Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Belastingdienst op weg

Belastingdienst op weg naar confrontatie met de zorgsector

arbeidsmarkt dba fiscaal kader zzp zorg Mar 18, 2024

We krijgen steeds meer signalen binnen dat de Belastingdienst op verschillende plekken in het land start met bedrijfsonderzoek. Daarmee is de Belastingdienst op weg naar een confrontatie met de zorgsector, die niet zonder zzp'ers in de zorg kan. Ondertussen blijven de ontwikkelingen rondom het fiscaal kader een vraagteken.

Belastingdienst start steeds vaker bedrijfsonderzoek

De Belastingdienst start steeds vaker een bedrijfsonderzoek op bij zorgorganisaties die werken met zzp'ers in de zorg. Ook van bemiddelende bureaus krijgen we signalen binnen dat de Belastingdienst een onderzoek start. Dat de Belastingdienst in toenemende mate zzp constructies controleert, zou passen bij de aangekondigde toenemende handhaving van de wet DBA. Het valt op dat de inspecteurs die organisaties bezoeken al vrij vlot aangeven dat het inhuren van zzp'ers in de zorg maar beter kan stoppen omdat het niet mogelijk zou zijn. Met dat standpunt is de Belastingdienst op weg naar een confrontatie met de zorgsector, die niet zonder zzp'ers in de zorg kan. Zorgorganisaties hebben namelijk zorgplicht en zijn inmiddels voor hun continuïteit afhankelijk van zzp'ers in de zorg.

Inspecteurs wachten niet op fiscaal kader zzp zorg

De toename van bedrijfsonderzoek in de zorg is ook vanuit een ander perspectief opvallend. Het fiscaal kader zzp zorg is een route die los staat van de landelijke ontwikkelingen rondom de wet DBA. Deze route zou juist duidelijkheid moeten geven over wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid en wanneer er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. De 3 ministeries SZW, Financiën en VWS, werken sinds vorig jaar zomer met 6 werkgeverskoepels samen aan dit fiscaal kader voor de zorg. De Belastingdienst tekende mee aan deze route en gaf onlangs nog aan dat het overleg over het fiscaal kader door ging. Deze sector specifieke route blijkt voor lokale Belastinginspecteurs geen reden om te wachten met bedrijfsonderzoek bij zorgorganisaties. Sterker nog, het valt op dat juist tijdens de ontwikkeling van het (landelijk) fiscaal kader, de (lokale) bedrijfsonderzoeken toenemen.

Belastingdienst op weg naar confrontatie met de zorg

Zorgorganisaties die bezocht worden door de Belastingdienst zien zich voor een duivels dilemma geplaatst. De zorg aan cliënten moet doorgang vinden en de hoop is dat het fiscaal kader zzp zorg tot veilig samenwerken met zzp'ers leidt. Landelijke koepels van zorgorganisaties zijn tot op heden aangesloten bij deze ontwikkeling. Aan de andere kant krijgen we signalen binnen dat lokale belastinginspecteurs zorgorganisaties de informele boodschap geven om zo snel mogelijk te stoppen met de inhuur van zzp'ers.

Als zorgorganisatie kun je vervolgens twee dingen doen. Of je wordt strijdbaar omdat de inhuur van zzp'ers noodzakelijk is en de Belastingdienst een handtekening onder het convenant rondom zzp'ers in de zorg heeft geplaatst. Of je laat je beïnvloeden door belastinginspecteurs die onder het mom van de wet DBA alvast aangeven dat zzp in de zorg niet mogelijk zou zijn. Dat laatste staat helemaal niet vast, omdat er sinds 2016 geen rechtspraak is geweest die rekening houdt met de Wkkgz binnen de zorg. Het is voor de zorgsector ontwrichtend te noemen dat de Belastingdienst juist nu de confrontatie opzoekt.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg