinschalige gecontracteerde zorgaanbieders het op. Zo blijkt de wijkverpleging een sector te zijn die moedwillig afgeknepen wordt en waarbij het aantal cliënten terugloopt. In een periode van forse vergrijzing zou juist het tegenovergestelde het geval moeten zijn.

Zorginkoop is persoonlijk betrokken

Een ander stuk suggestieve journalistiek lezen we bij het Financieele Dagblad. Zorginkopers van zorgverzekeraars worden door de sector 'niet gezien als individu en dat doet pijn.' Deze 'dokter' die zorginkoper geworden is vindt dat ze onterecht neergezet wordt als koude financiële kikker. Zorginkopers willen benadrukken dat hun werk gericht is op het 'mogelijk maken van betaalbare en kwalitatief goede zorg'. "Maar ik doe dit werk om de zorg beter te maken... Als ik 's ochtends mijn laptop openklap denk ik echt niet: welke zorgverkoper zal ik vandaag eens een oor aannaaien?" De mensen die namens zorgorganisaties in gesprek zijn met zorgverzekeraars, zijn vaak weinig betrokken "financiële mensen, soms interimmers of freelancers" en dus "geen dokters die tussen de operaties door de financiering van hun ziekenhuis moeten veiligstellen." Zorgverzekeraars zijn op zoek naar de relatie, zo is de suggestie van het artikel.

Hoe het werkelijk zit

Voor de meeste gecontracteerde zorgaanbieders is het onmogelijk om de afdeling zorginkoop te kunnen bereiken, laat staan spreken. Zij functioneren al jaren op grote afstand van de zorgverzekeraar en zitten allerminst 'in de relatie'. Alleen zorgaanbieders met een (zeer) groot volume aan omzet krijgen een contactpersoon toegewezen. Voor honderden zorgaanbieders geldt al jaren dat zij via een portaal een contract aangeboden krijgen en digitaal mogen tekenen bij het kruisje. Geboden en ervaren kwaliteit maakt geen onderdeel uit van de contractering. Onderhandelen over voorwaarden kan niet als je geen mens te spreken krijgt. De suggestie dat zorginkopers in algemene zin betrokkenheid tonen bij de inkoop van zorg, op zoek zijn naar de relatie en op zoek zijn naar kwalitatief goede zorg is nepnieuws.

Het starten van een zorgaanbieder is te eenvoudig

"Kleine zorgbureautjes hoeven niet aan wettelijke eisen te voldoen", zeggen zorgverzekeraars"Criminelen kunnen ongestraft een klein zorgbureau beginnen, met als doel om te frauderen. Er is namelijk geen vergunning nodig om een zorgbureau te starten; iedereen kan dit doen en dit lijkt niet altijd goed te gaan. Zorgverzekeraars waarschuwen voor zorgfraude, met name in de wijkverpleging", zo neemt RTL Nieuws over. Steeds vaker wordt door zorgverzekeraars de suggestie gewekt dat het starten van een zorgaanbieder kinderlijk eenvoudig is en dat je er niets voor hoeft te kunnen of te doen. Er zit volgens de zorgverzekeraars een groot probleem in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), een wet die deze criminaliteit faciliteert.

Hoe het werkelijk zit

Ieder type nieuwe zorgaanbieder heeft aan dezelfde wet- en regelgeving te voldoen. Wet- en regelgeving is namelijk geen schaalbaar begrip, maar ligt vast in de kwaliteitswet Wkkgz. Deze kaderwet schetst voor iedere zorgaanbieder exact hetzelfde beeld. De nieuwe Wtza heeft juist bedongen dat iedere nieuwe zorgaanbieder zich bij de Inspectie moet melden, een forse stap voorwaarts bij het in kaart brengen van alle zorgaanbieders. Inmiddels zijn al deze zorgaanbieders landelijk inzichtelijk via het Zorgaanbiedersportaal. Dat de Wtza juist problemen heeft veroorzaakt en dat de 'laagdrempelige regelgeving voor starters' criminelen aan zou trekken is nepnieuws.

Er is geen goed argument tégen ongecontracteerde zorg

Eind vorig jaar werd duidelijk dat zorgverzekeraars onwettig handelen bij ongecontracteerde zorg. Na wat maanden stilte gaan de remmen weer los. Het Integraal Zorgakkoord kondigde een hernieuwde aanval op ongecontracteerde zorg al aan. Nu die aanval er is, blijkt er wederom vooral naar argumenten gezocht te worden door zorgverzekeraars. Niet vreemd, want er is op dit moment geen goed argument tegen ongecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars willen van ongecontracteerde zorg af omdat zij aan de voorkant niet weten wat er aan zorg gefactureerd gaat worden. Maar dat is wat zorg is. Een onvoorspelbare hoeveelheid uitgaven gerelateerd aan demografische ontwikkelingen. Zorgverzekeraars geven er vooral blijk van een goed inkoper te willen zijn, maar niet te willen worden. Dat zorgverzekeraars strooien met nepnieuws in de strijd tegen ongecontracteerde zorg is ongetwijfeld de opmaat voor een nieuw offensief later dit jaar. We blijven het volgen. 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg